اوراق قرضه آمریکا چیست؟


برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بورس و ‌آموزش صفر تا صد آن پیشنهاد می‌شود به کلیپ های آموزشی آکادمی بورس حامد کامرانی مراجعه کنید.

اوراق قرضه (Bond) چیست؟

رابطه و رشته اوراق بهادار (Bond) :

ما سعی داریم در این مقاله به طور تخصصی در مورد اوراق قرضه رابطه و رشته آن و سوال متداول که در ذهن در مورد اوراق قرضه دارید به شما پاسخی کوتاه و کامل خدمت شما عرض کنیم پس در ادامه این مطلب با ما در همراه باشید.

اوراق قرضه (Bond) چیست؟

اوراق قرضه ابزاری با درآمد ثابت است که نشان دهنده وامی است که توسط یک سرمایه گذار به وام گیرنده (معمولاً شرکتی یا دولتی) پرداخت می‌شود. می‌توان یک اوراق قرضه را به عنوان قرضه بین وام دهنده و وام گیرنده در نظر گرفت که شامل جزئیات وام و پرداخت های آن است. اوراق قرضه توسط شرکت ها ، شهرداری ها ، ایالت ها و دولت های مستقل برای تأمین اعتبار پروژه ها و عملیات استفاده می شود. صاحبان اوراق بدهکار ، بدهکاران ، یا طلبکاران ناشر است. جزئیات اوراق قرضه شامل تاریخ پایان زمانی است که اصل وام به صاحب اوراق قرضه پرداخت می‌شود و معمولاً شامل شرایط پرداخت سود متغیر یا ثابت است که توسط وام گیرنده پرداخت می‌شود.

ناشران اوراق اوراق قرضه آمریکا چیست؟ قرضه :

دولت ها (در تمام سطوح) و شرکت ها معمولاً برای گرفتن وام از اوراق قرضه استفاده می‌کنند. دولت ها نیاز به تأمین اعتبار جاده ها ، مدارس ، سدها یا سایر زیرساخت ها دارند. هزینه ناگهانی جنگ نیز ممکن است نیاز به جمع آوری سرمایه را ایجاب کند.

به همین ترتیب ، شرکت ها اغلب برای رشد تجارت خود ، خرید املاک و تجهیزات ، انجام پروژه های سودآور ، تحقیق و توسعه یا استخدام کارمندان ، وام می‌گیرند . مشكلی كه سازمانهای بزرگ با آن روبرو است كه ، آنها معمولاً به مراتب بیشتر از مبلغی كه بانك متوسط ​​تأمین می‌كند نیاز دارند. اوراق قرضه با اجازه دادن به بسیاری از سرمایه گذاران فردی که نقش وام دهنده را بر عهده دارند ، یک راه حل ارائه می‌دهند. در واقع ، بازارهای بدهی عمومی به هزاران سرمایه گذار اجازه می‌دهد که هر کدام بخشی از سرمایه مورد نیاز را وام دهند. علاوه بر این ، بازارها به وام دهندگان اجازه می‌دهند که اوراق قرضه خود را به سرمایه گذاران دیگر بفروشند یا از افراد اوراق قرضه آمریکا چیست؟ دیگر اوراق قرضه بخرند – مدتها پس از جذب سرمایه اصلی توسط سازمان صادر کننده.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بورس و ‌آموزش صفر تا صد آن پیشنهاد می‌شود به کلیپ های آموزشی آکادمی بورس حامد کامرانی مراجعه کنید.

نحوه کار با اوراق قرضه :

به اوراق قرضه معمولاً به عنوان اوراق بهادار با درآمد ثابت گفته می شود و یکی از سه کلاس دارایی است که سرمایه گذاران معمولاً با سهام ( سهام ) و معادل نقدی آن آشنا شدید.

بسیاری از اوراق قرضه شرکتی و دولتی به صورت عمومی معامله می شوند. دیگران فقط بدون نسخه ( OTC ) یا به طور خصوصی بین وام گیرنده و وام دهنده معامله می شوند .

هنگامی که شرکت ها یا نهادهای دیگر برای تأمین مالی پروژه های جدید ، حفظ عملیات مداوم یا تأمین مالی مجدد بدهی های موجود به جمع آوری پول نیاز دارند ، ممکن است مستقیماً به سرمایه گذاران اوراق قرضه بدهند. وام گیرنده (ناشر) اوراق قرضه ای را منتشر می کند که شامل شرایط وام ، پرداخت سود پرداختی و زمان بازپرداخت وجوه وام (اصل اوراق) است ( تاریخ سررسید ). پرداخت سود (کوپن) بخشی از بازدهی است که دارندگان اوراق قرضه بابت وام وجوه خود به ناشر کسب می کنند. نرخ سود تعیین کننده پرداخت را نرخ کوپن می نامند .

قیمت اولیه ترین اوراق قرضه معمولا در مجموعه ای همتراز ، معمولا ۲۳۹۰۰۰۰۰ ریال یا ۲۳۹۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال مبلغ اسمی در هر باند فردی. قیمت واقعی اوراق بهادار به عوامل مختلفی بستگی دارد: کیفیت اعتباری ناشر ، مدت زمان انقضا و نرخ کوپن در مقایسه با شرایط نرخ بهره عمومی در آن زمان. ارزش اسمی اوراق همان چیزی است که پس از بلوغ اوراق قرضه به وام گیرنده بازپرداخت می شود.

بیشتر اوراق پس از انتشار توسط دارنده اوراق بهادار به سرمایه گذاران دیگر قابل فروش است. به عبارت دیگر ، یک سرمایه گذار اوراق قرضه لازم نیست که یک اوراق قرضه را تا تاریخ سررسید آن نگه دارد . همچنین خرید مجدد اوراق قرضه توسط وام گیرنده در صورت کاهش نرخ بهره یا بهبود اعتبار وام گیرنده معمول است و می تواند اوراق قرضه جدید را با هزینه کمتری منتشر کند.

خصوصیات اوراق قرضه :

  • ارزش اسمی مبلغ پولی است که ، اوراق قرضه در سررسید ارزش آن را خواهد داشت. این مبلغ همچنین مقدار مرجعی است که ناشر اوراق قرضه هنگام محاسبه پرداخت سود استفاده می کند. به عنوان مثال ، بگویید سرمایه گذار یک اوراق قرضه را با حق بیمه ۲۶۰۵۱۰۰۰۰ ریال خریداری می کند و سرمایه گذار دیگری بعداً وقتی با تخفیف ۲۳۴۲۲۰۰۰۰ ریال معامله می کند ، همان اوراق را خریداری می‌کند. با سررسید اوراق ، هر دو سرمایه گذار ۲۳۹۰۰۰۰۰۰ ریال ارزش اسمی اوراق دریافت می‌کنند.
  • نرخ کوپن نرخ بهره ای است که ناشر اوراق قرضه با ارزش اسمی اوراق پرداخت خواهد کرد ، که به صورت درصد بیان می شود. به عنوان مثال ، نرخ کوپن 5٪ به این معنی است که دارندگان اوراق قرضه هر ساله 5٪ x ۲۳۹۰۰۰۰۰۰ ریال ارزش اسمی = ۱۱۹۵۰۰۰۰ ریال دریافت می‌کنند.
  • تاریخ کوپن ، تاریخی است که ناشر اوراق قرضه در آن سود پرداخت می کند. پرداختها در هر بازه زمانی امکان پذیر است ، اما استاندارد پرداختهای شش ساله است.
  • تاریخ سررسید تاریخی است که اوراق به بلوغ می رسد و ناشر اوراق بهادار ارزش اسنادی را به دارنده اوراق پرداخت می کند.
  • قیمت انتشار قیمتی است که ناشر اوراق در اصل اوراق را می فروشد.

دسته بندی اوراق قرضه :

چهار دسته اصلی اوراق قرضه در بازارها به فروش می‌رسد. با این حال ، ممکن است در برخی از سیستم عامل ها اوراق قرضه خارجی منتشر شده توسط شرکت ها و دولت ها را نیز مشاهده کنید.

اوراق مشارکت :

اوراق مشارکت شرکت ها منتشر می شود. شرکت ها بیشتر از اینکه به دنبال وام بانکی برای تأمین مالی بدهی باشند ، اوراق قرضه منتشر می‌کنند زیرا بازارهای اوراق قرضه شرایط مطلوبتری و نرخ بهره کمتری را ارائه می‌دهند.

اوراق قرضه شهداری :

اوراق قرضه شهرداری توسط ایالت ها و شهرداری ها منتشر می شود. برخی از اوراق قرضه شهرداری درآمد کوپن بدون مالیات را برای سرمایه گذاران فراهم می کنند.

ارزش اسمی (Nominal value)

ارزش اسمی یا ریالی اوراق بهادار، قیمتی است که بر روی اوراق چاپ و منتشر می‌شود.

وقتی صحبت از اوراق قرضه آمریکا چیست؟ ارزش اسمی می‌شود ممکن است گروهی به ارزش اسمی اوراق مشارکت یا قرضه و گروهی دیگر به ارزش اسمی سهام فکر کنند. در زبان انگلیسی برای این دو، واژگانی جداگانه وجود دارد. انگلیسی‌ها از par value برای اشاره به ارزش اسمـی اوراق قرضه و از face value برای ارزش اسمـی سهام استفاده می‌کنند.

دانستن ارزش اسمـی برای اوراق قرضه یا ابزارهای مالی با درآمد ثابت مهم است، چراکه ارزش سررسید و همچنین ارزش دلاری بهره های پرداختی را تعیین می‌کند.

ارزش اسمی اوراق قرضه در کشورهای خارجی معمولاً ۱۰۰۰ یا ۱۰۰ دلار است؛ اما سهام معمولاً ارزش اسمـی نداشته یا ارزش اسمـی کمی مثلاً ۱ سنت برای هر سهم دارند. ارزش روز اوراق قرضه یا مشارکت در بازار ممکن است کمتر یا بیشتر از ارزش اسمی آن باشد و به عواملی نظیر نرخ عمومی بهره بازار و اعتبار اوراق قرضه بستگی دارد؛ اما از نظر حقوق سهامداران، ارزش اسمـی ارتباط کمی با قیمت سهام بازار دارد. در ایران ارزش اسمـی هر سهم ۱۰۰۰ ریال یا ۱۰۰ تومان است و معمولاً اختلاف قابل‌توجهی با ارزش بازار سهام دارد.

توضیحات مدیرمالی در مورد ارزش اسمی

ارزش اسمی در اوراق قرضه آمریکا و اروپا و همین‌طور در اوراق مشارکت اهمیت پیدا می‌کند. در ارتباط با اوراق قرضه می‌توان گفت که ارزش اسمـی، به‌طورمعمول به میزان پولی که توسط ناشر اوراق به دارندگان آن‌ها در تاریخ سررسید پرداخت می‌شود، اشاره دارد البته با این پیش‌فرض که ناشر اوراق قرضه ورشکسته نشود. در بورس آمریکا بسیاری از انواع اوراق قرضه‌ در بازاری مخصوص همین اوراق خرید و فروش می‌شوند و قیمت روزانه آن‌ها وابسته به نرخ سود بانکی بوده و همواره در نوسان است. به‌طور مثال، اگر نرخ سود بانکی از نرخ بهره کوپن اوراق قرضه بیشتر شود، اوراق قرضه با تخفیف فروخته خواهند شد (کمتر از ارزش اسمـی). در طرف مقابل، اگر نرخ سود بانکی از نرخ بهره اوراق قرضه کمتر شود، اوراق با قیمت بالاتری (بیشتر از ارزش اسمـی) فروخته می‌شوند.

در مورد اوراق مشارکت که در کشور ما منتشر می‌شود، داستان قدری متفاوت است. این اوراق نیز مانند اوراق قرضه ارزش اسمی دارند و ناشر بازپرداخت اصل اوراق در سررسید و همین‌طور پرداخت سود علی‌الحساب وعده داده شده را تضمین می‌کند.

ارزش اوراق مشارکت نیز مانند اوراق قرضه با نرخ بهره بانکی رابطه معکوس دارد و افزایش نرخ سود بانکی باعث کاهش ارزش این اوراق و کاهش نرخ سود بانکی ارزش اوراق مشارکت را افزایش می‌دهد.

مثال عملی از محاسبات مربوط به ارزش اسمی اوراق مشارکت (قرضه)

به طور مثال، اوراق مشارکتی با ارزش اسمـی یک میلیون تومان و نرخ بهره ۱۸% بهره سالیانه ۱۸۰ هزار تومان خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث می‌شود اوراق مشارکت بالاتر یا پایین‌تر از ارزش اسمـی معامله شود این است که میزان نرخ بهره سپرده های بانکی در مقایسه با نرخ بهره اوراق مشارکت چه مقدار متفاوت است.

اگر نرخ بهره بانکی ۲۰% باشد، اوراق مشارکت با ۱۸% بهره زیر ارزش اسمی معامله خواهد شد. این بدان خاطر است که در چنین سناریویی، سرمایه گذاران می‌توانند بین خرید اوراق مشارکت و سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، دومی را انتخاب کنند و با ریسک تقریباً مساوی سود بیشتری به دست آورند.

پس قیمت اوراق مشارکت با بهره کمتر باید کاهش یابد تا ارزش خرید و سرمایه گذاری داشته باشند. همین‌طور اگر نرخ سپرده های بانکی ۱۶% باشد در این صورت اوراق مشارکت بالاتر از ارزش اسمی اش معامله می‌شود.

در مورد اوراق قرضه چنانچه بالاتر از ارزش اسمی معامله شود گفته می‌شود که این اوراق با صرف معامله شده، درحالی‌که اگر زیر ارزش اسمی معامله شود با تخفیف معامله شده است. در طول این دوره‌ها وقتی نرخ های بهره کم هستند اوراق قرضه آمریکا چیست؟ یا با قیمت کمتر معامله می‌شوند، بخش زیادی از اوراق قرضه بالای ارزش اسمی معامله خواهند شد.

Nominal value
برای سهام: Face Value
برای اوراق بدهی: Par Value

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا دست‌انداز مسیر طلا شد

بهای هر اونس طلا صبح امروز با ۰.۶ درصد افزایش به ۱۸۲۳ دلار و ۳۰ سنت رسید و قیمت طلای آمریکا نیز با ۰.۰۳ درصد افزایش، ۱۸۲۴ دلار و ۳۰ سنت معامله شد. اقدام بریتانیا، ایالات‌متحده، ژاپن و کانادا برای ممنوعیت واردات جدید طلای روسیه تا حد زیادی در بازار جهانی شمش، نمادین تلقی می‌شود […]

بهای هر اونس طلا صبح امروز با ۰.۶ درصد افزایش به ۱۸۲۳ دلار و ۳۰ سنت رسید و قیمت اوراق قرضه آمریکا چیست؟ طلای آمریکا نیز با ۰.۰۳ درصد افزایش، ۱۸۲۴ دلار و ۳۰ سنت معامله شد.

اقدام بریتانیا، ایالات‌متحده، ژاپن و کانادا برای ممنوعیت واردات جدید طلای روسیه تا حد زیادی در بازار جهانی شمش، نمادین تلقی می‌شود زیرا صادرات روسیه به غرب پیش از این هم انجام نمی‌شد.

اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، اعلام کرد که دارایی‌های آن در روز دوشنبه از ۱۰۶۱.۰۴ تن در روز گذشته ۰.۴۴ درصد کاهش یافت و به ۱۰۵۶.۴۰ تن رسید.

داده‌های رسمی هنگ کنگ در روز دوشنبه نشان داد که واردات خالص طلای چین از طریق هنگ‌کنگ در ماه می ۵۸.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است زیرا محدودیت‌های مرتبط با بیماری همه گیر در شهرهای بزرگ کاهش یافته است.

دلار آمریکا روز دوشنبه در برابر رقبای اصلی اوراق قرضه آمریکا چیست؟ خود با مشکل مواجه شد زیرا کاهش انتظارات تورمی باعث ارزیابی مجدد چشم‌انداز افزایش شدید نرخ بهره شد اما بازارهای نوسان از کاهش گسترده‌تری جلوگیری کردند. دلار ضعیف‌تر، طلا را برای خریدارانی که ارزهای دیگر دارند جذاب‌تر می‌کند. اگرچه طلا توسط بسیاری محافظ تورم تلقی می شود، نرخ ‌های بهره بالاتر و بازده اوراق قرضه هزینه فرصت نگهداری شمش را افزایش می‌دهد که سودی ندارد.

بازدهی ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات‌متحده پس از افزایش در جلسه قبل ثابت ماند و تقاضا برای طلا را محدود کرد.

بر اساس گزارش رویترز، سفارش‌های جدید برای کالاهای سرمایه‌ای ساخت ایالات‌متحده و محموله‌ها در ماه می به شدت افزایش یافت که نشان‌دهنده قدرت پایدار در مخارج تجاری تجهیزات در سه ماهه دوم است اما افزایش نرخ‌های بهره و شرایط مالی سخت‌تر می‌تواند شتاب را کاهش دهد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۱.۱۳ دلار رسید و پلاتین با ۰.۱ درصد کاهش به ۹۰۷ دلار و ۳۸ سنت رسید، در حالی که پالادیوم ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۸۷۸ دلار و ۱۸ سنت رسید.

مجموعه فیلم های اقتصادی بورس از investopedia با زیرنویس فارسی

مجموعه فیلم های اقتصادی بورس از investopedia با زیرنویس فارسی

اوراق قرضه (Bond)، یک نوع سرمایه‌گذاری است که سرمایه‌گذار به شخص حقوقی یا نهادی (شرکتی یا دولتی) پول قرض می‌دهد و طرف مقابل که همان قرض‌گیرنده است، متعهد می‌شود تا وجه یا اعتبار مورد نظر را در بازه زمانی مشخص و با پرداخت سود دوره‌ای ثابت بازپرداخت نماید. اوراق قرضه و یا اوراق با درآمد ثابت، به منظور تأمین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های دولتی و شهری مانند شهرداری‌ها و دولت‌های داخلی و خارجی، انتشار می‌یابند. توجه به این نکته مهم است که ناشر اوراق با درآمد ثابت، صرفأ به دلیل تأمین مالی مورد نیاز خود، این اوراق را منتشر نمی‌کند، بلکه ممکن است برای شرکت و یا سازمان دیگری (بانی) اقدام به انتشار این اوراق نماید. بنابراین می‌توان بیان کرد که لزومأ ناشر، بانی نخواهد بود. انتشار اوراق با درآمد ثابت، به جهت تأمین مالی مورد نیاز شرکت‌ها، انتخاب مناسب‌تری نسبت به فروش سهام شرکت است. زیرا دارندگان اوراق با درآمد ثابت بر خلاف سهامداران، صاحبان شرکت محسوب نمی‌شوند و به همین دلیل حق دخالت در امور شرکت را نخواهند داشت.

مجموعه فیلم های اقتصادی بورس از investopedia با زیرنویس فارسی

رکود تورمی اصطلاحی است که طوفانی از خبرهای بد اقتصادی را به همراه دارد: میزان بالای بیکاری، رشد اقتصادی کند و تورم بالا. این اصطلاح در زمان اُفت طولانی مدت اقتصاد آمریکا در دهه‌ی ۱۹۷۰ شکل گرفت، یعنی زمانی که آمریکا با تورمی شدید و اقتصادی رو به نزول مواجه بود؛ شرایطی که تا پیش از آن از نظر اقتصاددانان غیر ممکن می‌آمد.

کلمه‌ی انگلیسی رکود اقتصادی یعنی stagflation حاصل ترکیب دو کلمه‌ی stagnant به معنای راکد و inflation به معنای تورم است. وقتی اقتصاد راکد باشد، یعنی تولید ناخالص داخلی (GDP) (مقیاس استاندارد مجموع خروجی اقتصادی یک کشور) یا رشدی بسیار آهسته دارد یا رو به کاهش است. نتیجه‌ی طبیعی این رکود اقتصادی، افزایش بیکاری است. بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها به تعدیل نیرو می‌پردازند که این کار باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و در نتیجه خرج شدن پول کمتر از سوی مصرف‌کننده و حتی رشد اقتصادی کندتر می‌شود.

ارزش دفتری، ارزش یا بهای خالص یک دارایی است که در ترازنامه‌ شرکت ثبت می‌شود و از طریق کم کردن هرگونه هزینه‌ استهلاک انباشته از قیمت خرید یا بهای تاریخی یک دارایی محاسبه می‌شود. در حقیقت، ارزش دفتری معیاری کلیدی است که سرمایه گذاران برای اندازه‌گیری ارزش سهام از آن استفاده می‌کنند.

مجموعه کلیپهای اقتصادی investopedia با زیرنویس فارسی : این مجموعه ویدیوهای 5 تا 7 دقیقه ای در مورد موضوعات اقتصادی و بیشتر حول بازارهای مالی میباشد

عاقبت یک آمار آمریکا بر قیمت دلار و بازار سهام

تحلیلگران معتقدند که اگر بازده اوراق قرضه و شاخص دلار افزایش یابد قیمت طلا نمی‌تواند رشد خوبی را تجربه کند حتی ممکن است کاهشی شود ولی شکست محدوده مقاومت ۲۰ ساله شاخص دلار آمریکا کار بسیار سختی است که به راحتی امکان پذیر نخواهد بود.

عاقبت یک آمار آمریکا بر قیمت دلار و بازار سهام

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، مهم ترین اطلاعاتی که اقتصاد بین الملل در پایان هفته برای تحلیل داده های اقتصادی در انتظارش بود عصر روز جمعه به وقت ایران منتشر شد.اگر این آمار بهتر از پیش بینی ها باشد شاخص دلار و اوراق قرضه آمریکا را تقویت میکند و اگر بدتر از پیش بینی ها باشد این شاخص ها تضعیف میشوند.

در شرایطی که سیاست های انقباضی دولت ها بازارهای سرمایه گذاری را در وضعیت رکوردی قرار داده و بازده انتظاری در بازار ها کاهش یافته است اگر شاخص دلار تقویت شود اوراق قرضه ده ساله آمریکا که مهم ترین فاکتوری است که نرخ بدون ریسک در معاملات جهان را مشخص میکند افزایش می یابد و با افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا در شرایطی که سیاست پولی و مالی انقباضی بر جهان حکومت میکند تقاضا برای اوراق قرضه افزایش می یابد و بازار کریپتو، سهام و طلا مستقیما تحت تأثیر نتایج این گزارش قرار میگیرند.

طبق اطلاعات اقتصادی منتشر شده در روز جمعه، نرخ بیکاری آمریکا در محدوده ۳.۶ درصد قرار گرفت و تنها ۰.۱ درصد با رکورد خود در زمان ترامپ فاصله دارد. نرخ بیکاری در بهترین شرایط در زمان ترامپ در محدوده ۳.۵ درصد قرار داشت که با شیوع کرونا این نرخ افزایش یافت.

طبق پیش بینی که رویترز در نظر اوراق قرضه آمریکا چیست؟ خواهی از اقتصاددانان به دست آورده پیش بینی ها برای افزایش اشتغال غیر کشاورزی حدود ۳۲۵ هزار نفر در ماه می بود ولی آمار منتشر شده در روز جمعه خیلی بهتر از پیش بینی ها اوراق قرضه آمریکا چیست؟ بود و میزان افزایش اشتغال حدود ۳۹۰ هزار نفر در ماه می بود.

عملکرد بهتر اقتصاد آمریکا در زمینه اشتغال به خاطر افزایش دستمزدها و بازگشت نیروی کار به بازار کار است. در بحبوحه کاهش کرونا و بازگشت کسب و کارها، در حالیکه عوامل و قطعات تولیدی در بازار بین المللی دچار کمبود بود نیروی کار آمریکا و انگلیس با یک موج استعفا اقتصاد را دچار شوک کردند. در شرایط تورمی، که بازار های جهانی با کمبود عرضه مواجه بود بازار کار با افزایش دستمزد موجب ترغیب نیروی کار برای بازگشت به بازار کار شد و همین عامل دلیل افزایش اشتغالزایی در آمار اقتصادی آمریکا اوراق قرضه آمریکا چیست؟ است.

البته با نزدیک شدن بازار کار آمریکا به نقطه اشتغال کامل، نرخ مشارکت در بازار کار آمریکا در حال کاهش است.

داده اقتصادی دیگری که در گزارش های اقتصادی روز جمعه خیلی مورد توجه قرار گرفت میانگین افزایش حقوق نیروی کار آمریکا بود میانگین دستمزد ساعتی در ماه می حدود ۰.۳ درصد (۱۰ سنت) نسبت به ماه آوریل افزایش پیدا کرد که کمتر از انتظار افزایش ۰.۴ درصدی برای این ماه بود.

اگر افزایش دستمزدها به اندازه پیش بینی محقق می شد سیگنال تورمی بود که نگرانی ها از افزایش تورم در ماه های آتی را افزایش می داد ولی آمار کمتر از انتظار افزایش دستمزد موجب کاهش نگرانی ها از تشدید سیاستهای انقباضی فدرال رزرو خواهد شد.

با انتشار آمار های بهتر از انتظار اشتغال نیروی کار غیرکشاورزی و میانگین افزایش دستمزد ها در ماه می، بازده اوراق قرضه آمریکا چیست؟ اوراق قرضه ده ساله آمریکا ۰.۹۶ درصد افزایش یافت نرخ بازده اوراق قرضه آمریکا در محدوده ۲.۹۴۱ درصد قرار گرفت. همزمان با افزایش بازده اوراق قرضه ده ساله آمریکا شش ارز موجود در سبد ارزی مقابل دلار کاهش یافت و شاخص دلار با رشد ۰.۴۲ درصدی در محدوده ۱۰۲.۱۶۹ ایستاد.

با عملکرد بهتر اقتصاد آمریکا نسبت به رقبا ،سرعت بیشتر سیاست های انقباضی فدرال رزرو آمریکا و فاصله زیاد بازده اوراق قرضه ده ساله آمریکا نسبت به اوراق قرضه سایر کشورها اقتصاد دانان شاخص دلار را فعلا پیشتاز در مقابل سایر ارزها میدانند که احتمال کاهش آن در مقابل سایر ارزها اوراق قرضه آمریکا چیست؟ کم است ولی شکست مقاومت بیست ساله شاخص دلار آمریکا را نیز تحلیلگران بسیار سخت میدانند.

طلای جهانی چگونه رفتار کرد؟

طلا در بازار جهانی فقط‌ با دلار ارزشگذاری می شود و رابطه معکوس ‌با بازده اوراق قرضه ده ساله آمریکا و شاخص دلار دارد.

هفته گذشته اونس طلا در محدوده ۱۸۵۰ دلاری رنج می‌زد و در این نقطه در تعادل بود و وقتی از این محدوده دور میشد دوباره به این محدوده باز می گشت.

اوراق قرضه ده ساله آمریکا رقیب طلا برای سرمایه گذاری است و افزایش بازده اوراق قرضه ده ساله آمریکا تاثیر منفی بر روی طلا دارد.

روز جمعه آمار اشتغال بخش اوراق قرضه آمریکا چیست؟ غیر کشاورزی آمریکا منتشر شد که بهتر از انتظار بازار بود. گزارش بهتر از انتظار آمار کار, عملکرد بهتر آمریکا نسبت به سایر کشورها و چشم انداز رکودی اقتصاد جهانی باعث بهبود ۰.۴۲ درصدی شاخص دلار و افزایش ۰.۹۶ درصدی بازده اوراق قرضه ده ساله آمریکا شد. با افزایش بازده اوراق قرضه ده ساله، قیمت اونس از محدوده ۱۸۷۴ دلار تا محدوده ۱۸۵۰.۶ دلار عقب نشینی کرد.

تحلیلگران معتقدند که اگر بازده اوراق قرضه و شاخص دلار افزایش یابد قیمت طلا نمی‌تواند رشد خوبی را تجربه کند حتی ممکن است کاهشی شود ولی شکست محدوده مقاومت ۲۰ ساله شاخص دلار آمریکا کار بسیار سختی است که به راحتی امکان پذیر نخواهد بود.

تحلیلگران کف قیمتی اونس را در شرایط فعلی ۱۷۹۰ دلار در نظر میگیرند و معتقد هستند اگر رشد شاخص دلار آمریکا متوقف شود در شرایطی که تحلیلگران و ثروتمندان بزرگ دنیا از رکود تورمی اقتصاد و بحران مالی در آینده صحبت می کنند شاخص طلا هنگام توقف یا کاهش شاخص دلار رشد خواهد کرد و بازار هدف سرمایه گذاران خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.