خرید و فروش سهام


تقسیم‌بندی کارمزد خرید سهام خرد در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۹

بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای عدم تقارن اطلاعاتی

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در این پژوهش، تأثیر متغیرهای ریسک نقدشوندگی سهام، ریسک نقدشوندگی بازار، نقدشوندگی بازار، تعداد دفعات معاملات سهام و حجم ریالی معاملات سهام بر روی شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، پنج فرضیه تدوین‌شده و جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای متشکل از 107 شرکت ( 642 سال- شرکت) از بین شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1386 الی 1391 انتخاب گردید و برای آزمون آن‌ها از روش داده‏های ترکیبی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می‎دهد فرضیه‌های اول و دوم پژوهش پذیرفته می‌شوند؛ بدین صورت که حجم معاملات سهام و تعداد دفعات معاملات سهام ارتباط معنی‌داری با شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارند ولی ارتباطی بین متغیرهای ریسک نقدشوندگی سهام، نقدشوندگی بازار و ریسک نقدشوندگی بازار با شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام یافت نشد.

کلیدواژه‌ها

 • عدم تقارن اطلاعاتی
 • شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
 • ریسک نقدشوندگی سهام
 • ریسک نقدشوندگی بازار
 • نقدشوندگی بازار
 • حجم معاملات سهام

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Affecting Factors in Bid Ask Spread as a Measure for Information Asymmetry

نویسندگان [English]

 • Heidar Foroughnejad 1
 • Mohsen Moradijoz 2

1 Sama Technical and Vocational Training College, Islamic Azad University, Andisheh Branch, Andisheh, Iran

This study examines the effective factors in bid ask spread as a measure for information asymmetry among listed firms in Tehran’s stock exchange. In this study, the effect of share’s liquidity risk variables, market liquidity risk, , market liquidity, number of transactions, and trading volume of bid ask spread is investigated. In this line, five hypotheses were suggested. A sample consisting of 107 firms (642 firms-year) among the Listed Firms in Tehran’s Stock Exchange (from 2007 to 2012) were collected and tested through combined data method to test the hypotheses. The results verify the first and second hypotheses in that the number of transactions and trading volume has significant relationship with bid ask spread. However, no relationship was found to be between liquidity risk, market liquidity risk, and market liquidity with bid ask spread.

کارمزد خرید و فروش سهام چگونه تقسیم می‌شود؟

شاید هنگامی که خرید و فروش سهام انجام می‌دهید این سوال برای شما پیش آید که کارمزد دریافتی از سوی کارگزاری چگونه محاسبه می‌شود؟ اما پاسخ قابل قبولی تاکنون برای آن دریافت نکرده باشید. در این مطلب به چند نمونه از سوالاتی که ذهن سهامدار را در این زمینه به خود درگیر می‌کند، اشاره خواهیم کرد و با ارائه گزارش‌ها و مستنداتی که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران منتشر شده، به این سوالات پاسخ می‌دهیم. اینکه آیا همه‌ی کارمزدی که کارگزاری‌ها از خرید و فروش سهام می‌گیرند به آنها تعلق می‌گیرد؟‌ سهم کارگزاری‌ها از کارمزد دریافت شده چند درصد است؟ کارمزد دریافتی بین چه شرکت‌هایی تقسیم می‌شود؟ آیا تفاوتی در کارمزد خرید و کارمزد فروش وجود دارد؟ آیا مالیات نیز سهمی از این کارمزدها دارد؟ فرمول محاسبه کل کارمزد خرید و فروش دریافتی چگونه انجام می‌شود؟

بنا به گزارش منتشر شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، کارمزد دریافتی از متقاضی خرید سهام برای معاملات خرد در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بین «کارگزاری‌ها»، «سازمان بورس یا شرکت فرابورس»، «سپرده‌گذاری‌‌ها»، «حق نظارت سازمان» و «مدیریت فناوری» تقسیم می‌شود و برای فروش نیز بین «کارگزاری‌ها»، «سازمان بورس یا شرکت فرابورس»، «سپرده‌گذاری‌‌ها»، «حق نظارت سازمان»، «مدیریت فناوری» و «مالیات» تقسیم می‌شود. بیش‌ترین کارمزد دریافتی از خرید سهام به کارگزاری و برای فروش سهام به مالیات اختصاص می‌یابد.

لازم به ذکر است، تغییرات کاهش کارمزد به میزان ۲۰٪ در معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و همچنین تخصیص ۳۰٪ از کارمزد تمامی ارکان و کارگزاران از معامالت سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران حسب مورد به صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ لازم الاجرا است.

تقسیم‌بندی کارمزد خرید سهام خرد در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۹

بر اساس آخرین گزارش ارائه شده توسط اداره نظارت بر بورس‌ها، در تاریخ یک مرداد ۱۳۹۹ سقف نرخ کارمزد‌ها و خدمات در بازار سرمایه به شرح زیراست:

کارگزاری:

 • کارمزد خرید سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۳۰۴
 • کارمزد فروش سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۳۰۴

تقسیم‌بندی کارمزد خرید سهام خرد در فرابورس ایران در سال ۱۳۹۹

بورس:

 • کارمزد خرید سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۲۵۶
 • کارمزد فروش سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۲۵۶

فرابورس:

 • کارمزد خرید سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۲۵۶
 • کارمزد فروش سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۲۵۶

تقسیم‌بندی کارمزد فروش سهام خرد در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۹

سپرده گذاری:

 • کارمزد خرید سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۰۹۶
 • کارمزد فروش سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۱۴۴

مدیریت فناوری:

  خرید و فروش سهام
 • کارمزد خرید سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۰۸
 • کارمزد فروش سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۱۲

تقسیم‌بندی کارمزد فروش سهام خرد در فرابورس ایران در سال ۱۳۹۹

حق نظارت سازمان (برای نماد‌های حاضر در بورس):

 • کارمزد خرید سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۲۴
 • کارمزد فروش سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۲۴

حق نظارت سازمان (برای نماد‌های حاضر در فرابورس):

 • کارمزد خرید سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۱۶
 • کارمزد فروش سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۲۴

مالیات:

 • کارمزد خرید سهام = ۰
 • کارمزد فروش سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۵

جدول تقسیم‌بندی کارمزد خرید و فروش سهام در بورس تهران در سال ۱۳۹۹

فرمول محاسبه کل کارمزد دریافتی از متقاضی خرید سهام به شرح زیر است:

 • کل کارمزد دریافتی خرید و فروش سهام خرید سهام = کارمزد کارگزاری + کارمزد (بورس یا فرابورس) + کارمزد سپرده‌گذاری + کارمزد مدیریت فناوری + کارمزد حق نظارت سازمان (با اعمال بورسی یا فرایورسی بودن نماد)

فرمول محاسبه کارمزد دریافتی از متقاضی فروش سهام به شرح زیر است:

 • کل کارمزد دریافتی فروش سهام = کارمزد خرید و فروش سهام کارگزاری + کارمزد (بورس یا فرابورس) + کارمزد سپرده‌گذاری + کارمزد مدیریت فناوری + کارمزد حق نظارت سازمان + مالیات

جدول تقسیم‌بندی کارمزد خرید وفروش سهام در فرابورس ایران در سال ۱۳۹۹

صف خرید و فروش سهام در بورس به چه معناست؟

صف خرید و فروش سهام در بورس به چه معناست؟

یکی از اصطلاحاتی که در روزهای مثبت به گوش می‌رسد، تشکیل صف خرید در سهام است.

صف تقاضا زمانی تشکیل می‌شود که قیمت آخرین معامله یک سهم به سقف مجاز روزانه رسیده باشد

و دیگر امکان قرار دادن سفارش در قیمت بالاتر وجود ندارد.

یعنی قیمت سهم 5 درصد رشد کرده باشد.

حال در صورتی که در سقف مجاز روزانه دیگر فروشنده‌ای وجود نداشته باشد و افراد برای خرید سهم با یکدیگر در رقابت باشند،

سفارش‌های خرید در عدم عرضه انباشته شده و به صف خرید می‌انجامد.

به عبارتی دیگر با فزونی تقاضا نسبت به عرضه سهام به صف خرید می‌روند.

هر چه تعداد سهام در صف تقاضا بیشتر باشد در اصطلاح گفته می‌شود که صف طولانی‌تر است.

صف خرید سهام

زمانی که تقاضا برای یک سهم در حداکثر قیمت مجاز سهام شرکت در یک روز زیاد می شود و فروشنده ای در آن قیمت برای سهم وجود ندارد،

به اصطلاح صف خرید تشکیل می شود.

زمانی که حجم تقاضا براي يک سهم در بورس، از حجم عرضه آن سهم بيشتر باشد، براي آن سهم صف خرید تشکيل مي شود.

تشکيل صف خريد براي يک سهم نشان دهنده اقبال سرمايه گذاران به سهام آن شرکت است.

صف فروش سهام

در مقابل زمانی که عرضه برای یک سهم در حداقل قیمت مجاز سهام شرکت در یک روز زیاد می شود و خریداری در آن قیمت برای سهم وجود ندارد،

به اصطلاح صف فروش تشکیل می شود.

زمانی که حجم عرضه يک سهم در بورس، بيشتر از حجم تقاضا براي آن سهم باشد، براي سهم مذکور صف فروش شکل مي گيرد.

تشکيل صف فروش براي يک سهم، مي تواند حاکي از بي رغبتي سرمايه گذاران به آن سهم است.

نکته مهم:

حتما یادتان باشد اگر یک سهمی صف خرید داشت دلیلی بر رشد روزهای بعد آن سهم نیست

و اگر سهمی هم در منفی کامل، صف فروش داشت، دلیلی بر افت سهم در روزهای آتی نیست.

سهم‌های زیادی در بازار با صف خرید و صف فروش وجود داشتند اما روز بعد روند حرکتی آنها برعکس شده است.

بنابراین توصیه می‌کنیم برای خرید و فروش فقط صف خرید و صف فروش سهام را ملاک قرار ندهید.

یک موضوع مهم در صف خرید و صف فروش که حتما باید در نظر داشته باشید، ارسال سفارش آنلاین است.

در ارسال سفارش، گزینه‌ای با عنوان «حجم نمایشی» در سامانه معاملات آنلاین کارگزاریتان مشاهده خواهید کرد.

تحت هیچ عنوان نباید برای ارسال سفارش سهم‌هایی که صف خرید و صف فروش هستند، حجم نمایشی قرار دهید. چرا؟

به این دلیل که اگر مثلا بخواهید ۱۰۰ هزار سهم را در صف فروش بفروشید و حجم نمایشی را ۴۰ هزار سهم بذارید،

پس از معامله این ۴۰ هزار سهم، باقی مانده سهامتان – همان ۶۰ هزار سهم دیگر – به آخر صف فروش منتقل خواهند شد.

بنابراین منطقی نیست که از گزینه حجم نمایشی در سهامی که صف فروش یا صف خرید هستند استفاده کنید.

بررسی اثر متغیرهای مالی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

هدف از این مقاله بررسی رفتار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عوامل تاثیرگذار بر آن است. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام یکی از معیارهای ارزیابی ریسک نقدشوندگی سهام و انتخاب سهام در پرتفولیوی سرمایه‏گذاری است. لذا این پژوهش با برآورد اثر متغیرهای مالی شرکت‏ها بر مقدار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در قالب مدل یک مدل خطی داده‏های پانل، درصدد ارائه راهکاری جهت کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرتفولیوی سرمایه‏گذاری است. بر این اساس، از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ۱۲۹ شرکت برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ انتخاب شده‏اند.
نتایج پژوهش نشان‏دهنده آن است که به ترتیب متغیرهای میانگین گردش روزانة سهام و رتبه نقدشوندگی شرکت بیشترین تاثیر معنی‏دار را بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارا بوده‏اند. همچنین بر اساس نتایج به‏دست آمده، فرضیه اول مبنی بر این‏که نوسان‏پذیری قیمت سهام اثر مثبت و معنی‏داری بر متغیر وابسته BAS دارد، تایید می‏گردد. از سوی دیگر، ضرایب درصد سهام در دست‌دارندگان بلوک سهام، تعداد سهام کل شرکت و اهرم مالی در مدل خطی، به لحاظ آماری معنی‏دار نبوده و رتبه نقدشوندگی دارایی‌ها نیز دارای بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته BAS نیست و لذا فرضیه دوم پذیرفته نشده است. همچنین اثر متغیر اندازه شرکت (حجم دارایی‏های شرکت) به لحاظ آماری معنی‏دار نبوده و معادل صفر در نظر گرفته شده و بنابراین فرضیه سوم پذیرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

 • اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
 • قیمت سهام
 • مدل داده‏های پانل

عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Financial Variables on the Bid - Ask Price Spread of Stocks

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Naderi 1
 • Ali Esmaeilzadeh Maghari 2
 • Negar Khosravipour 3

This paper investigates the behavior of the differences between bid and ask prices and spread and the factors affecting them. The bid and ask price differences are one of the criteria for assessing the liquidity risk of stocks and the selection of stocks in the investment portfolio. Therefore, this study seeks to provide a solution to reduce the bid-ask price differences in an investment portfolio, by estimating the effect of companies' financial variables on the amount of the bid and ask price differences in the form of the linear Panel Data model. Accordingly, among the companies listed on the Tehran Stock Exchange, 129 companies have been selected for the period 1386-1396. The findings show that the Average Daily Stock Turnover and Liquidity Rating of the company, respectively, had the most significant effect on the bid and ask price differences of stocks. Also, based on our results, the first hypothesis, that stock price volatility has a positive and significant effect on the dependent variable BAS, is confirmed. On the other hand, coefficients of stock percentage in stock block holders, total company shares, and financial leverage in the linear model are not statistically significant, and asset liquidity rating does not have the greatest impact on the BAS dependent variable. So, the second hypothesis is not accepted. Also, the effect of the variable of company size (volume of company's assets) was not statistically significant and was considered equal to zero. Therefore, the third hypothesis was accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stocks Price Bid-Ask Spread
 • Stocks Price
 • and Panel Data Model

مراجع

احمدپور، احمد و رسائیان، امیر. (1388). بررسی رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با نوسان‌های بازده سهام و ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌ها و سیاستهای اقتصادی، 17(‌51)، ‌92-75.

خوش‌طینت، محسن و یوسفی‌اصل، فرزانه. (1387). رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه‎کاری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 5(‌20)، ‌59-37.

رسائیان، امیر. (۱۳۸۵). رابطۀ اطلاعات مالی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و اقتصادی و دارایی، دانشگاه مازندران.

رضایی، وحید و راحتی، وحید. (۱۳۹۳). ترکیب الگوریتم ژنتیک و بهینه‎سازی ازدحام ذرات برای حل مسائل بهینه‌سازی پیوسته. اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی، تبریز، 7 خردادماه.

رمضانی موزیرجی، فرهاد و یعقوبی، مهدی. (1388). الگوریتم کیاتیک بهینه‌سازی پرندگان. کنفرانس ملی مهندسی نرمافزار ایران، رودهن، 10 اردیبهشت ماه.

رهنمای رودپشتی، فریدون.، چاوشی، کاظم و صابر، ابراهیم. (۱۳۹۳). بهینه‌سازی پرتفوی متشکل ازسهام صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد الگوریتم ژنتیک. دانش سرمایه‌گذاری، 3(12)، 237-217.

طالبی، آرش. (1389). انتخاب و بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش‌های فراابتکاری و مقایسه‌ی آن با سبدهای تشکیلی خبرگان و تازه‌کارها در بازار بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود.

فروغ‏نژاد، حیدر و مرادی‏جز، محسن. (1393). بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای عدم تقارن اطلاعاتی. دانش سرمایه‏گذاری، 3(12)، 40-25.

قائمی، محمدحسین، وطن‌پرست، محمدرضا. (۱۳۸۴). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 12(3)، 103-85.

مرادزاده‌فرد، مهدی.، عدل‏زاده، مرتضی.، فرج‏زاده، مریم و عظیمی، صدیقه. (1392). عدم اطمینان اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت‏های رشد. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 10(‌39)، ‌145-125.

Ahmadpour, A. & Rasaiian, A. (2006). A survey on the relationship between bid-ask spread and stock return volatility and market value in Tehran Stock Exchange‌. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 17(15), ‌92-75.

Branch, B. & Freed, W. (1977). Bid-asked spreads on the amex and the big board. Journal of Finance, 32(1), 159-163.

‌Foroughnejad, H. & Moradijoz, M. (2014). An investigation of affecting factors in bid ask spread as a measure for information asymmetry. Investment Knowledge, 3(12), 25-40. (In Persian)

Ghaemi, M. H. & Vatanparast, M. R. (2005). Role of accounting information in information asymmetry ‌in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Reviews, 12(3), 85-103. (In Persian)

Harris, L. E. (1994). Minimum price variations, discrete bid-ask spreads, and quotation sizes. The Review of Financial Studies, 7(1), 149-178.

‌Khoshtinat, M. & Yoosefi Asl, F. (2008). The relationship between information asymmetry and conservatism. Empirical Studies in Financial Accounting, 5(20), 37-59. (In Persian)

‌Leuz, C. & Verrecchia, R. E. (2000). The economic consequences of increased disclosure. Journal of Accounting Research, 38(C), 91-124.

Moradzadehfard, M., Adlzadeh, M., Farajzadeh, ‌M. & Azimi, S. (2013). Information uncertainty, information asymmetry and growth options. Empirical Studies in Financial Accounting, 10(39), 125-145. (In Persian)

‌Rahnamai Roodpooshti, F., Chavoshi, K. & Saber, E. (2014). Optimization of portfolio constitutedof from mutual funds of Tehran Stock Exchange using genetic algorithm. Investment Knowledge, 3(12), 217-232. (In Persian)

Ramezani Mouzirji, F. & Yaghoubi, M. (2009). Bird optimization kiatic algorithm. National Conference on Software Engineering of Iran, Roodehen, 10 May. (In Persian)

Rasaiian, A. (2006). Financial information relationship the difference between the bid-ask spread ‌in Tehran Stock Exchange. Master Thesis, Faculty of Science, Economics and Finance, University of Mazandaran. (In Persian)

‌Rezaei, V. & Rahati, V. (2014). Combining genetic algorithm and particle swarm optimization to solve continuous optimization problems. The first national conference on industrial mathematics, Tabriz, 7 June.

Ryan, H. (1966). The use of financial ratios as measures of deter-minants of risk in the determination of the bid-ask spread. Journal of Financial and Strategic Decisions, 9(2), 33-40.

‌Talebi, A. (2010). Selection and optimization of stock portfolio using meta-innovative methods and its comparison with the organizational portfolios of experts and novices in Tehran Stock Exchange. M.Sc. Thesis, Faculty of Management, Shahroud University of Technology. (In Persian)

Tinic, S. & West, R. (1972). Competition and the pricing of dealer services in the over-the-counter market. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 7(3), 1707–1727.

Venkatesh, P. C. & Chiang, R. (1986). Information asymmetry and the dealer’s bid-ask spread: A case study of earnings and dividend announcements. Journal of Finance, 41(C), 1089-1102.

Wang, G. H. K. & Yau, J. (2000). Trading volume, bid–ask spread, and price volatility in futures markets. Journal of Futures Markets, 20(10), 943-970.

روش های خرید و فروش سهام در بورس

بازار بورس را می‌توان فرصتی سودآور جهت سرمایه‌گذاری بر روی دانسته‌های خود، تعریف نمود. بازاری که به دلیل جذابیت‌های بسیار بالای خود، طرفداران زیادی را به خود جلب کرده است. به طوری که هم اکنون چیزی بیش از 15 میلیون نفر در کشور، کد بورسی فعال دارند. اگر شما نیز از علاقه‌مندان به این حوزه هستید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا با روش‌های خرید و فروش سهام در این بازار جذاب، آشنا شوید.

بورس بهترین حوزه سرمایه گذاری در سال 1400

بورس بهترین حوزه سرمایه گذاری در سال 1400

در چند سال اخیر، افزایش نرخ تورم و پایین آمدن ارزش پول، توجه بسیاری از افراد را به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سودآور جلب کرده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که در بین بسترهای سرمایه‌گذاری موجود در کشور، کدامیک بازده بالاتری خواهند داشت؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که بازارهای سرمایه‌گذاری در کشور همانطور که می‌دانید، شامل چند دسته مسکن، طلا، ارز، سکه و بورس می‌شوند. که در این میان، بورس به دلیل جذابیت‌های بالاتر خود، توجه بیشتری را به خود معطوف ساخته است.

در واقع در چند سال خرید و فروش سهام گذشته، بورس علیرغم نوسانات بالایی که داشته، در مقایسه با سایر بازارهای موازی، رشد بیشتری را تجربه کرده است. بازار بورس به طور ویژه در سال 1398 و همینطور ابتدای سال 1399، رشد بسیار مثبتی (در حدود 150 درصد) داشت. همین امر سبب شد تا به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای طرفداران سرمایه‌گذاری در کشور، شناخته شود.

این بازار مزایای بسیاری داشته که از مهمترین آنها می‌توان به قدرت نقدشوندگی بالا و شفافیت آن اشاره کرد . علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در حوزه بورس، با تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها، کمکی بزرگ در رسیدن به اقتصاد تولید محور خواهد بود. از این رو، بسیاری از صاحب نظران، بورس را یکی از بهترین گزینه‌ها جهت انجام سرمایه‌گذاری معرفی می‌کنند.

البته می‌بایست اشاره کرد که فعالیت در حوزه بورس، مستلزم کسب مهارت و دانش کافی بوده و بدانید اگر بی گدار به آب بزنید قطعاً نتیجه خوبی دریافت نخواهید کرد. بنابراین توصیه می‌شود پیش از ورود، به طور کامل با مفاهیم و اصطلاحات و مهارت‌های تحلیلی مرتبط با آن، آشنا شوید. علاوه بر این، فراموش نکنید که بورس یک سرمایه‌گذاری بلند مدت بود و نیازمند صبوری تا رسیدن به نتیجه دلخواه است.

3 گام اصلی برای ورود به بازار بورس

3 گام اصلی برای ورود به بازار بورس

همانطور که گفتیم بازار بورس، طرفداران زیادی داشته که همگی با هدف دستیابی به سود، اقدام به ورود به این حوزه می‌نمایند. این افراد برای سرمایه‌گذاری در بورس، کافی است تا تنها 3 گام زیر را طی نمایند:

گام اول: بدست آوردن مهارت ها و اطلاعات کافی مرتبط با بورس

اولین گام برای ورود به بورس (همچون سایر فعالیت‌ها)، کسب اطلاعات کافی پیرامون این حوزه است. در واقع، با توجه به حساسیت بسیار بالای این بستر سرمایه‌گذاری، این گام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. سرمایه‌گذاران، از نحوه ورود به این بازار تا چگونگی انجام تحلیل و خرید و فروش‌های خود، نیازمند کسب دانش مرتبط می‌باشند. از این رو، توصیه می‌شود تا در اولین مرحه، با استفاده از منابع در دسترس، سطح اطلاعات خود در این زمینه را بالا ببرید. سایت‌های معتبر بسیاری وجود دارد که با قرار دادن مقالات و ویدیوهای آموزشی، شما را در این مسیر کمک خواهند کرد.

گام دوم: مشخص نمودن استراتژی معاملاتی در بورس

پس از آشنایی کامل با مفاهیم بورسی، در دومین گام، تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. استراتژی را می‌توان طرحی دانست که متناسب با خواسته‌های فرد شکل گرفته و در رسیدن به اهداف مورد نظر وی، کمک کننده خواهد بود. در واقع، داشتن استراتژی، سرمایه‌گذار را قادر می‌سازد تا به راحتی، موقعیت‌های مختلف بازار و اقدامات درست در آن شرایط را تشخیص دهد.

تعیین استراتژی مستلزم آن است که سرمایه‌گذار، میزان دارایی، درجه ریسک پذیری، افق زمانی مورد نظر و… را مدنظر قرار داده و مطابق با آنها، نوعی چهارچوب برای معاملات خود مشخص نماید. به عبارتی، با این کار، فعالیت‌های معامله‌گر نظم خاصی پیدا کرده و درگیر هیجانات و نوسانات بالای بازار نخواهد شد.

گام سوم: دریافت نمودن کد بورسی

همانطور که می‌دانید، افراد برای ورود به بورس، مستلزم دریافت کدی تحت عنوان کد بورسی و انتخاب یک کارگزار رسمی می‌باشند. این کد، به طور انحصاری برای هر فرد صادر شده و به نوعی بیان‌کننده هویت او در بازار خواهد بود. شرکت‌های کارگزاری را نیز می‌توان واسطه‌ای جهت ایجاد ارتباط بین سرمایه‌گذاران با بازار دانست.

انتخاب کارگزار، موضوعی است که می‌بایست با توجه به شرایط و خدمات مورد نیاز شخص معامله‌گر مشخص گردد. در حال حاضر، حدود 108 کارگزار فعال در کشور وجود دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند از بین آنها گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایند. این تنوع موجود، مسئله انتخاب را قدری دشوار ساخته است.

کاربران می‌بایست، کارگزاران مختلف را از حیث کیفیت و دقت در اجرای سفارشات، نحوه پشتیبانی و ارائه خدمات به مشتریان، اعتبارات و امتیازات قابل ارائه به آنها و… بررسی نموده و بهترین گزینه را انتخاب نمایند. ما برای راحتی شما خوانندگان گرامی یکی از بهترین کارگزاری‌های موجود در کشور که تمامی فاکتورهای بالا را داشته باشد به شما معرفی می‌نماییم. کارگزاری مدبر آسیا با سابقه‌ای بسیار درخشان در امر خدمت رسانی به مشتریان و تیم پر قدرت و خبره خود آماده است تا به شما عزیزان بهترین خدمات را ارائه دهد.

توجه داشته باشید که کد بورسی نیز در گذشته، با مراجعه فرد به کارگزار موردنظر پس از ثبت نام در سامانه سجام، دریافت می‌شد. اما به دنبال شیوع ویروس کرونا، این مراحل تماماً به صورت غیرحضوری قابل انجام می‌باشد. کارگزاری مدبر آسیا نیز از جمله کارگزارانی است که این امکان را به مشتریان خود ارائه نموده است. مراحل دریافت کد بورسی یا کد معاملاتی به صورت غیرحضوری را می‌توان به صورت زیر تشریح نمود:

 • ثبت نام در سامانه سجام
 • دریافت کد پیگیری ۱۰ رقمی
 • احراز هویت (این فرآیند از طریق نرم‌افزار‌های سیگنال، بله، آپ و ۷۲۴ پشتیبانی می‌گردد)
 • دریافت کد بورسی
 • افتتاح حساب در یکی از شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • دریافت دسترسی به سامانه معاملاتی از طریق کارگزاری و ورود به آن

خرید و فروش سهام در بورس و شیوه های آن

پس از کسب اطلاعات و مهارت‌های کافی و همچنین دریافت کد بورسی، سرمایه‌گذاران می‌توانند اقدام به انجام معاملات در بورس نمایند. برای این کار، کافیست تا در اولین گام، حساب کاربری خود را به میزان دلخواه (حداقل 500 هزار تومان) شارژ نموده و نماد مورد نظر خود را منتخب کنند.

پس از آن، سفارش خرید خود را با وارد کردن تعداد و قیمت در سامانه، ثبت می‌نمایند. در صورت تایید سفارش، سهم به پورتفوی سرمایه‌گذاران اضافه شده و می‌توانند تحرکات آن را زیر نظر داشته باشند. چنانچه سهامداران، تمایل به فروش داشته باشند نیز کافیست از طریق سامانه، سفارش فروش خود را ثبت و در صورت انجام، وجه آن را در حساب خود دریافت نمایند.

توجه داشته باشید که انتخاب یک سهم و خرید آن، در صورتی منطقی و سودآور خواهد بود که سهم مد نظر، از تمامی جوانب بررسی شده باشد. از این رو لازم است تا وضعیت فعالیت شرکت و همینطور رفتار سهم با توجه به گذشته آن، مورد مطالعه قرار گیرد. مورد اول در قالب تحلیل بنیادی و دیگری در تحلیل تکنیکال، بررسی می‌گردد. علاوه بر این دو مورد، فیلترنویسی و تابلو خوانی نیز در انتخاب سهام خوب، بسیار کمک کننده خواهند بود.

حال که با بازار بورس و نحوه خرید و فروش در آن آشنا شدید، نوبت آن رسیده است تا روش‌های خرید و فروش سهام در بورس را نیز برایتان معرفی کنیم.

روش های خرید و فروش سهم در بازار بورس

به طور کلی، 4 روش را می‌توان برای خرید و فروش سهام در بورس در نظر گرفت. مراجعه حضوری، تلفنی، اینترنتی و آنلاین، روش‌هایی هستند که از طریق آنها می‌توانید سفارشات خود را ثبت و اقدام به سرمایه‌گذاری نمایید. در ادامه هر یک از این 4 روش را توضیح خواهیم داد.

1. انجام معاملات از طریق مراجعه حضوری به کارگزاری

در این روش، شخص به صورت حضوری به یکی از شرکت کارگزاری که در آن حساب دارد، مراجعه و درخواست خرید یا فروش خود را حضوراً ثبت می‌کند. به این صورت که متناسب با نوع درخواست خود، فرم خرید با فروش را تکمیل نموده و به کارگزار خود ارائه می‌دهد.

فرم خرید و فروش شامل اطلاعاتی همچون، مشخصات کامل فرد، کد سهامداری، نشانی و تلفن تماس و مشخصات سهام می‌باشد، که می‌بایست توسط مشتری تکمیل گردد. در هر یک از فرم‌ها، تنها می‌توانید درخواست خرید 5 نوع سهم را بدهید. چنانچه قصد انجام معاملات بیش از این تعداد را داشته باشید، لازم است تا فرم دیگری نیز دریافت نمایید.

پس از تکمیل فرم‌ها، سرمایه‌گذار می‌بایست مبلغ مورد نیاز و کارمزد مربوطه را پرداخت و متعهد شود تا در صورت کسری وجه، آن را نیز واریز نماید. پرداخت مبالغ به دو روش واریز به حساب و یا استفاده از دستگاه کارتخوان شعبه، صورت می‌گیرد. پس از طی نمودن این مراحل، عملیات خرید انجام خواهد شد.

در صورتی که مشتری قصد فروش سهام خود را داشته باشد، می‌بایست علاوه بر فرم درخواست فروش، برگه سهام مربوطه را نیز در اختیار کارگزار قرار دهد. (برای آشنایی با نحوه دریافت برگه سهام، کلیک نمایید.)

یک توصیه: در شرایط فعلی که کشور با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، توصیه می‌شود، حتی المکان از روش حضوری استفاده نگردد. سایر روش‌های خرید و فروش که در ادامه ذکر خواهیم کرد، قطعاً جایگزین‌های بهتری برای این روش خواهند بود.

2. انجام معاملات از طریق ارائه سفارش به صورت تلفنی یا مرکز تماس (کال سنتر)

در روش تلفنی، سرمایه‌گذار می‌تواند به آسانی و تنها با یک تلفن، سفارش خرید و فروش خود را ثبت نماید. در واقع در این روش، مشتری تنها یک بار جهت امضای قرارداد تلفنی به کارگزار خود مراجعه کرده و پس از آن می‌تواند سفارشات خود را از طریق تماس تلفنی وارد سامانه نماید.

روند کار به این صورت است که، پس از انعقاد قرارداد مربوطه با کارگزار، نام کاربری دریافت می‌شود. پس از آن، با برقراری تماس و وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، به یکی از معامله‌گران کارگزار خود، متصل خواهید شد. معامله‌گر مربوطه به اطلاعات گردش حساب شما دسترسی داشته و صحت تماس گیرنده را از طریق پرسش چند سوال از پیش تعیین شده، تشخیص می‌دهد. پس از راستی آزمایی کاربر، سفارشات وی به صورت شفاف توسط معامله‌گر دریافت و ثبت می‌گردد.

توجه داشته باشید که در این روش، صدای ضبط شده مشتری، در حکم درخواست خرید یا فروش بوده و از این رو نگهداری خواهد شد.

3. انجام معاملات از طریق ارائه سفارش به صورت اینترنتی (آفلاین)

ثبت سفارشات به صورت آفلاین، یکی دیگر از روش‌های خرید و فروش سهام در بازار بورس است. برای انجام معاملات با این روش، کافی است از طریق مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی، شناسه کاربری خود را دریافت نمایید. متقاضیان می‌توانند پس از ارائه کارت شناسایی معتبر و تکمیل فرم توافقنامه معاملات آفلاین، شناسه و رمز مورد نیاز را دریافت نمایند.

این شناسه، مختص سفارشات آفلاین بوده و دسترسی مشتریان به سامانه آفلاین را امکان‌پذیر می‌سازد. برای ثبت سفارش به این صورت، پس از دریافت نام کاربری، وارد سامانه مربوطه شده و از قسمت درخواست، سفارش خود را وارد می‌نمایید. این سامانه در کارگزاری‌های مختلف متفاوت بوده و لینک سایت آن از طریق پیامک یا ایمیل برای مشتریان متقاضی، ارسال خواهد شد. در این روش، مشتریان در هر ساعتی از شبانه روز، می‌توانند درخواست‌های خود را ثبت نمایند.

4. انجام معاملات به روش معامله برخط یا آنلاین

آموزش روش های خرید و فروش سهام

در روش آنلاین، برخلاف سایر روش‌های پیشین، شخص به صورت بی‌واسطه وارد سامانه معاملات شده و سفارشات خود را ثبت می‌نماید. در واقع، مشتری در ساعاتی که معاملات بورس انجام می‌پذیرد، دستور خرید یا فروش خود را مستقیماً وارد سامانه می‌کند. توجه داشته باشید که ثبت سفارش در خارج از ساعات معاملات بازار، در این روش امکان‌پذیر نخواهد بود.

در این روش، مشتریان به طور مستقیم به هسته معاملات دسترسی داشته و می‌توانند در کمترین زمان ممکن، معاملات خود را انجام دهند. در واقع، سریع بودن این روش را می‌توان یکی از دلایل محبوبیت معاملات آنلاین معرفی کرد. چرا که سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود در حدود چند ثانیه پس از دریافت اطلاعات در مورد یک سهم، اقدام به خرید یا فروش نمایند.

عدم وجود محدودیت‌های زمانی یا مکانی جهت انجام معاملات را نیز می‌توان از دیگر دلایل استقبال سرمایه‌گذاران از این روش دانست. شما می‌توانید در هر موقعیت مکانی که قرار دارید، تنها با ورود به سامانه معاملاتی و چند کلیک، اقدام به خرید و فروش نمایید.

توجه داشته باشید که تنها لازمه این روش، داشتن کد معاملات برخط یا کد آنلاین می‌باشد که پس از ثبت نام در کارگزاری منتخب، دریافت خواهید کرد. سرمایه‌گذاران می‌توانند همزمان چند کد آنلاین از چند کارگزاری مختلف داشته باشند. این کد با فراهم سازی امکان انجام معاملات آنلاین، فرایند سرمایه‌گذاری را بسیار تسهیل نموده است.

جمع‌بندی

در این مقاله، با روش‌های خرید و فروش سهام در بورس آشنا شده و دریافیتم که به 4 روش می‌توان معاملات خود در بازار را انجام داد. هر یک از این روش‌ها به تناسب شرایط معامله‌گران، مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در حال حاضر که ویروس کرونا به چالشی فراگیر تبدیل شده، پیشنهاد می‌شود حتی الامکان از مراجعات حضوری به کارگزاری‌ها خودداری نمایید. در این شرایط، از ثبت نام در کارگزاری منتخب افراد تا انجام معاملات، همگی به صورت آنلاین و تنها در عرض چند ثانیه انجام‌پذیر خواهند بود. از این رو، چنانچه به سلامتی خود و خانواده خود اهمیت می‌دهید، در خانه مانده و لذت انجام معاملات تنها با چند کلیک را تجربه نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.