معاملات اوراق بهادار


ابلاغ بخشنامه معاملات اوراق بهادار

براساس این بخشنامه، کلیه اشخاصی که تاکنـون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند، حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند و عدم ثبت، تخلف محسوب می شود.

سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه ای معاملات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دراین بخشنامه آمده است: در اجرای بند الف ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394-1390 ) مصوب 15/10/1389 که از ابتدای سال 1390 لازم الاجرا است، کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند ، حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون مورد اشاره مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند و عدم ثبت ، تخلف محسوب می شود و لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود.

در اجرای بند (ب) ماده قانونی فوق الذکر، معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان بورس فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکانپذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق، فاقد اعتبار است.

در این بخشنامه آمده است: لذا ضمن رعایت تبصره 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به منظور قابل قبول بودن هزینه های مربوط به سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار ضروریست ماموران مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی کلیه اشخاص حقوقی که اقدام به انتشار اوراق بهادار نموده اند، نسبت به ثبت شدن معاملات اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار حسب مورد از بورس یا فرابورس ، استعلام لازم را به عمل آورده و در راستای اجرایی شدن مواد قانونی فوق الذکر اطمینان حاصل کنند.

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس تصویب شد

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس تصویب شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/06/10 اقتصاد.بورس.فرا بورس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران را تصویب کرد. به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، این دستورالعمل در اجرای ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، بنابر پیشنهاد شرکت فرابورس ایران، در 20 فصل، 123 ماده و 27 تبصره به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. بر اساس این دستورالعمل، جلسات رسمی معامله انواع اوراق بهادار در فرابورس، به استثنای روزهای تعطیل رسمی در روزهای شنبه لغایت چهارشنبه هر هفته از ساعت 9 صبح آغاز و در ساعت 12 ظهر همان روز خاتمه می یابد و انجام معاملات در خارج از جلسه معاملاتی با تصویب هیات مدیره سازمان و طبق شرایط تعیین شده توسط آن، امکان پذیر خواهد بود. براساس این گزارش، فرابورس می تواند ساعات شروع و خاتمه و طول جلسه معاملاتی را در صورت بروز اشکالات فنی در سامانه معاملاتی تغییر دهد. همچنین معاملات اوراق بهادار در فرابورس به ترتیب در بازار اول، بازار دوم ، بازار سوم و بازار اوراق مشارکت انجام خواهد شد و مراحل انجام معاملات در این بازار به ترتیب شامل پیش گشایش، مرحله گشایش، مرحله حراج پیوسته، مرحله حراج ناپیوسته و مرحله معاملات پایانی است که در معاملات فرابورس حسب مورد از تمام یا تعدادی از مراحل فوق جهت انجام معامله استفاده می شود. هیات مدیره فرابورس باید مراحل انجام معامله در هر بازار را مشخص و حداقل سه روز کاری قبل از اعمال، به اطلاع عموم برساند. در این دستورالعمل به انواع سفارشات نیز اشاره شده که طبق آن سفارش محدود order Limit( (, سفارش با قیمت باز (order Market(, سفارش باز- محدود ( order limit to Market(, سفارش به قیمت گشایش (,)order opening on Market سفارش متوقف به باز (order loss Stop( و سفارش متوقف به محدود ( stop order limit( است که این سفارش ها به صورت سفارش دو طرفه (order ,Cross سفارش دو بخشی (order Iceberg(, سفارش انجام و ابطال (kill amp; fill(, سفارش همه یا هیچ (Non or All( انجام می شود. بر اساس این دستورالعمل اعتبار زمانی سفارش ها نیز شامل سفارش روز (,)Day سفارش جلسه (Session(, سفارش بدون محدودیت زمانی (Cancel Till Good(, سفارش مدت دار (Date Till Good( و سفارش زمانی (Validity Sliding( است. البته اولویت سفارش ها در سامانه معاملات بر حسب نوع سفارش به شرح سفارش با قیمت باز و باز- محدود، سفارش به قیمت گشایش و سفارش محدود خواهد بود.
براساس این دستورالعمل، فرابورس موظف است با اعلام سازمان، نماد معاملاتی ورقه بهادار را در مواردی مانند حداقل یک روز قبل از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام و قبل از برگزاری جلسه هیات مدیره ای که طی آن مقرر است درخصوص اختیارات تفویض شده توسط مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری شود، تغییر با اهمیت در اطلاعاتی که قبلا توسط شرکت یا ناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس ارائه شده است ، عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به صورت ها و اطلاعات مالی و حداقل یک روز قبل از مواعد پرداخت سود و سررسید نهایی انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده ، متوقف کند. نمادهای معاملاتی که با اعلام سازمان متوقف می شوند صرفا با اعلام سازمان قابل بازگشایی هستند. البته فرابورس باید دلیل توقف نماد معاملاتی را حداکثر تا پایان روز کاری توقف نماد معاملاتی ، اطلاع رسانی کند. همچنین فرابورس مکلف است حداقل 15 دقیقه قبل از بازگشایی نماد معاملاتی مراتب را به اطلاع عموم برسان ـد. دامنه نوسان روزانه قیمت در بازار اول، دوم و اوراق مشارکت فرابورس نیز 5 درصد برای اوراق فاقد بازارگردان است که در صورت وجود بازارگردان، دامنه مذکور، طبق قرارداد بازارگردانی تعیین می شود. نمادهای معاملاتی در بازار سوم مشمول دامنه نوسان روزانه قیمت نیست. از سوی دیگر معاملات عمده در بازاری مجزا که به همین منظور در سامانه معاملاتی ایجاد شده است، انجام خواهد شد که در این معاملات دامنه نوسان قیمت و محدودیت حجمی اعمال نمی شود. بر این اساس، درخواست عرضه معاملات اوراق بهادار سهام یا حق تقدم سهام کمتر از پنج درصدسرمایه پایه نیز حداقل تا ساعت 10 صبح روز کاری قبل از عرضه باید در دبیرخانه فرابورس ثبت و در صورت تطبیق اطلاعیه عرضه با مقررات به تشخیص مدیرعامل فرابورس، بایدحداکثر تا ساعت 12 ظهر همان روز اطلاع رسانی شود. همچنین فرابورس مکلف است نماد معامله عمده را حداکثر تا یک ساعت پس از شروع جلسه معاملاتی باز کند و در عین حال حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش در معاملات عمده مانند بازار عادی است. مدیر عامل فرابورس می تواند براساس وضعیت بازار، حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش را برای جلسه معاملاتی بعد تغییر دهد، لیکن باید قبل از شروع جلسه معاملاتی بعد، مراتب را به اطلاع عموم برساند. از سوی دیگر هر کارگزار تنها می تواند از یک خریدار، سفارش خرید دریافت و در رقابت شرکت کند ، اما در یک معامله عمده نمی تواند همزمان در دو سمت عرضه و تقاضا فعال باشد. کارگزار فروشنده مکلف است در صورت ثبت سفارش خرید در سامانه معاملاتی با قیمت پایه یا بیشتر از آن قبل از 5 دقیقه پایانی جلسه معاملاتی، اقدام به عرضه کند. عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتی امکان پذیر است که از زمان ثبت بهترین سفارش خرید در سامانه معاملاتی حداقل 3 دقیقه گذشته باشد بنابراین عدم رعایت ضوابط این ماده از سوی کارگزار خریدار یا فروشنده تخلف محسوب شده و فرابورس مکلف است موضوع را جهت بررسی به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران ارجاع دهد. در صورتی که تخلفات کارگزار خریدار یا کارگزار فروشنده مانع انجام معامله شود، متخلف مکلف به پرداخت یک درصد ارزش معامله به قیمت پایه به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. در معاملات عمده شرایطی، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانه معاملاتی است که معادل 3 درصد ارزش سهام یا حق تقدم سهام موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تاییدیه شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به فرابورس ارایه کند. این در حالی است که کارگزار خریدار مکلف است حداکثر 9 روز کاری پس از انجام معامله، نسبت به تسویه حصه نقدی معامله از طریق پایاپای شرکت سپرده گذاری مرکزی اقدام نماید و مستندات لازم جهت تنظیم سند تسویه خارج از پایاپای حصه غیرنقدی را حداکثر 8 روز کاری بعد از انجام معامله به فروشنده ارایه کند. کارگزار فروشنده مکلف است پس از دریافت مستندات لازم جهت تنظیم سند تسویه خارج از پایاپای و حداکثر 9 روز کاری پس از انجام معامله، نسبت به ارایه سند تسویه خارج از پایاپای به فرابورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی اقدام نماید. در صورت واریز حصه نقدی و ارایه سند تسویه خارج از پایاپای به شرکت سپرده گذاری مرکزی حداکثر 9 روز کاری بعد از انجام معامله، ثبت معامله در سیستم معاملاتی حداکثر تا پایان روز کاری بعد انجام خواهد شد. معاملات بلوک نیز در این بازار در نماد معاملاتی بازاری مجزا از نماد معاملاتی بازار عادی در سامانه معاملات انجام می شود که معاملات بلوک به روش حراج ناپیوسته و هر 5 دقیقه یکبار برگزار می شود. قیمت مرجع روزانه برای بازار معاملات بلوک، معادل معاملات اوراق بهادار قیمت مرجع همان روز بازار عادی است. در خصوص عرضه های اولیه نیز این عرضه ها منوط به پذیرش و درج اوراق بهادار براساس دستورالعمل پذیرش و افشای کامل اطلاعات مطابق با دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران و سایر مقررات مربوط به فرابورس است. هیات پذیرش روش عرضه اولیه اوراق بهادار را براساس پیشنهاد فرابورس تعیین می کند به طوریکه فرابورس به روش ثبت سفارش مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره فرابورس به تصویب هیات مدیره سازمان می رسد. در این بازار عرضه اولیه به صورت حراج نیز وجود دارد که قبل از عرضه اولیه به روش حراج، هیات مدیره فرابورس به تعیین حداقل تعداد سهام جهت عرضه در روز عرضه اولیه، حداقل تعداد سهام که عرضه کننده باید به صورت تدریجی پس از عرضه اولیه، عرضه کندو مهلت زمانی آن و محدودیت خرید هر ایستگاه کاری و یا هر کد مالکیت اقدام کند. کارگزاران پس از اعلام اطلاعات عرضه عمومی سهام توسط فرابورس نسبت به اخذ درخواست خرید از متقاضیان اقدام خواهند کرد که بر این اساس کارگزار فروشنده موظف است حداقل پس از 10 دقیقه از زمان گشایش نماد اقدام به عرضه سهام کند. کارگزاران خریدار نیز نباید بیش از سهمیه مجاز خود اقدام به خرید سهام کند در صورت خرید بیش از سهمیه مجاز توسط کارگزاران در عرضه اولیه، مدیر عامل فرابورس می تواند خریدهای بیش از سهمیه یا کل خریدهای کارگزاری در عرضه اولیه را ابطال کند. در خصوص معاملات حق تقدم خرید سهام نیز این دستورالعمل تاکید کرد دارنده گواهینامه حق تقدم خرید سهام که مایل به فروش حق تقدم خود است در دوره پذیره نویسی به شرکت های کارگزاری مراجعه و نسبت به تکمیل درخواست فروش و تحویل گواهینامه حق تقدم خرید سهام به کارگزاری، اقدام می کند. برای خریدار حق تقدم خرید سهام در فرابورس، گواهینامه نقل و انتقال حق تقدم صادر خواهد شد و معاملات دست دوم بر مبنای گواهینامه مذکور انجام می شود. براساس ماده 63 ، گواهینامه نقل و انتقال صادره برای خریدار حق تقدم سهام در فرابورس در صورتی که خریدار راسا نیز دارای حق تقدم خرید سهام جداگانه باشد، نشان دهنده کل حق تقدم های خریدار خواهد بود. در این حالت، کارگزار پس از دریافت گواهینامه حق تقدم صادره از طرف شرکت، اقدام به تحویل گواهینامه نقل و انتقال به خریدار می کند. ناشر همچنین موظف است حداکثر ظرف 5 روز کاری پس از پایان مهلت پذیره نویسی دارندگان حق تقدم، ضمن جمع آوری اطلاعات و مبالغ واریزی دارندگان حق تقدم، تعداد و مشخصات حق تقدم استفاده نشده را به شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام نماید. در هر صورت مسئولیت اعلام مشخصات افرادی که از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و تعیین تعداد آن به عهده ناشر است. شرکت سپرده گذاری مرکزی نیز تمام حق تقدم های موضوع ماده 66 فوق را به یک کد معاملاتی منتقل می نماید و تعداد و کد معاملاتی حق تقدم استفاده نشده را به ناشر، سازمان و فرابورس اعلام می کند. در ضوابط کلی معامله در بازار سوم فرابورس سه نوع عرضه یکجای اوراق بهادار، عرضه خرد اوراق بهادار و پذیره نویسی اوراق بهادار انجام می شود.
درخواست های تکمیل شده عرضه در کمیته عرضه فرابورس مورد بررسی قرار می گیرد. کمیته عرضه مراتب موافقت یا عدم موافقت با عرضه را ظرف مدت حداکثر 7 روز کاری پس از ارائه درخواست های تکمیل شده به فرابورس، به کارگزار متقاضی عرضه ابلاغ می کند. در عرضه یکجا در بازار سوم ، دامنه نوسان قیمت و محدودیت حجمی در خصوص

بی اعتباری معاملات اوراق بهادار خارج از سازمان بورس

مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار، معاملات و نقل و انتقال اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس را به همه ناشران بورسی و فرابورسی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، سعید محمد علیزاده، مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار، معاملات و نقل و انتقال اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس با توجه به قسمت (ب) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور را به همه ناشران بورسی و فرابورسی ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است: پیرو ابلاغیه شماره ۰۰۳/۴۴۰/ب/۹۰ (مورخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۰ شماره پیگیری کدال ۴۹۱۴۰)، قسمت ب ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان که در تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۹۵ ابلاغ شد (که پس از انقضای قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است)، به شرح زیر جهت بهره برداری به استحضار می رساند:معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب‌مورد امکان‌پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

با عنایت به این امر تنظیم هرگونه قرارداد، مبایعه‌نامه، قولنامه و امثال آن درخصوص معامله یا نقل و انتقال اوراق بهادار فاقد اعتبار بوده و برخلاف بند (ب) مادۀ ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خواهد بود.

حسابرسان معتمد سازمان نیز باید از ترتیب اثر دادن به اینگونه توافقات خودداری کرده و در صورت برخورد با چنین توافقاتی در گزارشات خود به نحو صحیح موضع گیری نمایند.

شرایط ثبت و نگهداری سوابق معاملات اوراق بهادار

شرایط ثبت و نگهداری سوابق معاملات اوراق بهادار

نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه ثبت و نگهداری سوابق معاملات اوراق بهادار را تعیین کردند که براساس آن، معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز امکان‌پذیر است.

نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه ثبت و نگهداری سوابق معاملات اوراق بهادار را تعیین کردند که براساس آن، معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز امکان‌پذیر است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 17 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ کشور، با ماده 40 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 40 این لایحه به‌منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 آذرماه 1384 است.

الف- کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نمی‌باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.

ب- معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان‌پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

پ- پس از معامله اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده‌اند و کالاهای معامله‌شده در بورسهای کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکتهای سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد.

ت- سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌کنندگان آنها باید به‌گونه‌ای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ث- اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تاکنون تشکیل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می‌شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کند و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری نماید. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

ج- کالاهایی که در بورسهای کالایی به‌عنوان بازار متشکل، سازمان‌یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد داد و ستد قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه‌شده و مورد معامله قرار می‌گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهائی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.

چ- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکلهای خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 آذر ماه 1388 انتخاب شده یا می‌شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند معاملات اوراق بهادار و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد منتشر نماید. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تأیید مرجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر است.

بازگشایی برخی نماهای معاملاتی در بازار بورس و فرابورس ایران

نمادهای معاملاتی ۱۷ شرکت بورسی و فرابورسی امروز چهارشنبه بازگشایی و آماده انجام معامله شدند.

به گزارش بازار، مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران اعلام کرد: نمادهای معاملاتی شرکت ویتانا (غویتا ۱) و شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور ۱)، پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز چهارشنبه آماده انجام معامله هستند.
همچنین نمادهای معاملاتی (بکهنوج ۱)، (کایزد ۱)، (بگیلان ۱)، (بپیوند ۱)، (بجهرم ۱)، (بمپنا ۱)، (بزاگر س ۱)، (دماوند ۱) پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف)، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز آماده انجام معامله است. پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع‌رسانی می‌شود. در غیر این صورت انجام معاملات در نماد مذکور به‌صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است.

مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران هم اعلام کرد: نماد معاملاتی شرکت کشت و صنعت پیاذر (غاذر) با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی در تارنمای کدال در خصوص کاهش بیش از ۳۰ درصدی قیمت سهام به شماره پیگیری ۹۳۷۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله است. سرمایه‌گذاران باتوجه به تغییرات بیش از ۳۰ درصدی قیمت سهام، اطلاعات منتشر شده در تارنمای کدال (codal.ir) که تنها مرجع رسمی انتشار اطلاعات توسط ناشر است، مبنای تصمیم‌گیری خود قرار داده و از توجه به اخبار و شایعات منتشر شده در فضای مجازی و غیر رسمی اجتناب کنند.

همچنین نمادهای معاملاتی شرکت‌های سرمایه گذاری نیرو (ونیرو)، تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کویر)، بهنوش ایران (غبهنوش)، سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله هستند.

در ادامه اطلاعیه مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران آمده است، نماد معاملاتی شرکت‌های داروسازی اسوه (داسوه)، صنعتی کیمیدارو (دکیمی) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله هستند. سرمایه گذاران علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری‌های خود لحاظ کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.