مثال تحلیل SWOT


3. برای تغییرات در برنامه استراتژی خود با همه ی سازمانتان ارتباط داشته باشید.

توسعه استراتژیک و تحلیل SWOT در دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد در سال 1393

1 استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی همتراز هیئت علمی، گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد، عضو هیئت علمی گروه بینائی سنجی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، عضو هیئت علمی گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استاد، عضو هیئت علمی گروه بینائی سنجی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 کارشناس ارشد مدارک پزشکی، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده


مقدمه: سازمان‌های آموزشی بر اساس برنامه استراتژیک محیط را مورد تجزیه و تحلیل قرارمی‌دهند، تهدیدها و فرصت‌های مرتبط با سازمان را شناسایی می‌کنند، امکانات و محدودیت‌های موجود را تشخیص می‌دهند و با توجه به روشن‌سازی این عوامل به امر برنامه‌ریزی و اجرای راهبردها می‌پردازند. هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل وضعیت دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد در سال 1393 بود.
روش­کار: این بررسی در دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 93 به روش ترکیبی (کمی و کیفی) در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول، ابزار مورد استفاده یک پرسشنامه محقق ساخته بود که بین کلیه واحدهای دانشکده (گروه‌های آموزشی و واحدهای اداری) توزیع گردید و با مسئول هر واحد نیز جلساتی برای تکمیل پرسشنامه‌ برگزار شد. در مرحله دوم 8 جلسه بحث گروهی متمرکز با حضور مدیران ارشد برگزار گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. در پایان برای تفسیر و استنباط دقیق یافته ها از روش SWOT استفاده گردید.
یافته­ها: پس از تحلیل عوامل داخلی و عوامل خارجی 9 نقطه قوت، 11 نقطه ضعف، 10 مورد تهدید و 10 فرصت دانشکده علوم پیراپزشکی شناسایی شدند. فعالیت مطلوب اساتید، کارکنان و دانشجویان در حیطه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و جشنواره‌های کشوری، ارتقا مقاطع تحصیلی اعضای هیئت‌علمی و کارشناسان ارشد دانشکده و انتشار نشریه تخصصی علمی - پژوهشی و نشریات فرهنگی دانشجویی در دانشکده به‌عنوان مهم‌ترین نقاط قوت و کمبود شدید فضای دانشکده و مشارکت ناکافی اعضای هیئت‌علمی با مرکز توسعه آموزش نیز به‌عنوان مهم‌ترین نقاط ضعف تعیین شدند. در ارزیابی های خارجی نیز جایگاه علمی مناسب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از لحاظ آموزشی و پژوهشی، فرهنگی بیشترین امتیاز را در بین فرصت‌ها؛ کمبود مجوز و پست سازمانی برای جذب اعضا هیئت‌علمی، کارشناس و کمبود اعتبارات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بیشترین امتیاز را در بین تهدیدها کسب کردند.
نتیجه­گیری: دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد در داخل سازمان از نقاط قوت لازم و در خارج سازمان نیز از فرصت‌های مناسبی برخوردار می باشد ولی با توجه به موقعیت جدید دانشکده نقاط ضعف افزایش یافته است؛ لذا بایستی از این نقاط قوت داخلی و فرصت‌های موجود در خارج سازمان برای غلبه بر تهدیدها و رفع نقاط ضعف دانشکده استفاده گردد و راهکارهای مناسب و موثری جهت دستیابی به اهداف کلان دانشکده بر اساس این تحلیل ارایه گردد.

کاربرد تحلیل SWOT و PESTLE در مدیریت پروژه

در این نوشته پس از تشریح تحلیل SWOT و کاربرد آن در مدیریت پروژه به بررسی تحلیل PESTEL و نحوه عملکرد آن به همراه آنالیز سوات پرداخته شده است.

SWOT

در حالی که استراژی SWOT معمولاً با برنامه ‌ریزی استراتژیک سازمانی مرتبط است، می ‎توانید از آن در مدیریت پروژه نیز استفاده کنید. در ادامه مطلب به شما توضیحاتی را خواهیم داد تا بدانید که چگونه تکنیک SWOT می تواند در انتخاب و اجرای پروژه ها اعمال شود تا نتایج مورد انتظار شما را ایجاد کنند.

کاربرد تکنیک SWOT چیست؟

درست مانند استراتژی کلی سازمان شما، موفقیت پروژه های شما می تواند تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی قرار گیرد. تجزیه و تحلیل SWOT به کشف این عوامل در دو مقطع کلیدی کمک می کند: انتخاب پروژه های مناسب برای پیگیری و مدیریت اجرای آنها.

تحلیل SWOT چیست؟

1.تحلیل استراتژیک SWOT برای انتخاب پروژه

پروژه ها بخش مهمی از اجرای استراتژی شما هستند. اگر استراتژی در نظر گرفته شما مشخص کند که چه هدفی دارید، پروژه ها راه رسیدن شما به آنجا هستند. شما می توانید از روش SWOT برای تصمیم گیری در مورد پروژه های مختلف استفاده کنید تا بتوانید به اهداف خود برسید.

این ابزار به شما کمک می کند تا یک سبد پروژه متعادل بسازید که:

• نقاط قوت سازمان را ایجاد و تقویت می کند
• نقاط ضعف را بهبود می‎ دهد
• فرصت ها را تقویت می ‌کنند و سازمان را رشد می دهد
• از تهدیدات خارجی جلوگیری می کنند

شناسایی نقاط قوت شما در سطح استراتژیک در نهایت به اولویت بندی پروژه ها کمک می کند و تضمین می کند که در بهترین و کارآمدترین مسیر برای سازمان خود حرکت می کنید.

هنگام بررسی پروژه های بالقوه، اغلب سازمان ها ابتدا بودجه خود را بر اساس موضوع یا حوزه استراتژی تخصیص می دهند. سپس آنها می توانند با شناسایی پروژه هایی که به هر بخش از استراتژی پیوند دارد، پروژه ها را به سرعت فیلتر کنند. اگر بودجه پروژه ای 10 میلیون دلاری دارید و مثلاً 30 درصد آن را به نوآوری اختصاص می دهید، در این صورت بودجه 3 میلیون دلاری برای نوآوری دارید.

فرض کنید تمام پروژه های پیشنهادی در لیست شما که از نوآوری پشتیبانی می کنند در مجموع 5 میلیون دلار هستند. اکنون باید آن 5 میلیون دلار را به 3 میلیون دلار کاهش دهید تا به مبالغ بودجه خود برسید.

اینجاست که استفاده از روش SWOT به عنوان معیار می تواند واقعا مفید باشد. با توجه به هر پروژه، در نظر بگیرید که آیا:

1. از چه نقاط قوتی بهره‌مند است
2. به تبدیل نقطه ضعف به نقطه قوت کمک می کند
3. از فرصت استفاده می کند
4. به مقابله با یک تهدید کمک می کند

این تمرین باید به شما این حس را بدهد که کدام پروژه ‌ها برای سازمان شما مفیدتر هستند. تحلیل SWOT را به عنوان فیلتری در نظر بگیرید که تیم مدیریت شما برای کمک به انتخاب بهترین پروژه ها برای اجرای استراتژی خود تعریف کرده است.

 آنالیز swot چیست؟

2.تجزیه و تحلیل SWOT در مدیریت پروژه

هنگامی که استراتژی پروژه شما تنظیم شد، می توانید از مدل SWOT برای ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با پروژه های با ارزش و پیچیده فردی استفاده کنید. تجزیه و تحلیل SWOT عوامل داخلی و خارجی را نشان می دهد که یا به پیشرفت پروژه کمک می کنند یا مانع پیشرفت پروژه می شوند. با برجسته کردن خطرات احتمالی قبل از شروع پروژه ها، می توانید برای نظارت و مدیریت برخی عوامل قابل کنترل برای اطمینان از دستیابی پروژه ها به اهداف خود آماده شوید.

یکی دیگر از دلایل قانع‌کننده برای انجام تحلیل SWOT: درک این عوامل همچنین می‌تواند به شما در ایجاد یک ماتریس RACI موثر کمک کند، بنابراین افراد مناسب در هر مرحله از پروژه برای پشتیبانی، در نظر گرفته می شوند.

استفاده از مدل SWOT برای مدیریت پروژه بسیار مناسب برای تعیین یک استراتژی کلی است. اساساً، شما می خواهید گروهی را جمع آوری کنید و نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با پروژه های بالقوه پیشنهاد شده توسط رهبران یا اعضای تیم را تجزیه و تحلیل کنید. برای هر پروژه، موارد زیر را مورد بحث قرار دهید:

• نقاط قوت: چه عوامل داخلی باعث موفقیت این پروژه می شود؟ به عنوان مثال، آیا اعضای باتجربه تیم داخلی دارید یا یک رابطه فروشنده عالی در یک منطقه خاص که می تواند پشتیبانی کند؟

• نقاط ضعف: چه نقاط ضعف داخلی ممکن است مانع موفقیت این پروژه شود یا تکمیل آن را چالش برانگیز کند؟ ممکن است مرکز تولید شما کم کار باشد یا مشکلات قانونی حل نشده ای داشته باشید که ادامه پروژه را دشوار می کند.

• فرصت ها: آیا فرصت های خارجی وجود دارد که باید در رابطه با پروژه از آنها استفاده کنید، مانند نظرات عمومی فعلی، تخفیف های پولی از شرکای تجاری یا موارد مشابه؟

• تهدیدها: آیا عوامل خارجی، چه در حال حاضر یا در آینده نزدیک، وجود دارد که می تواند موفقیت پروژه را تهدید کند، مانند افزایش هزینه ها یا خروج کارکنان کلیدی؟

چه در حال استفاده از تحلیلSWOT باشید یا خیر، از ماتریس SWOT برای سازماندهی ایده های خود استفاده کنید. این تصویر واضح و قابل درک، تیم شما را قادر می سازد تا از تمام جنبه ها در فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی استفاده کند.

بهترین روش استفاده از مدل SWOT

1.در نظر گرفتن ذی‌نفعان در تمام سطوح سازمان

مشارکت دادن تیم اجرایی در تحلیل استراتژیک SWOT راه خوبی برای ارتقای شفافیت و پاسخگویی است. شما همچنین باید افرادی با دیدگاه های دیگر را نیز وارد کنید. کارمندان در سطوح پایین تر و احتمالاً حتی طرف های خارجی که ممکن است با پروژه ارتباط داشته باشند (مثلاً یک مشتری یا یک ارائه دهنده خدمات کلیدی) ممکن است اطلاعات اضافی دیگری را که مقامات بالاتر از آن آگاه نیستند، به نمایش بگذارند که به افشای نقاط کور کمک می کند.
از دیدگاه مدیریت پروژه، SWOT کار تیمی و همکاری متقابل را ترویج می کند. زمانی که همه احساس می‌کنند درگیر و مسئولیت‌پذیر هستند، مطمئناً به نتایج بهتری دست خواهید یافت.

2.آنچه مهم است را اولویت بندی کنید (یعنی سعی نکنید با همه چیز مقابله کنید!).

شما نمی توانید هر پروژه احتمالی را که شناسایی می کنید انجام دهید، بنابراین یک سیستم رتبه بندی برای کمک به تعیین اینکه کدام پروژه ها مهم تر هستند، ایجاد کنید. به عنوان مثال، می توانید تهدیدات خود را با استفاده از ارزیابی ریسک، و فرصت های خود را از طریق تجزیه و تحلیل اثرات مالی تجزیه و تحلیل کنید. ارزیابی پروژه‌های بالقوه به این روش به شما کمک می‌کند پروژه‌ هایی را که احتمال موفقیت بیشتری دارند را شناسایی کنید.
برای پروژه های فردی، مدل SWOT فاکتورهای داخلی و خارجی متعددی را نشان می دهد که باید در نظر گرفته شوند. مهم است که از همه آنها آگاه باشید، اما لازم نیست از همه آنها استفاده کنید، حداقل نه در ابتدا. هنگام برنامه ریزی آنها را در نظر داشته باشید. ممکن است برخی از آنها از طریق یک پروژه جداگانه حل شوند.

3.به طور مستمر استراتژی SWOT خود را بررسی و ارزیابی کنید

هر سال یک تحلیل SWOT برای پروژه ها به عنوان بخشی از برنامه ریزی استراتژیک خود انجام دهید، یا اگر چیزی بزرگ تغییر کرد در اواسط سال. (گاهی اوقات نقاط ضعف شما به نقاط قوت تبدیل می شوند!) و اگر در حال استفاده از تکنیک SWOT در مدیریت پروژه هستید، پس از اتمام پروژه آنالیز را مرور کنید تا ببینید چه چیزی تغییر کرده است.

پس از تشریح کامل SWOT در ادامه به بررسی تحلیل PESTEL می پردازیم.

 Pestle چیست

تجزیه و تحلیل PESTLE چیست؟

تجزیه و تحلیل PESTLE برای ارزیابی عوامل خارجی مؤثر بر یک تجارت استفاده می شود:

سیاسی: تعیین کنید که چگونه جهت گیری فعلی احزاب سیاسی ممکن است بر توسعه و رشد تجارت تأثیر بگذارد.
اقتصادی: اثرات نرخ بهره، مالیات، بازار سهام، اعتماد مصرف کننده و سایر معیارهای اقتصادی را بررسی کنید.
اجتماعی: تغییرات در شیوه زندگی، اهداف تبلیغاتی، اخلاقیات، جمعیت شناسی و فرهنگ را تصدیق کنید.
فناوری: فناوری فعلی شرکت خود را ارزیابی کنید. آیا به روز است؟
حقوقی: هر گونه قانون و مقررات جدیدی را که می تواند بر عملیات شما تأثیر بگذارد، پیش بینی کنید.
محیط: عوامل محیطی که باید در نظر گرفته شوند را شناسایی کنید.

چرا از تجزیه و تحلیل SWOT و PESTLE استفاده کنیم؟

تجزیه و تحلیل SWOT و PESTLE برای ارزیابی سیستماتیک و کامل یک کسب و کار یا پروژه جدید استفاده می شود. این فرآیند به تصمیم گیرندگان آگاهی و درک بهتری از تغییراتی که ممکن است رخ دهد و تأثیری که این تغییرات ممکن است بر تجارت آنها بگذارد، می دهد.

در حالی که تجزیه و تحلیل SWOT بر نقاط قوت و ضعف داخلی یک شرکت متمرکز است، تجزیه و تحلیل PESTLE بر عوامل خارجی متمرکز است. استفاده از هر دو روش با هم یک ارزیابی جامع از یک پروژه ایجاد می کند.

مزایای استفاده از آنالیز SWOT و PESTLE

وقتی از این دو تحلیل با هم استفاده می کنید، آنها:

• یک ساختار ساده برای انجام تجزیه و تحلیل ارائه دهید.
• مهارت های مختلف دپارتمان را با یک هدف مشترک گرد هم بیاورید.
• شناسایی تهدیدهای بالقوه برای سازمان و کمک به کاهش تأثیر.
• کارکنان را تشویق کنید تا یک تفکر استراتژیک اتخاذ کنند.
• روشی برای یافتن و بهره برداری از فرصت های جدید ایجاد کنید.
• ارزیابی تاثیر تصمیمات مختلف قبل از اجرا.

تجزیه و تحلیل SWOT و PESTLE ابزارهای مفیدی برای مدیران پروژه برای ارزیابی جوانب مثبت و منفی تصمیمات اصلی هستند. آنها را می توان برای پروژه های بزرگ و همچنین پروژه های کوچکتر مانند کمپین های بازاریابی، سازماندهی مجدد، روش های جدید تولید و معرفی محصولات جدید اعمال کرد. فرآیند تجزیه و تحلیل دیدگاه های کارکنان را گرد هم می آورد و منجر به درک بهتر، پذیرش و اجرای موفق پروژه ها می شود.

تحلیل SWOT شبکه‌‌های اجتماعی

این روزها برای بازاریابان هر آنچه کمک کند تا اهداف خود از شبکه‌‌های اجتماعی را بهبود بخشند یک امتیاز محسوب می‌شود. چرا که تعداد فرصت‌‌ها و کانال‌های بازاریابی در دسترس برای برند‌‌ها بیش از حد و خارج از کنترل است. به زبان ساده، امروزه بازاریابی شبکه‌های اجتماعی پیدا کردن اهدافی است که به حل چالش‌ها کمک کنند؛ نه فقط سرمایه‌گذاری در شبکه‌ای اجتماعی.

اگر از حرکت بعدی که باید انجام دهید مطمئن نیستید یا در مورد این که یک کمپین نتیجه می‌دهد یا نه شک دارید، یک آنالیز SWOT شما را با سرعت هر چه تمام‌تر به سمت پاسخ این سوالات سوق می‌دهد.

در این راهنما ما اصول تجزیه و تحلیل SWOT و اینکه چگونه اجرای آن منجر به یک استراتژی کاربردی‌تر می‌شود را خواهیم گفت. اما اول باید به سوال زیر پاسخ دهیم:

تحلیل SWOT در بازاریابی به چه معناست؟

تکنیک SWOT برای برنامه‌ریزی در واقع یک مفهوم قدیمی است که ممکن است در آموزه‌های اولیه مارکتینگ با آن برخورد کرده باشید. ایده پشت این تحلیل بسیار ساده است: برای هر کمپین یا پروژه، استراتژی‌ها باید بر اساس چهار ربع نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها تحلیل شوند. در ادامه به توضیح هر کدام از این چهار مورد در شبکه‌های اجتماعی خواهیم پرداخت:

 • نقاط قوت: چه کاری را خوب انجام می‌دهید؟ نقاط قوت یا مزایای برند شما چیستند؟ (مثلاً یک اجتماع فعال یا لحن برند قطعی و مانند آن)
 • نقاط ضعف: در کجای کسب و کار کمبود می‌بینید؟ چه عواملی از درون سازمان ممکن است شما را از رسیدن به اهدافتان بازدارد؟ (مثلاً بودجه بازاریابی محدود یا منابع و کارکنان کم و مانند آن)
 • فرصت‌ها: این که چه دلیلی خارج از سازمان شما باعث شده شما به سراغ کمپین بروید یا اهرم فشار بازاریابی برای شما چیست؟ چه چیزی باید بدست آورید و کدام یک ممکن هستند؟( سرنج‌های تجاری جدید، آگاهی از برند و مانند آن)
 • تهدیدها: چه نیرویی از بیرون سازمان می‌توانند مانع تلاش‌‌های بازاریابی شما شوند؟ (رقبا، شرایط اقتصادی و مانند آن)

آنالیز SWOT به جهت اینکه نیاز دارد تا هم معیارهای کمی و هم کیفی مورد تحقیق قرار گیرند، منحصر به فرد است. این بدین معنی است که نه تنها اعداد مربوط به کسب و کار خود را باید اندازه بگیرید، بلکه باید احساسات و عواطف مشتریان در خصوص بازاریابی حال حاضر خود را نیز در نظر داشته باشید.

چرا آنالیز SWOT در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود؟

می‌دانیم که زمان شما برای آنالیز اطلاعات محدود است و شما در حال حاضر احتمالاً زمانی را به داده‌‌های عملکردی خود اختصاص می‌دهید، با این حال تخصیص زمان به تحلیل SWOT در شبکه‌های اجتماعی به دلیل مزایای زیر بسیار با ارزش است:

اهداف شبکه‌های اجتماعی را SMART تر کنید

هر چه روی SMART بودن اهداف شبکه‌های اجتماعی برای پاسخگویی تاکید کنیم، باز هم احتمالاً کم است. صرفا جهت یادآوری، اهداف SMART: مشخص، قابل اندازه‌گیری، دست یافتنی‌، واقع‌بینانه و زمان دار هستند.

با این وجود، برندها ممکن است با تشخیص «واقع‌بینانه» بودن اهداف مشکل داشته باشند. با انجام آنالیز SWOT، می‌توان بهتر فهمید که در چه بخش‌هایی ممکن است دچار مشکل شد و از قرار گرفتن در موقعیتی که نتوان به اهداف رسید جلوگیری کرد.

علاوه بر این، SWOT شما را تشویق می‌کند تا فرصت‌های جدید را کشف کرده و «چرایی» حضور خود در شبکه‌های اجتماعی را بیشتر مشخص کنید.

SWOT شما را تشویق می‌کند تا به داده‌های شبکه‌های اجتماعی خود بیشتر توجه کنید

آنالیز SWOT نیازمند این است که کسب‌و‌کار خود را عینی و بر اساس اعداد ارزیابی کنید. این بدین معنی است که بتوان کارکرد یا عدم کارکرد هر چیز و آنچه باید بهتر انجام شود را اثبات کرد.

در این مسیر هر آنچه که شما را تشویق کند تا رویکرد داده‌محور را در شبکه‌های اجتماعی اتخاذ کنید، یک مزیت محسوب می‌شود. به خصوص در زمانی که دیجیتال مارکترها مسئولیت را به عهده دارند، گزارش منظم و آنالیز SWOT نشان‌دهنده لایه‌ای دیگر از استراتژی و تجزیه و تحلیل شبکه‌های اجتماعی برای یافتن ROI (نرخ بازگشت سرمایه) بهتر است.

داده‌های SWOT فراتر از شبکه‌های اجتماعی است

دقت داشته باشید که تحلیل SWOT در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند نقاط قوت، نقاط ضعف‌ و فرصت‌های بازاریابی شما را فراتر از خود شبکه‌های اجتماعی برجسته کند. مثلاً، می‌توان SWOT را برای ایمیل و SEO اعمال کرد. با تبدیل چارچوب SWOT به بخش همیشگی از آنالیزهای بازاریابی، راحت‌تر می‌توان بازاریابی شبکه‌های اجتماعی را با قیف بزرگ‌تر هم راستا کرد.

نیازمندی‌های اجرای SWOT در شبکه‌های اجتماعی چیست؟

چنانچه علاقمند به انجام SWOT برای شبکه‌های اجتماعی خود در کمپین بعدی و شرایط دیگر باشید، برای شروع نیاز به چیز خاصی ندارید. در ادامه به ویژگی‌های هر ربع برای انجام این کار می‌پردازیم:

شناسایی نقاط قوت

این که چه کاری را خوب انجام می‌دهید را باید شناسایی کنید. به کمک سوالات زیر آنالیز و تجربه خود را در کار کردن با مخاطبانتان ارزیابی کنید:

 • در کدام پلتفرم های اجتماعی بیشتر فعالیت می‌کنید؟ مخاطبان هدف شما بیشتر در کدام‌ یک فعال هستند؟
 • چه چیزی باعث می‌شود مخاطبان شما بیشتر با شما تعامل کنند؟
 • بهترین پست‌های شما کدامند؟
 • چه جنبه‌های خلاقانه‌ای شما را از سایر رقبا متمایز می‌کند؟ (به این مثال‌ها فکر کنید: صدای برند، خلاقیت و مانند آن)

ابتدا از داده‌های کمی شروع کنید. با نگاهی به آنالیز بومی خود (به کمک ابزارهای تحلیلی) می‌توانید بهترین محتوا و فعال‌ترین بخش مخاطبان خود را پیدا کنید. در دست داشتن این اعداد می‌تواند به شما کمک کند که تمرکز خود را روی کدام یک از پلتفرم‌ها و تولید محتوا قرار دهید.

آنچه فراتر از داده‌ها به آن نیاز دارید بررسی آن چیزی است که استراتژی شبکه‌های اجتماعی شما را از بقیه متمایز می‌کند. آیا محتوای تصویری شما منحصر به فرد است؟ کپشن‌ها چطور؟ به عنوان مثال با نگاه کردن به محتوای برند Skullcandy متوجه می‌شویم که در بازار گوشه‌ای خودشان تم محتوای رنگارنگ با وضوح بالا را انتخاب کرده‌اند.

پی بردن به نقاط قوت خلاقیت یک وضعیت سیاه یا سفید نیست، اما بررسی پست‌های برتر یک برند می‌تواند ایده‌های خوبی به شما بدهد. می‌توانید منشن‌های خود را بررسی کنید و متوجه شوید مشتریان در مورد محصول، خدمات و برند شما چه چیزی را دوست دارند.

شناسایی نقاط ضعف

تعیین نقاط ضعف، بخش کلیدی بررسی منتقدانه حضور در شبکه‌های اجتماعی شماست. همچنین می‌توانید جایی را که می‌توان بهبود داد را مشخص کنید. با پاسخ به سوالات زیر می‌توانید نقاط ضعف برند خود را شناسایی کنید:

 • از نظر مشارکت یا رشد با کدام پلتفرم ها مشکل دارید؟
 • کدام ابتکارات قبلی در شبکه‌های اجتماعی منجر به از دست دادن زمان یا منابع شما شده است؟ چه اتفاقی باعث این ماجرا شد؟
 • نقاط قوت رقبای شما چیست؟ چه چیزی باعث می‌شود که آن‌ها مثبت شناخته شوند و چه چیزی باعث منفی‌تر شدن برند شما می‌شود؟

در اینجا هم آنالیز می‌تواند کمک بسیار بزرگی باشد. می‌توانید با کمک ابزار‌های مختلف داده‌های عملکردی خود را در مقایسه با رقبا ارزیابی کنید.

علاوه بر این، نظارت بر هشتگ‌ها و گوش دادن به صدای مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی به شما سرنخی می‌دهد که در زمان گفت و گو با کاربران منتقد و تحسن کننده، دغدغه آن‌ها را بشناسید. اگر بخواهید بدانید مشتریان شما در مورد برند شما و رقبایتان چه احساسی دارند، پیگیری و ردیابی کلمات کلیدی برای شروع مناسب است.

شناسایی فرصت‌ها

برای تشخیص این که آیا یک کمپین ارزش اجرا دارد یا خیر، باید پاداش‌های پس از اجرای آن را با ریسک‌هایش ارزیابی کرد. همچنین باید شاخص‌هایی را انتخاب کرد که نشان می‌دهند با حضور بیشتر به نتیجه بهتر می‌رسید. برای شناسایی فرصت‌ها پاسخ به سوالات زیر شما را به سمت موارد بعدی سوق می‌دهد و در نهایت به حضور شما در شبکه‌های اجتماعی کمک می‌کند:

 • نظرات و سوالات مربوط به محصولات و تبلیغات مورد علاقه مشتریان شما چیست؟
 • به رقبا و دیگر بازیگران صنعت نگاه کنید. آن‌ها کدام پلتفرم‌ها و کانال‌های بازاریابی را بررسی می‌کنند؟
 • تولید سرنخ‌های تجاری و ROI فعلی خود را از شبکه‌های اجتماعی ارزیابی کنید: می‌خواهید کدام معیارها را بهبود دهید؟

شناسایی تهدیدها

تشخیص تهدیدها ممکن است پیچیده و دشوار باشد، به ویژه چون ارزیابی آن‌ها قبل از کمپین “چه می‌شد اگر” می‌شود. صرف نظر از این مورد، برخی از تهدیدها که در هنگام آنالیز SWOT ممکن است با آن‌ها مواجه شوید به شرح زیر هستند:

 • تغییر در الگوریتم‌های مختلف رسانه‌های اجتماعی
 • ابتکارات و خلاقیت و بازاریابی جدید رقبا که بازار هدف شما را تحت تاثیر قراردهد
 • وضعیت فعلی شما در بازار و در میان مشتریان

همانطور که گفته شد آشکار کردن تهدیدها قبل از به وقوع پیوستن سخت است. چرا که بسیاری از آن‌ها از کنترل شما خارج هستند؛ اما گفته می‌شود، تصدیق آن‌ها کمک می‌کند انتظازات خود را واقعی نگه دارید.

با بیان این چهار ربع می‌توانید به وضوح تشخیص دهید که آیا باید در کمپین خود پیش بروید یا استراتژی شما نیاز به تغییر دارد.

سناریوهای آنالیز SWOT شبکه‌های اجتماعی چیست؟

برای جمع‌بندی چند نمونه سناریو را بررسی خواهیم کرد که در آن‌ها آنالیز SWOT بسیار مفید خواهد بود.

اجرای یک کمپین تبلیغاتی جدید در شبکه‌های اجتماعی

تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی هر روز بیشتر از پیش به یک وظیفه تبدیل می‌شود. با این وجود، دریافتن این موضوع که آیا سرمایه‌گذاری اولیه روی آن منطقی است یا خیر، نیاز به تحقیقات جدی دارد.

برای مثال با هم ببینیم که چگونه SWOT به بازاریابان کمک می‌کند تصمیم بگیرند که آیا باید با تبلیغات فیسبوک پیش بروند یا خیر:

 • نقاط قوت: انواع مختلفی از پست‌های موفق فیسبوک وجود دارد که می‌توانند به تبلیغات تبدیل شوند. مخاطبان ما در فیسبوک در سه ماه گذشته مدام با ما در تعامل بوده‌اند.
 • نقاط ضعف: از آنجایی که تا کنون هیچ کمپنی در فیسبوک اجرا نکرده‌ایم، هیچ داده اولیه‌ای مبنی بر عملکرد تبلیغات نداریم. بودجه فصلی برای بازاریابان شبکه‌های اجتماعی محدودیت دارد.
 • فرصت‌ها: پیدا کردن سرنخ‌های جدید. بازاریابی مجدد مشتریان سابق. افزایش آگاهی از برند
 • تهدیدها: بودجه سه ماهه کمتر برای شبکه‌های اجتماعی بدین معنی است که قبل از رسیدن به ROI واقعی بودجه ما تمام شود.

سرمایه گذاری روی یک پلتفرم شبکه اجتماعی جدید

استفاده از یک پلتفرم شبکه اجتماعی کاملاً جدید ریسک زمان و منابع را به همراه دارد. با این اوصاف، رونق Linkedin و شبکه‌های اجتماعی دیگر مانند TikTok برندها را ملزم به تحقیق در مورد این می‌کند که ببینند زمان و منابع مالی آن‌ها در کجا به بهترین شکل صرف می‌شود. نمونه یک تحلیل SWOT مربوط به کاوش در یک شبکه اجتماعی جدید (TikTok) را خواهیم دید:

 • نقاط قوت : می‌توان از محتوای تولید شده -علی الخصوص استوری-برای اینستاگرام برای این پلتفرم نیز استفاده کرد. این محتواها عملکرد مثال تحلیل SWOT مثال تحلیل SWOT خوبی داشته و می‌توانند در تیکتاک هم استفاده شوند.
 • نقاط ضعف: ما از ROI بالقوه روی TikTok مطمئن نیستیم. نمی‌خواهیم منابع خود را خیلی به آن اختصاص دهیم
 • فرصت‌ها: پیدا کردن مخاطبان (فالوورهای) جدید. فرصتی برای پیدا کردن مخاطبین جوان‌تر. کاهش بودجه بازاریابی ویدیویی.
 • تهدیدها: ببا توجه به اینکه هیچ یک از رقبای ما در TikTok فعالیت ندارند، تهدید خارجی در ارتباط با شروع کار در این پلتفرم وجود ندارد.

افزایش هزینه کل شبکه‌های اجتماعی

بر اساس تحقیقات ما، تقریباً یک سوم بازاریابان با تأمین بودجه شبکه‌‌های اجتماعی مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند.

اگر افزایش بودجه شبکه‌های اجتماعی هدف شما است، ابتدا باید مشخص کنید که ROI از چه روشی تأمین می‌شود و روی بخش‌های درست تاکید کنید. در اینجا آنالیز برای بازاریابی که سعی می‌کند از طریق تحلیل SWOT مدیر خود را برای بودجه بیشتر متقاعد کنند منطقی به نظر می‌رسد.

 • نقاط قوت: در حال حاضر ترافیک شبکه‌های اجتماعی و سرنخ‌های بدست آمده از Linkedin مدام در حال رشد هستند.
 • نقاط ضعف: حضور ما در اینستاگرام و فیسبوک -چه با تبلیغات و چه بدون تبلیغات- مدت زمان بیشتری برای ما بازگشت سرمایه داخلی ایجاد می‌کند.
 • فرصت‌ها: تمرکز مجدد بر کانال‌های B2B مانند Linkedin و Twitter. اولویت گرفتن تولید سرنخ‌ها و افزایش آگاهی از برند‌.
 • تهدیدها: به نظر می‌رسید رقبای ما در اینستاگرام در حال سرمایه گذاری هستند در حالی که ما در آن پلتفرم فعالیت زیادی نداریم.

آیا آماده هستید تا آنالیز SWOT در شبکه‌های اجتماعی خود انجام دهید؟

SWOT ممکن است به ظاهر پیچیده برسد، اما ایده ساده است: قبل از شروع یک کمپین جدید، نقاط قوت و ضعف‌ها و فرصتها و تهدیدات خود را با جزئیات رصد کنید. هر فعالیتی که برای تعیین اهداف بهتر و ارائه بیشتر این اهداف و افزایش حضور در شبکه‌های اجتماعی انجام دهید یک مزیت محسوب می‌شود.

اگر به دنبال انجام تجزیه و تحلیل SWOT در شبکه‌های اجتماعی هستید، در جای مناسب قرار دارید. با مراحل ذکر شده در بالا و الگوی حساب شده شبکه‌های اجتماعی ما، می‌توانید تجزیه و تحلیل خود را در اسرع وقت شروع کنید!

آنالیز کسب و کار با استفاده از ماتریس swot

دکتر فرزانه بستانیان شیراز

آنالیز SWOT یک مدل برنامه ریزی استراتژیک سطح بالا است که به سازمان ها کمک می کند تا تشخیص دهند:

در کجاها عملکرد درستی داشته اند.
در کجاها می توانند پیشرفت داشته باشند.

آنالیز کسب و کار با استفاده از ماتریس swot

نوشته همراه استراتژی بازاریابی وارد بازار کار شوید. به اهیمت داشتن برنامه بازاریابی در کسب وکار ها پرداخته است.

SWOT علامت اختصاری کلمات زیر است:

Strenghths: قوت ها
Weaknesses: ضعف ها
Oppourtunities: فرصت ها
Threats : تهدیدها
چه زمانی برای انجام آنالیز SWOT مناسب است؟
معمولا آنالیز SWOT در آغاز فرایند برنامه استراتژی بازاریابی و یا در طول بازسازی برنامه استراتژی انجام می شود.

همه ی تیم رهبری را درگیر کنید!
آنها کسانی هستند که دید کاملی نسبت به سازمان دارند.
رهبران کسب وکار به شما کمک می کنند تا بینش بهتری نسبت به چشم انداز کسب کار و فضای رقابتی داشته باشید.

توصیه های مناسب تیم رهبری در مورد نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به شما کمک می کند تا:
در نهایت یک آنالیز SWOT موثر برای استفاده در فرایند برنامه بازاریابی داشته باشید.

نمونه ای از آنالیز SWOT:

برای ملموس شدن آنالیز SWOT یک الگو وجود دارد.
(مثال های زیر برای یک سازمان مالی خاص انجام شده است. اما آنالیز SWOT برای همه ی کسب وکارها قابل استفاده است.)

من در یک مثال فرضی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها را بر اساس کارت امتیازبندی متوازن تقسیم کرده ام.
(البته شما مجبور نیستید از کارت امتیازی متوازن برای موفقیت در این آنالیز استفاده کنید. با این حال این روش یک چارچوب قدرتمند برای شما فراهم می کند.)

نقاط قوت:
می توانید با پرسیدن این سوال شروع کنید:
ما در چه کاری موفق هستیم؟

قبول دارم که این یک سوال کلی است، اما در مراحل اولیه بحث باید همه پاسخ ها را بپذیرید.
خب حالا می توان کمی سوالات را دقیق تر کرد.

1. نقاط قوت مالی:

مهم ترین منبع رشد مالی شما چیست؟
مشتریان فعلی شما کدامند؟ محصول خاص شما چیست؟
ساختار هزینه – خدمات چگونه است؟

2. نقاط قوت مشتری:

علت افزایش مشتری چیست؟
آیا این افزایش از روش ارجاع (Refferal) و یا از طریق بخش خاصی از صنعت مانند خدمات درمانی یا خرده فروشی است؟
آیا آنها بیشتر خرده فروش یا عمده هستند.
چرا مشتریان، شما را از بین رقبا انتخاب می کنند؟

3. نقاط قوت داخلی:

شما به عنوان یک سازمان چه کاری را خیلی خوب انجام می دهید؟
آیا شما در صنعت خود نوآوری دارید؟
آیا ارتیاط مشتری و یا شراکای قدرتمندی دارید؟

4. نقاط قوت آموزش و رشد:

با توجه به نیروی کارتان در کجا شما وجه تمایزی دارین؟
آیا این مدل جبران خسارت (غرامت) است؟
آیا می تواند برنامه توسعه نیروی کار شما نقطه قوت شما باشد؟
فرهنگ شما چطور؟

نقاط ضعف:
بس از آن باید از از خودتان بپرسید:
آیا اصلا ما خوب هستیم؟
در کجاها فرصت هایی برای بهبود داریم؟

1. نقاط ضعف مالی:

بزرگ ترین ضعف مالی شما چیست؟
به عنوان مثال، شاید

بیشترمشتریان شما در یک صنعت چرخه ای قرار دارند؟
ممکن است بهترین محصول شما پایین ترین سود را داشته باشد.

2. نقاط ضعف مشتری:

از نظرمشتریان، شما در کجا نیاز به پیشرفت دارید؟
(این می تواند در محصولات سرمایه گذاری شما، مکان شما، قیمتهای رقابتی برای نرخ بهره و یا وام دادن باشد.)

3. نقاط ضعف داخلی:

شما در چه کاری ضعیف هستید؟
آیا شما فرصت هایی برای بهبود مدیریت پروژه برای ایجاد نمایندگی های جدید دارید؟
راه تماس جدیدی برای خدمات مشتری چطور؟

4. نقاط ضعف آموزش و رشد:

بزرگ ترین چالش شما با کارکنان چیست؟
آیا شما درک منفی ازفرهنگ سازمانی در بخش های خاصی از سازمان دارید؟

فرصت ها:
بعد از بحث در مورد تهدیدها، حالا به آینده نگاه کنید.
چه فرصت هایی را برای سازمان خود می بینید؟

1. فرصت مثال تحلیل SWOT های مالی:

بزرگ ترین فرصت برای بهبود مالی تان چیست؟
این ممکن است شروع یک خط تولید جدید، افزایش نگهداری مشتری و یا رفتن به یک منطقه جغرافیایی جدید باشد.

2. فرصت های مشتری:

در کجا می توانید به طور چشمگیری مشتریان بهتری داشته باشید؟
آیا می توانید ارتباط آنلاین خود را بهبود دهید؟
چه مواردی در مورد محصول (مرتبط با فروش) را می توان بهتر کرد؟
آیا امکان درک بهتر عادات خرید مشتری را دارید؟

3. فرصت های درونی:

با بهبود چه فرایندهایی آینده بهتری خواهید داشت؟
(این امر می تواند شامل شراکت هم باشد.)

4. فرصت های یادگیری و رشد:

چه فرصت هایی برای بهره وری بهتر کارکنان دارید؟
آیا موقعیت های آموزش متقابل کارکنان را دارید؟
آیا می توانید ترفندی برای بهبود فرهنگ خود و در نتیجه بقایتان ایجاد کنید؟

تهدیدها:
بعد از شناسایی فرصت ها، به سراغ بزرگ ترین تهدید ها می رویم.

چه چیزی می بینید که بطور بالقوه برای سازمان شما مضر است؟

1. تهدید های مالی:

چه تهدید هایی ممکن است به طور جدی بر شرایط مالی شما تاثیر بگذارد؟
(این می تواند قیمت پایین رقبا، مسایل مالی مربوط به شریک باشد.)

2. تهدیدهای مشتری:

بزرگ ترین نگرانیتان در حیطه مشتری چیست؟

آیا یکی از رقبای شما چک لیست هزینه ای را پیشنهاد می کند و می تواند برخی از سهم بازار شما را بگیرد.

نگه داشتن مشتری برایتان چه قدر سخت است؟ آیا به راحتی می توانید مشتریاتان را از دست بدهید؟

3. تهدیدهای داخلی:

چه حوزه های فعلی کسب وکارتان ممکن است بعدا به شما آسیب برساند؟ آیا به زودی محصولی را پخش می کنید که ممکن است به طور بالقوه با شکست مواجه شوید؟ آیا با ادغام و یا تغییراتی در کش مکش هستید؟

4. تهدیدهای یادگیری و رشد:

چه چیزی کارکنان شما را تهدید می کند؟
(این می تواند شامل بی ثباتی در بخش پشتیبانی مشتری، خروج کارکنان از سازمان شما و یا مقاومت یک بخش خاص در مقابل تکنولوژی جدید باشد.)

پس از اتمام جلسه طوفان ذهنی SWOT، گام های زیر را بردارید:

آنالیز کسب و کار با استفاده از ماتریس swot

1. آنالیز خود را به یک ماتریس SWOT چهار بخشی تقسیم کنید.
همانطور که گفته شد آنالیز SWOT به شما کمک می کند نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنید .
این نقاط کلیدی برای کسب وکارتان مفید و یا مضر هستد.

با توجه به مثال ماتریس بالا:

نقاط قوت و ضعف درون سازمانی هستند.

در حالی که فرصت ها وتهدیدها منشا خارجی دارند.

پس ازتکمیل فرایند طوفان ذهنی (brain storming)، بر روی نتایج زمان بگذارید و آنها را تقویت و یکپارچه کنید.این مساله به شما کمک می کند تا:

تمام فرصت های مثبت را ببینید.
هر گرایش منفی که می تواند بر استراتژی شما تاثیر بگذارد را شناسایی کنید.
روشی برای کار کردن بر روی کل آنها بیابید.

2. شروع به توسعه برنامه استراتژی خود کنید.
پیش از توسعه، باید به طور کامل همه ی موارد را در نظر بگیریرد.
از سوالات مطرح شده در نمونه آنالیز SWOT می توانید به دیدگاه هایی برسید. سپس دیدگاه ها را ساده و فیلتر کنید تا اهداف کلیدی در آن حوزه را به دست آورید.

آیا به نظر می رسد که شما باید فورا تنظیمات استراتژیک را در یک منطقه خاص انجام دهید.

آیا قبل از پرداختن به فرصت های توسعه بازار باید یک راه اندازی محصول جدید را مد نظر داشت؟

آنالیز کسب و کار با استفاده از ماتریس swot

3. برای تغییرات در برنامه استراتژی خود با همه ی سازمانتان ارتباط داشته باشید.

در این مرحله به شما پیشنهاد می کنم تا تکنیک کاغذ قهوه ای را برای آنالیز SWOT با شراکت همه ی افراد سازمان خود اجرا کنید.

از ماتریس SWOT یک نسخه بزرگ آماده کنید.
از کارکنان بخواهید تا نکاتی که فکر می کنند از چشم تیم رهبری پوشیده مانده است را در هر قسمت از ماتریس بچسبانند.(می توانید از کارکنان بخواهید این کار را با اضافه کردن نامشان انجام دهند تا بتوان در صورت نیاز پیگیری کرد.)
این روش نه تنها روشی مناسب برای بحث درون سازمانی است، بلکه به رهبران فرصت مناسبی می دهد تا از نظرات کارکنان در این زمینه هم مطلع شوند.

4. هنگامی که شروع به اجرای یک استراتژی می کنید، برنامه هایی برای غلبه بر ضعف ها و دنبال کردن فرصت ها را تعیین و دنبال کنید.
به خاطر داشته باشید که کار با آنالیز SWOT تمام نمی شود. این اولین قدم برای داشتن یک استراتژی مناسب با توجه به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها است. به طور خاص، می بایست اقداماتی برای اصلاح ضعف ها و استفاده از فرصت ها انجام داد.

نقاط ضعف: به عنوان مثال، اگر یکی از نقاط ضعف شما تعداد شعبه های ناکافی است. می توانید با یک ابتکار، شروع به پیاده سازی دستگاه خودپرداز بیشتر یا باز کردن شعبه های جدید در فروشگاه های مواد غذایی کرد.

فرصت ها: اگر شما فرصتی برای خط تولید جدید شناسایی کرده اید، شاید تصمیم بگیرید با یکی از نزدیک ترین مشتریانتان صحبت کنید تا نیازهای آنها را به طور کامل درک کنید. یا شاید تصمیم بگیرید نسخه اولیه محصول را فقط در یک ناحیه بفروشید.

آماده باشید بعد از کامل کردن اقدام کنید!
از آنالیز SWOT به عنوان ورودی برای اصلاح و توسعه بیشتر برنامه استراتژی خود استفاده کنید.

اگر احتیاج به کمک دارید:
یکی از موارد دوره برنامه استراتژی بازاریابی این است که به صورت کارگاهی و کاربردی به کمک چک لسیت ها و فرم ها و همراهی استاد راهنما می توانید این قدم ها را بردارید.

همچنین می توانید یک برنامه استراتژی بازاریابی مناسب برای کسب و کارتان تا پایان دوره بنویسید.

تا به حال بیش از سی دوره ی برنامه استراتژی بازاریابی برگزار شده است. شما نیز می توانید با ما تماس بگیرید تا برای کلاس های حضوری اطلاعات بیشتری در اختیارتان قرار بگیرد.

نمونه های تجزیه و تحلیل سوات برای کارخانه های صابون

تجزیه و تحلیل مسجد امیر چخماخ یزد - نوین شهر- نمونه های تجزیه و تحلیل سوات برای کارخانه های صابون ,نمونه جدول سوات swot برای شهر نیشابور 4000 تومان; برنامه ریزی مسکن 14000 تومان; آنالیز سایت زمین واقع در ما بین جانباز و میلاد 9800 تومان پروژه شاخص هاي كمي و كيفي مسكن در مشهد سال 75-85 9500 تومانکاتالوگ هایپر گرافجزوه درس تجزیه تحلیل و طراحی سیستم های کامپیوتری; پایان نامه بررسی و مقایسه سبک های حل مساله و شیوه های مقابله افراد وابسته به مواد مخدر; مقاله شمع کوبی و عایق کاری در ساختمان

دانلود رایگان نمونه جدول سوات swot محله و شهر - پایگاه .

Nov 25, 2018·دانلود رایگان نمونه جدول سوات swot محله و شهر. نقاط ضعف. نقاط قوت. نقاط تهدید. نقاط فرصت. *مهاجرت عده ای از ارامنه از این محدوده. *افزایش تراکم جمعیتی. *ازبین رفتن آب و هوای مناسب بدلیل انبوه ساخت .

آشنایی با طرح تولید صابون - ایـ توجیهی

آشنایی با طرح تولید صابون اما آیا واقعا تا به امروز از خودتان پرسیده اید وقتی یک قالب صابون از فروشگاه خریداری می کنید چه گردش مالی یا سرمایه گذاری مشخصی برای تولید آن وجود دارد؟ یا اینکه مراحل و شرایط تولید آن چگونه است؟

آخرین محصولات دانلود پاورپوینت معماری

چکیده مقاله مکانیابی کاربری زمین یکی از ابزارهای قدرتمند برای کاهش هزینه های حمل و نقل می باشد با استفاده از این ابزار می توان مکان بهینه استقرار انواع مختلف کاربریهای اراضی شهری را تعیین و .

تحلیل شرکت کاوه خودروسایپا براساس swot و اتخاذ استراتژی

بسمه تعالی. ارزیابی شرکت کاوه خودرو سایپا بر اساس تحلیل به روش swot. وحید الهویی 8952004. ماتریس سوات (SWOT) ماتریس فرصت ها, تهدیدها, نقاط قوت,نقاط ضعفSWOT. در تجزيه و تحليل SWOT ، عوامل خارجي و داخلي مورد .

فكرآفرينان فردا | مهر ۱۳۹۱

فكرآفرينان فردا به فردا بیاندیشیم،در امروز زندگي كنيم،از گذشته بياموزيم.(فردا همين امروزي است كه ديروز منتظرش بودیم)

swop چیست - وین سیگنال

Oct 07, 2021·تجزیه و تحلیل SWOT یکی از ابزارهای ساده در عین حال قدرتمند برای تدوین استراتژی برای شرکت‌های مختلف است. تجزیه و تحلیل SWOT به شما کمک می‌کند با اطمینان از در نظر گرفتن تمامی نقاط قوت و ضعف کسب و کار خود و همچنین فرصت‌ها و .

رسم نمودار استخوان ماهی + نمونه نمودار Fish Bone – PMPiran

دکتر ایشیکاوا در سال 1943 برای اولین بار مفهوم نمودار استخوان ماهی را به کارکنان کارخانه کاوازاکی آموزش داد که چگونه می‌توان عوامل مختلف در ایجاد یک مسئله را تجزیه و تحلیل کرد و ارتباط آن ها با .

آشنایی با خط تولید صابون - ایران صنعت

10- صابون آمونیوم : صابونی است که به تدریج گاز آمونیک آزاد می کند و در هوا به مرور تجزیه می شود و اسید چرب یا آمونیم هیدرو کسید کاربرد : برای تهیه امولسیون ها و تهیه ی شوینده های دست شویی ( توالت ) .

تحلیل SWOT شرکت نخ و قرقره گیلان

تحلیل SWOT شرکت نخ و قرقره گیلان. مقدمه. فرهنگ مدیریت طی دو دهه گذشته ، مزیت و اهمیت تفکر استراتژیک در بین مدیران و سازمان ها به سبب ایجاد موقعیت برتر رقابتی و حفاظت در برابرتغییرات محیطی را مورد .

گلچين فايل ها و پروژه ها و مقالات دانشجويي و دانش آموزي

بروزترین و جدیدترین فایل های دانش آموزی و دانشجویی,کاملترین و بزرگترین مرجع پروژه ها,بهترین مقالات و پایان نامه های دانشجویی و کاملترین مجموعه درسی و آموزشی جهت دانش آموزان با ارائه خدمات دانلود پایان نامه,پروژه,تحقیق .

کاربرگ تجزیه و تحلیل موقعیتی

کاربرگ تجزیه و تحلیل موقعیتی. 1 - rpcirantvtoirتجزیه و تحلیل وظیفه ها ، فرآیندی است که به منظور درک بهتر وظیفه های شغلی انجام می شود که اصولا مستلزم آن است که وظایف شغلی به مراحل متوالی یا اجزای تشکیل .

چطور | هر آنچه برای یادگیری، پیشرفت و موفقیت نیاز دارید

رسانه و مرجعی نوآور برای انتقال دانش روز دنیا به منظور رشد فردی و افزایش دانش عمومی؛ گنجینه‌ای از فیلم های آموزشی و مقالات ارزشمند در حوزه موفقیت و ثروت.

افغانشهروند Afghan‌‌‌ citizen

1.2.2021. مهاجرت، فرار و شکار نُخبگان از کشور و زادگاه‌شان یک پدیده جهانی است که به دلایل مختلف ومختص به هر کشوری اتفاق می‌افتد، اما “فرارمغزها”، مهاجرت متخصصین و کدرهای علمی و فرهنگی برای جوامع عقب‌مانده مانند .

آخرین محصولات دانلود پاورپوینت معماری

چکیده مقاله مکانیابی کاربری زمین یکی از ابزارهای قدرتمند برای کاهش هزینه های حمل و نقل می باشد با استفاده از این ابزار می توان مکان بهینه استقرار انواع مختلف کاربریهای اراضی شهری را تعیین و .

کاربرگ تجزیه و تحلیل موقعیتی

کاربرگ تجزیه و تحلیل موقعیتی. 1 - rpcirantvtoirتجزیه و تحلیل وظیفه ها ، فرآیندی است که به منظور درک بهتر وظیفه های شغلی انجام می شود که اصولا مستلزم آن است که وظایف شغلی به مراحل متوالی یا اجزای تشکیل .

دکتر جمشید دَوَنلو متخصص مغز و اعصاب | دی ۱۳۸۸

در هفته های آخر سال ۲۰۰۸ بود که شرکت فراری تهدید کرد، در صورتی که برنامه فدراسیون جهانی برای استفاده از موتورهای یکسان در تیم های مختلف قطعی شود، از حضور در مسابقات فرمول یک انصراف می دهد.

آشنایی با خط تولید صابون - ایران صنعت

10- صابون آمونیوم : صابونی است که به تدریج گاز آمونیک آزاد می کند و در هوا به مرور تجزیه می شود و اسید چرب یا آمونیم هیدرو کسید کاربرد : برای تهیه امولسیون ها و تهیه ی شوینده های دست شویی ( توالت ) .

بایگانی‌های مهندسی - فناوران امید

اکتبر 15, 2020. مهارت های مورد نیاز مهندسی شیمی. بدون دیدگاه. فرمول تولید مثال تحلیل SWOT کرم و لوسیون و صابون از روغن نیاز دارم. فرمول روغن ماساژ که ایجاد حرارت بکند و همچنین روغن ماساژ که در هنگام مالش ایجاد .

Rahenejat daily 1704 by Rah-e-nejat daily - Issuu

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s .

ثانیه ها - 8n8.ir

پروژه انواع پوشش سقف از دیدگاه معماری; پروژه بررسی خاک های شور و سدیمی ، نحوه تشکیل و اصلاح; سوالات

رازِ درویش ستیزیِ حضرتِ رهبر + مصاحبه و مناظره | وب سایت .

سالهاست که با دراویش آشنایم. درشهرستانها به خانه هایشان رفته ام و با سوز و داغ شان گداخته ام. آنان را باورمندانی متین و انسان و اهل مدارا یافته ام. تا توانسته

blogfa - TEJARAT

شواهد آماری این تحقیق نشان داد که یک رابطه موثر مثال تحلیل SWOT بین سرمایه فکری و تجزیه و تحلیل سوات در صنعت بانکداری اردن وجود دارد. بعلاوه٬تحقیق نشان داد که مقدار β برای اجزای سرمایه فکری در01.

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

مواد و روش ها: در این مقاله از پایه‌‌های نظری منحنی زیست‌ محیطی کوزنتس بر اساس مدل گروسمن و کروگر استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل از تکنیک اقتصاد سنجی پانل و نرم افزار Stata11 برای برای کشورهای .

چهار مرحله اصلی کنترل پروژه چیست؟ – PMPiran

کنترل پروژه فرآیندی‌ست که برای تشخیص به موقع مشکلات احتمالی در روند اجرای پروژه طراحی می‌شود. این فرآیند به مدیر پروژه اجازه می‌دهد که مشکلات پیش رو را قبل از بزرگ شدن و زمانی که یک راه حل آسان دارند، شناسایی و برطرف کند.

شرایط و ق - tlumhty.rahatblog.ir

- پروژه و تحقیق- تحلیل سیستم ها و طبقه بندی انواع آن - پروژه و تحقیق- رباتها و کاربرد آنها - پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی2 بررسی ویژگی های اقلیمی ایران - پیش درامدی بر بتن تقویت شده فیبری

تحلیل SWOT چیست؟ نمونه تحلیل و مثال تحلیل ماتریس SWOT

Jan 15, 2015·گام چهارم: طراحی مدل تحلیل سوات SWOT. برای تجزیه و تحلیل هم زمان عوامل داخلی و خارجی از ماتریس داخلی و خارجی استفاده می‌گردد. این ماتریس برای تعیین موقعیت صنعت یا سازمان به کار می‌رود و برای .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.