بررسی کارگزاری eToro


نسل جوان می‌خواهد چیزی را در زندگی واقعی یا متاورس داشته باشد و این نشان می‌دهد که آنها چه کسی هستند – NFTها این امر را امکان‌پذیر می‌کنند.

فصل آلت کوین‌ها چه زمانی است؟ پاسخی از یک صرافی

کارگزاری ای‌تورو (eToro) در گزارش تازه خود عنوان کرده است که سرمایه‌گذاری روی ۱۰۰ آلت کوین برتر بازار، نسبت به سرمایه‌گذاری مشابه در بیت کوین سودآورتر بوده است.
به گزارش کوین تلگراف، یافته‌های تازه کارگزاری ای‌تورو نشان می‌دهد افرادی که می‌دانستند چه زمانی سرمایه‌گذاری خود روی بیت کوین را به‌سمت آلت کوین‌ها بررسی کارگزاری eToro ببرند، سودهای قابل‌توجهی در سال ۲۰۲۰ برده‌اند. صد البته نباید فراموش کرد که این سودها منوط به وضعیتی بودند که معامله‌گر در زمان درست بیت کوین‌های خود را فروخته و به‌موقع وارد بازار آلت کوین‌ها شده باشد.
ای‌تورو در گزارش سه‌ماهه خود به سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه آلت کوین‌ها در بازار صعودی سال ۲۰۲۰ اشاره می‌کند. در این گزارش بخشی هم به «فصل آلت کوین‌ها» اختصاص یافته است. فصل آلت کوین‌ها به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت این ارزهای دیجیتال با جهش همراه می‌شود. در چنین بازارهایی، معمولا آلت کوین‌ها عملکردی بهتر از بیت کوین دارند.
یافته‌های ای‌تورو نشان می‌دهد که در بخش عمده‌ای از سال ۲۰۲۰ (تا ۱۸ دسامبر)، سرمایه‌گذاری در ۱۰۰ آلت کوین برتر بازار در مقایسه با سرمایه‌گذاری مشابه در بیت کوین، سودآورتر بوده است. از سوی دیگر، هر سرمایه‌گذاری که توانسته بود به‌موقع سرمایه‌های خود را از بیت کوین به آلت کوین یا برعکس تبدیل کند، دو برابر دیگران سود برده است.
در بخشی از گزارش ای‌تورو می‌خوانیم:
اگر سرمایه‌گذاری خود را با بیت کوین شروع می‌کردید، تنها با دو تبدیل در طول این مدت زمان، یکی در ماه مه (خرداد) از بیت کوین به آلت کوین و یکی در ماه سپتامبر (شهریور) از آلت کوین به بیت کوین، سود شما از ۳ یا ۴ برابر به بیش از ۷ برابر می‌رسید.
ای‌تورو همچنین اذعان می‌کند که پیش‌بینی فصل بیت کوین یا فصل آلت کوین‌ها بسیار دشوار است. با این وجود، در این تحقیق برخی معیارها مورد بررسی قرار گرفته است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا این نقاط را پیدا کنند.
حجم نسبی معاملات، فعالیت‌های در شبکه‌های اجتماعی، اضافه‌شدن ارزهای دیجیتال و تعداد خبرها و مقالات منتشرشده در مورد پروژه‌های ارزهای دیجیتال از جمله معیارهایی هستند که ای‌تورو برای تشخیص شروع فصل آلت کوین‌ها پیشنهاد می‌کند.
نباید فراموش کرد که داستان حجم معاملات مشابه داستان مرغ و تخم‌مرغ بررسی کارگزاری eToro است. همیشه نمی‌توان با قطعیت گفت که افزایش حجم معاملات طبیعی است یا تنها به‌دلیل افزایش قیمت یک دارایی صورت گرفته است.
در بحث داده‌های شبکه‌های اجتماعی، ای‌تورو از داده‌های تای (The TIE) استفاده می‌کند. تای یک شرکت تحلیلی است که حجم توییت‌های مربوط به آلت کوین‌ها و توییت‌های مربوط با بیت کوین را با یکدیگر مقایسه می‌کند.
در بخشی از گزارش ای‌تورو می‌خوانیم:
داده‌ها نشان می‌دهد که فصل آلت کوین‌ها ممکن است با تعداد نسبی توییت‌ها در مورد آنها آغاز شود.به نظر می‌رسد این معیار نه تنها زمان تبدیل ارزها در ماه‌های مه و اکتبر، بلکه فصل کوتاه آلت کوین‌ها در اواخر فوریه ۲۰۲۰ را هم پیش‌بینی کرده بود.
دوج کوین در روزهای اخیر شبکه‌های اجتماعی را قبضه کرده بود. جهش قیمت دوج کوین باعث شد تا برای اولین یک آلت کوین حجم معاملاتی بیشتر از بیت کوین ثبت کند.
داده‌های تای در مورد اضافه‌شدن ارزها به فهرست معاملاتی صرافی‌ها نشان می‌دهد که این میزان در اواخر تابستان گذشته افزایش یافته است. در آن زمان آلت کوین‌ها عملکردی بهتر از بیت کوین ثبت کردند.
افزایش اخبار و مقالات منتشرشده هم به نظر می‌رسد با آغاز فصل آلت کوین‌ها همبستگی دارد. ای‌تورو معتقد است از آنجایی که این اخبار و مقالات بیشتر حاکی از به‌روزرسانی‌ها و رویدادهای مهم هستند، افزایش قیمت ارزها پس از آن «منطقی» است.

فصل آلت کوین‌ها چه زمانی است؟ پاسخی از یک صرافی

کارگزاری ای‌تورو (eToro) در گزارش تازه خود عنوان کرده است که سرمایه‌گذاری روی ۱۰۰ آلت کوین برتر بازار، نسبت به سرمایه‌گذاری مشابه در بیت کوین سودآورتر بوده است.
به گزارش کوین تلگراف، یافته‌های تازه کارگزاری ای‌تورو نشان می‌دهد افرادی که می‌دانستند چه زمانی سرمایه‌گذاری خود روی بیت کوین را به‌سمت آلت کوین‌ها ببرند، سودهای قابل‌توجهی در سال ۲۰۲۰ برده‌اند. صد البته نباید فراموش کرد که این سودها منوط به وضعیتی بودند که معامله‌گر در زمان درست بیت کوین‌های خود را فروخته و به‌موقع وارد بازار آلت کوین‌ها شده باشد.
ای‌تورو در گزارش سه‌ماهه خود به سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه آلت کوین‌ها در بازار صعودی سال ۲۰۲۰ اشاره می‌کند. در این گزارش بخشی هم به «فصل آلت کوین‌ها» اختصاص یافته است. فصل آلت کوین‌ها به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت این ارزهای دیجیتال با جهش همراه می‌شود. در چنین بازارهایی، معمولا آلت کوین‌ها عملکردی بهتر از بیت کوین دارند.
یافته‌های ای‌تورو نشان می‌دهد که در بخش عمده‌ای از سال ۲۰۲۰ (تا ۱۸ دسامبر)، سرمایه‌گذاری در ۱۰۰ آلت کوین برتر بازار در مقایسه با سرمایه‌گذاری مشابه در بیت کوین، سودآورتر بوده است. از سوی دیگر، هر سرمایه‌گذاری که توانسته بود به‌موقع سرمایه‌های خود را از بیت کوین به آلت کوین یا برعکس تبدیل کند، دو برابر دیگران سود برده است.
در بخشی از گزارش ای‌تورو می‌خوانیم:
اگر سرمایه‌گذاری خود را با بیت کوین شروع می‌کردید، تنها با دو تبدیل در طول این مدت زمان، یکی در ماه مه (خرداد) از بیت کوین به آلت کوین و یکی در ماه سپتامبر (شهریور) از آلت کوین به بیت کوین، سود شما از بررسی کارگزاری eToro ۳ یا ۴ برابر به بیش از ۷ برابر می‌رسید.
ای‌تورو همچنین اذعان می‌کند که پیش‌بینی فصل بیت کوین یا فصل آلت کوین‌ها بسیار دشوار است. با این وجود، در این بررسی کارگزاری eToro تحقیق برخی معیارها مورد بررسی قرار گرفته است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا این نقاط را پیدا کنند.
حجم نسبی معاملات، فعالیت‌های در شبکه‌های اجتماعی، اضافه‌شدن ارزهای دیجیتال و تعداد خبرها و مقالات منتشرشده در مورد پروژه‌های ارزهای دیجیتال از جمله معیارهایی هستند که ای‌تورو برای تشخیص شروع فصل آلت کوین‌ها پیشنهاد می‌کند.
نباید فراموش کرد که داستان حجم معاملات مشابه داستان مرغ و تخم‌مرغ است. همیشه نمی‌توان با قطعیت گفت که افزایش حجم معاملات طبیعی است یا تنها به‌دلیل افزایش قیمت یک دارایی صورت گرفته است.
در بحث داده‌های شبکه‌های اجتماعی، ای‌تورو از داده‌های تای (The TIE) استفاده می‌کند. تای یک شرکت تحلیلی است که حجم توییت‌های مربوط به آلت کوین‌ها و توییت‌های مربوط با بیت کوین را با یکدیگر مقایسه می‌کند.
در بخشی از گزارش ای‌تورو می‌خوانیم:
داده‌ها نشان می‌دهد که فصل آلت کوین‌ها ممکن است با تعداد نسبی توییت‌ها در مورد آنها آغاز شود.به نظر می‌رسد این معیار نه تنها زمان تبدیل ارزها در ماه‌های مه و اکتبر، بلکه فصل کوتاه آلت کوین‌ها در اواخر فوریه ۲۰۲۰ را هم پیش‌بینی کرده بود.
دوج کوین در روزهای اخیر شبکه‌های اجتماعی را قبضه کرده بود. جهش قیمت دوج کوین باعث شد تا برای اولین یک آلت کوین حجم معاملاتی بیشتر از بیت کوین ثبت کند.
داده‌های تای در مورد اضافه‌شدن ارزها به فهرست معاملاتی صرافی‌ها نشان می‌دهد که این میزان در اواخر تابستان گذشته افزایش یافته است. در آن زمان آلت کوین‌ها عملکردی بهتر از بیت کوین ثبت کردند.
افزایش اخبار و مقالات منتشرشده هم به نظر می‌رسد با آغاز فصل آلت کوین‌ها همبستگی دارد. ای‌تورو معتقد است از آنجایی که این اخبار و مقالات بیشتر حاکی از به‌روزرسانی‌ها و رویدادهای مهم هستند، افزایش قیمت ارزها پس از آن «منطقی» است.

آموزش سایت etoro : نحوه ترید و کپی تریدینگ در این بروکر

یکی از معروف ترین بروکر های ترید در دنیا، etoro است که در کنار پشتیبانی کردن ارز ها و دارایی هایی مختلف برای ترید، با فراهم آوردن قابلیت کپی تریدینگ، معامله گران زیادی را جذب خود کرده است. محبوبیت بررسی کارگزاری eToro و عملکرد خوب این بروکر سبب شده است که در این مقاله به آموزش etoro به طور کامل بپردازیم تا شما بتوانید، به راحتی از تمامی امکانات این کارگزاری به راحتی استفاده کنید و با انجام ترید های موفق، درآمد خود را چند برار کنید.

پیشتر در معرفی بروکر etoro نحوه افتتاح حساب و ثبت نام در این بروکر را شرح داده ایم اما اگر هنوز موفق به ثبت نام در این بروکر نشده اید، بهتر است ابتدا یک اکانت در این سایت ایجاد کنید.

محیط کار این بروکر آسان است اما سعی می کنیم مرحله به مرحله تمام آنچه شما به آن نیاز دارید در آموزش etoro پوشش دهیم. مسلما پس از افتتاح حساب این سوال برای شما به وجود می آید که آیا می توان به صورت آزمایشی از خدمات این بروکر استفاده کرد؟

مانند سایر بروکر ها، اکانت virtual یا مجازی در بروکر etoro وجود دارد و شما می بررسی کارگزاری eToro توانید بدون به خطر افتادن سرمایه خود با استفاده از این اکانت با محیط etoro آشنا شوید. برای سوویچ کردن به اکانت virtual یا مجازی، مطابق تصویر زیر عمل کنید :

منو ترید در etoro

پس از آنکه به سایت etoro به آدرس (etoro.com) وارد شدید؛ در سمت راست، اولین منو ‘trade‘ نام دارد.

watchlist

با کلیک بر وی “Watchlist” شما می توانید قیمت و نمودار نوسانات سهام و ارز های دیجیتال مختلف را مشاهده کنید. علاوه بر آن می توانید با کلیک بر روی “create new list” نسبت به ایجاد یک watch list به نام خود اقدام کنید. در این لیست می توانید با استفاده از “Add markets” بازار های مورد نظرخود -ارز دیجیتال یا سهام- اضافه کنید. با استفاده از “Discover people” می توانید افرادی که علاقه مند به دنبال کردن ترید ها و فعالیت هایشان هستید به لیست خود بیفزایید و به این ترتیب دقیق تر و راحت تر عملکرد دارایی و افراد مورد نظر خود را دنبال کنید.

Portfolio

این بخش مربوط به سبد دارایی شماست. هرآنچه بخرید و در etoro ذخیره کنید، در این بخش به شما نمایش داده می شود.

News feed

فضای این بخش مانند فیس بوک است. افراد می توانند نظرات خود را مطرح کنند و شما می توانید با news feed از آخرین اخبار باخبر شوید.

منو Discover در etoro

در منو ‘Discover‘ امکان ترید در etoro برای شما فراهم است.

Trade Market

در این قسمت شما می توانید بازارهای مختلف را انتخاب کرده و ترید را انجام دهید. بازار های موجود در etoro به شرح زیر است:

  • بازار سهام مانند اپل
  • بازار جفت ارز ها مانند یورو/دلار
  • بازار کالاها مانند طلا
  • بازار ارز های دیجیتال مانند بیت کوین
  • بازار ETF

مثلا در تصویر زیر در بخش خرید سهام اپل، بر روی “Buy” کلیک کرده و بر اساس میزان سهامی که قصد خرید آن را داریم، “Set Order” را می بررسی کارگزاری eToro زنیم.

CopyPeople

بخش Copy People همان قابلیت کپی تریدینگ در بروکر etoro می باشد که بسیار پر طرفدار است. کپی تریدینگ راحت ترین نوع معامله است. در این سبک از معامله شما یک تریدر را انتخاب می کنید و تمامی معاملاتی که او برای خود انجام دهد، برای شما نیز تکرار می شود. البته شما می توانید بخشی از سرمایه خود را به کپی تریدینگ اختصاص دهید. مثلا ده درصد از سرمایه شما، کپی تمام ترید هایی خواهد بود که خود تریدر را انتخاب کرده اید.

هرچند کپی تریدینگ یکی از آسان ترین روش های ترید محسوب می شود اما در این روش نیز باید در انتخاب تریدری که قصد کپی کردن معاملات آن را داریم، دقت شود. برای آنکه بتوانید، فرد مناسب برای copy trading را پیدا کنیم، می توانیم از منو بخش Copy People فیلتر های مناسب را انتخاب کرده و بر اساس داده هایی که مد نظر است، تریدر مناسب را پیدا کنیم.

زمانی که جست و جوی خود را محدود کردید، می توانید بر روی پروفایل یکی از تریدرها کلیک کنید تا اطلاعات ترید قبلی ایشان و آمار و اطلاعات مربوط به سابقه ترید را مشاهده کنید و بتوانید بهتر تصمیم گیری کنید.

اگر اطلاعات تریدر را بررسی کردید و به این نتیجه رسیدید که می خواهیم معاملات خود را بر اساس معاملات این شخص کپی کنید، بر روی دکمه “Copy” که در گوشه بالا سمت راست قرار داده شده است، کلیک کنید.

شما می توانید انتخاب کنید که چه حجم از دارایی شما، بر اساس معاملات تریدر دیگر کپی شود. در بخش ‘Amount‘ این مقدار را تعیین کنید. اگر به تصویر زیر دقت کنید ذکر شده است که اگر ارزش دارایی که برای کپی تعیین کرده ایم از حد مشخصی کمتر شده بود، عملیات کپی تریدینگ متوقف شود. این موضوع کمک می کند که در ضرر مکرر سرمایه خود را از دست ندهید.

Invest in CopyPortfolios

CopyPortfolios یکی دیگر از قابلیت های etoro است که اخیرا به آن اضافه شده است. سه نوع copyportfolios وجود دارد:

  • Top Trader CopyPortfolios که بهترین تریدرهای بروکر etoro بر اساس استراتژی های از پیش تعیین شده را شامل می شود.
  • Market CopyPortfolios : مجموعه ای از سهام ها، ETF و یا کالا ها به بررسی کارگزاری eToro صورت ترکیبی است که شم می توانید از آن برای کپی ترکیبی استفاده کنید.
  • Partner CopyPortfolios که توسط شرکای etoro ایجاد شده است – Tipranks ، یک شرکت نرم افزار تحلیل گر سهام ؛ WeSave ، یک مشاور روبو فرانسوی ؛ و Meitav Dash ، یک خانه سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری.

منو more در etoro

در این بخش از آموزش بررسی کارگزاری eToro etoro به بررسی منو ‘more’ که در انتهای ستون سمت چپ قرار دارد می پردازیم.

علت سقوط یک شبه کاردانو چه بود؟

ممنوعیت معاملات کاردانو برای آمریکایی‌ها توسط صرافی ای‌تورو سبب ریزش ۷ درصدی این رمزارز شد.

علت سقوط یک شبه کاردانو چه بود؟

اقتصاد آنلاین – شیرکو سهرابی ؛ بر اساس گزارش کوین تلگراف، در بیانه‌ای که دیروز سه‌شنبه برای مشتریان این صرافی منتشر شد، صرافی ارز دیجیتال ای‌تورو (etoro) اعلام کرد که کاردانو و ترون را تا پایان سال از لیست کاربران آمریکایی حذف می‌کند. پس از ۳۱ دسامبر (۱۰ دی)، کاربران ایالات‌متحده نمی‌توانند موقعیت‌های معاملاتی جدیدی در کاردانو و ترون باز کنند. علاوه ‌بر ‌این، کیف پول‌ها تا سه ماه اول سال ۲۰۲۲ که فروش محدود می‌شود، فقط قابلیت برداشت خواهند داشت. با توجه به اینکه درحال‌حاضر صرافی‌ای تورو بیش از ۵ میلیون کاربر دارد و همچنین وضعیت اصلاحی حال حاضر کل بازار، انتظار چنین افتی در کاردانو دور از انتظار نبود. اما ناگفته نماند که کاردانو یکی از قوی‌ترین رمزارزهای بازار است که با وجود پروژه بسیار قدرتمند آن، در ۳ ماه اخیر یا روند ثابتی داشته یا ریزشی بوده است. پس می‌توان گفت در بلندمدت و در صورت برگشت رمزارز اصلی بازار یعنی بیت‌کوین می‌توان انتظار وضعیت مناسبی برای کاردانو داشت.

ای تورو چیست؟

‌ای تورو (Etoro) یک شرکت کارگزاری قبرسی است که در سال ۲۰۰۷ تاسیس شد. هدف اولیه این کارگزاری فعالیت در بازار فارکس بود که هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند لندن و بریتانیا دفتر مرکزی دارد. نخستین عملکرد eToro به عنوان یک بستر تجارت آنلاین برای بازار فارکس بود. با این حال، در سال ۲۰۰۹، این شرکت پلتفرم معاملات بصری خود را از طریق WebTrader راه‌اندازی کرد، ایده بررسی کارگزاری eToro این بود که هم برای مبتدیان و هم تاجران حرفه‌ای تهیه شود و هر دو ابزار مورد نیاز خود را داشته باشند.

از سال ۲۰۱۷، eToro به طور قابل توجهی تجارت ارز دیجیتال را بر روی پلتفرم خود گسترش داده است.

توجه به این نکته مهم است که eToro دو روش برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارز دیجیتال ارائه می‌دهد. هنگام خرید ارز دیجیتال بدون هیچ‌گونه اهرمی، شما مالک اصلی دارایی هستید که به راحتی از طرف eToro در فضای سرد (آفلاین) نگهداری می‌شود. با این حال، شما همچنین قادر به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیحیتال با استفاده از اهرم از طریق CFD (قرارداد برای تفاوت‌ها) هستید. این رویکرد به این معناست که شما دارایی اساسی را در اختیار ندارید و فقط در مورد اینکه آیا قیمت آن بالا خواهد رفت یا سقوط می‌کند، پیش‌بینی می‌کنید.

 ( نمودار تکنیکال و چارت قیمتی کاردانو)

( نمودار تکنیکال و چارت قیمتی کاردانو)

طبق نمودار بالا کاردانو درحال‌حاضر به کف مثلث نزولی خود حمله کرده است که در صورت شکست ضلح زرد رنگ پایین مثلث می‌توان ناحیه ۱.۵۰۰ دلار را برای کاردانو بسیار پرتقاضا در نظر گرفت.

صاحبان رمزارز برای ازدواج جذاب‌ترند!!

love-in-the-time-of-crypto

ارزهای دیجیتال به یکی از موضوعات مهم مورد بحث در سال ۲۰۲۲ تبدیل شده‌اند. بنابراین، تعجب‌آور نیست که اشاره کردن به «کریپتو» در پروفایل‌های دوستیابی آنلاین، ممکن است توجه افراد بیشتری را به خود جلب کند.

به گزارش سایت کوین تلگراف، نتایج مطالعه جدید کارگزاری رمزارزی ای‌تورو (eToro) نشان می‌دهند که ۳۳ درصد از شهروندان آمریکایی مورد بررسی، احتمالاً با شخصی که در پروفایل دوستیابی آنلاین خود به دارایی‌های کریپتو اشاره کرده است، قرار ملاقات خواهند گذاشت.

بر اساس نتایج این مطالعه، از بین ۲ هزار فرد بزرگسال در ایالات متحده بین سنین ۱۸ تا ۹۹ سال، بیش از ۴۰ درصد از مردان و ۲۵ درصد از زنان گفتند که تمایل بیشتری برای قرار گذاشتن با فردی دارند که در پروفایل خود در مورد کریپتو نوشته باشد.

گذشته از ارتباط ارزهای دیجیتال و دوستیابی، نتایج مطالعه ای‌تورو همچنین نشان می‌دهد که ۸ درصد از پاسخ‌دهندگان، علاقه‌مند به دریافت توکن غیرقابل تعویض (NFT) به عنوان هدیه روز ولنتاین امسال هستند. به گفته کارشناسان، با توجه به ظهور و افزایش محبوبیت بازار NFTها، این آمار چندان تعجب‌آور نیست. این موضوع همچنین نشان می‌دهد که نسل جوان برای محصولات با موضوع هویت ارزش قائل هستند:

نسل جوان می‌خواهد چیزی را در زندگی واقعی یا متاورس داشته باشد و این نشان می‌دهد که آنها چه کسی هستند – NFTها این امر را امکان‌پذیر می‌کنند.

در نتیجه، تعدادی توکن NFT با موضوع هویت نیز برای روز ولنتاین امسال ارائه شده است. به عنوان مثال، برند طراحی جواهرات MYKA یک مجموعه NFT با نسخه محدود ایجاد کرده که شامل نقاشی‌های دیجیتالی روی سه قطعه از پرفروش‌ترین جواهرات خود است. رونی الگاویش (Ronnie Elgavish)، معاون بازاریابی جهانی در MYKA، معتقد است به دلیل ظهور متاورس و تمایل به هویت دیجیتال، زوج‌های زیادی در روز ولنتاین NFT هدیه می‌دهند.

اگرچه یافته‌های ای‌تورو نشان می‌دهند که آگاهی در مورد دنیای کریپتو و صحبت در مورد آن می‌تواند پروفایل‌های دوستیابی آنلاین را جذاب‌تر کند، اما امنیت کاربر عامل اصلی‌ای است که باید در نظر گرفته شود؛ چراکه با گسترش پذیرش کریپتو، ایمن نگهداشتن دارایی‌های رمزارزی کاربران به یک دغدغه اصلی تبدیل شده است.

در همین راستا، گزارش اخیر شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین چین آنالیز (Chainalysis) نشان می‌دهد که ارتباط بین ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های مجرمانه در سال ۲۰۲۱ به یک صنعت ۱۴ میلیارد دلاری تبدیل شد. به گفته جاستین میل (Justin Maile)، مدیر تحقیقات چین آنالیز، برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن توسط مجرمان، کاربران بهتر است این موضوع را که دارای کریپتو هستند، در جایی، به ویژه در پروفایل‌های دوستیابی آنلاین، مطرح نکنند. البته میل افزود که کلاهبرداری‌های رمزارزی فقط به برنامه‌های دوستیابی محدود نمی‌شوند و کلاهبرداران در همه جا، از جمله متا (فیسبوک سابق)، اینستاگرام، لینکدین، دیسکورد، وی چت و سایر پلتفرم‌ها، برای پیدا کردن قربانی کمین کرده‌اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.