نحوه تعریف یک KPI


اطلاعات بیشتر در مورد مرکز تماس شاخص های عملکرد کلیدی (KPI)

مراکز تماس دارای مجموعه ای از شاخص های عملکرد کلیدی (KPI) هستند که مدیران می توانند برای تعیین موفقیت عملیات خود استفاده کنند. در زیر ما کلیدهای مشترک KPI را بررسی خواهیم کرد. با این حال، به یاد داشته نحوه تعریف یک KPI باشید که مسئله مدیریت کلید، این نیست که کدام اعداد هستند، بلکه آنچه شما با آنها انجام می دهید .

مرکز تماس KPI

KPI بسیاری وجود دارد که مرکز تماس می تواند مدیریت کند. در زیر فهرستی از موارد معمولی است که با توضیحات کوتاه است.

توضیحات طولانی وجود دارد. شرایط کسب و کار بیشتر در واژه نامه مدیریت کسب و کار تعریف شده است.

 • زمان پاسخ: مدت زمان لازم برای یک عامل برای پاسخگویی به تماس ورودی؟
 • رها کردن نرخ: چه تعداد از تماس ها قبل از پاسخ دادن به آنها از دست داده اند؟
 • زمان دست زدن به تماس: مدت زمان طول می کشد عامل برای تکمیل تماس؟
 • حل اول تماس: چه تعداد تماس ها را می توان در یک تماس واحد حل کرد؟
 • نرخ انتقال: چه درصد از تماس ها باید برای فرد دیگری منتقل شود؟
 • زمان خاموش: زمان انجام یک عامل پس از تکمیل یک تماس طول می نحوه تعریف یک KPI کشد تا کسب و کار را از آن تماس متوقف کنید؟
 • زمان نگهداری: مدت زمانی که عامل نگه داشتن تماس گیرنده را در زمان در تماس نگه دارید؟

مرکز تماس KPI Agent

علاوه بر معیارهای بالا، که می تواند با استفاده از سیستم های تلفنی به صورت خودکار تماس گیرنده (ACD) دقیق اندازه گیری شود، بسیاری از مراکز تماس از برنامه های نظارت کیفی برای اندازه گیری عملکرد عامل در برابر معیارهای کمتر اهمیت مانند موارد زیر استفاده می کنند.

دوره های آموزشی BPMN,BPM و انواع BPMS ها

شاخص کلیدی عملکرد

در این مطلب در نظر داریم با نگاه به چرخه مدیریت فرایند، جایگاه، کاربرد، زمان استخراج و چگونگی استخراج شاخص های کلیدی عملکرد را مورد بررسی قرار دهیم.

چرخه مدیریت فرایند

جایگاه شاخص های کلیدی عملکرد دقیقاً در مرحله آخر مدیریت فرایند یعنی نظارت و کنترل فرایند است. در واقع یکی از مهم ترین ابزارها جهت انجام مرحله نظارت و کنترل فرایند شاخص های کلیدی عملکرد یا همان KPI ها هستند. حال در این مطلب میخواهیم به چند نکته مهم در خصوص شاخص های کلیدی عملکرد بپردازیم.

شاخص کلیدی عملکرد چیست؟

نظارت و کنترل فرایند، خود فرایندی است که به منظور آگاهی از عملکرد فرایندها و ارائه بازخوردهای لازم جهت بهبود و ارتقای عملکرد آنها اجرا می‌شود. هر سازمانی نیاز دارد تا با ارزیابی به‌موقع عملکرد خود، از کارکرد صحیح فرایندهای مختلف آگاهی پیدا کند و بتواند حرکت خود در راستای اهداف تعیین شده را در صورت لزوم اصلاح کند. به عمل درآوردن چنین فرایندی نیازمند تعریف شاخص‌های کمّی و کیفی مناسب و همچنین، تعیین روش اندازه‌گیری و گزارش‌دهی این شاخص‌هاست. شاخص‌های کلیدی عملکرد با تمرکز روی نقاط حساس و استراتژیک فرایند، این امکان را فراهم می‌کنند که در هر زمان موردنظر بتوان تصویر دقیقی از چگونگی حرکت فرایند در راستای اهداف پیش‌بینی‌شده داشت.

شاخص های کلیدی عملکرد چه کاربردی دارند؟

از شاخص های کلیدی عملکرد برای سنجش عملکرد فرایند استفاده میشود. در واقع شاخص عملکردی فرایند کمیتی است که میتوان بصورت واضح بر روی یک فرایند تعریف کرد مفروض بر اینکه داده ها برای اندازه گیری این شاخص در دسترس باشد. از طریق شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) وضعیت فعلی کسب‌وکار ارزیابی شده و ممکن است بر اساس امتیاز کسب شده پیشنهادات جزئی یا کلی برای بهبود فرایندها ارائه گردد. شاخص‌ کلیدی عملکرد ابزاری قدرتمند است که ما را در درک بهتر از میزان موفقیت فرایندها و اطمینان از انطباق عملکردی آن با اهداف شان، یاری می‌کند.

شاخص های کلیدی عملکرد را چه زمانی باید استخراج کرد؟

درست است شاخص های کلیدی عملکرد در مرحله آخر مدیریت فرایند یعنی نظارت و کنترل فرایند کاربرد دارند منتها استخراج آن باید در مراحل اولیه این چزخه اتفاق بیفتد. در واقع یکی از بهترین مراحل جهت استخراج شاخص های کلیدی عملکرد مرحله مدلسازی است. همانطور که بارها اشاره کرده ایم مدلسازی فرایند صرفاً به معنی ترسیم نمودارهای BPMN نیست بلکه برای این منظور به یک شناسنامه نحوه تعریف یک KPI فرایندی نیاز داریم که نقش چک لیست را در جلسات مصاحبه ایفا خواهد کرد تا مطمئن شویم مورد یا سئوالی از قلم نیفتد. یکی از بندهای این چک لیست شاخص های کلیدی عملکرد مربوط به هر فرایند است.

البته باید این نکته مهم را در نظر داشته باشید که فرد مصاحبه شونده، منبع خوبی برای استخراج شاخص نیست که در این مورد در بند بعد توضیحاتی ارائه شده است.

شاخص های کلیدی عملکرد را چگونه باید استخراج کرد؟

آیا مانند مراحل انجام فرایند، نمودار فرایندی، فرم ها و فرمت های اطلاعاتی مورد استفاده در فرایند، ورودی ها و خروجی ها، محرک و سایر اقلام اطلاعاتی، باید شاخص های کلیدی عملکرد را نیز طی جلسه مصاحبه استخراج کنیم؟ پاسخ به این سئوال حتما خیر است. شاخص ها الزاماً نباید فقط از مصاحبه شونده پرسیده شود چون در اینصورت فرد مصاحبه شنوده، برای سنجش عملکرد خود شاخص تعریف خواهد کرد و طوری شاخص تعریف میکند که بتواند آنرا پاس کرده و نمره قبولی کسب کند. بلکه یا باید از مدل های مرجع این شاخص ها را استخراج کرد. البته به این معنی نیست که از خود واحد و فرد مصاحبه شونده پرسیده نشود.

یکی از کتاب هایی که در آن به معرفی تعداد قابل توجهی شاخص پرداخته است کتاب” مرجع شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد فرایند” است. برای دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد این کتاب میتوانید به اینجا مراجعه کنید.

همچنین به زودی کتابخانه شاخص های کلیدی عملکرد برای شما در وب سایت بارگذاری میشود که طی آن به ارائه ۱۷٫۰۰۰ شاخص کلیدی عملکرد به تفکیک حوزه های مختلف کاری پرداخته است.

شاخص ها پس از تعیین باید از حیث اعتبار شاخص و امکانپذیری بررسی شوند. بعد اعتبار، شاخص را از جنبه منطقی بودن آن (بر اساس مدل های مرجع یا الگوبرداری) و هم راستایی با اهداف شرکت مورد بررسی قرار می دهد. بعد امکانپذیری به این موضوع می پردازد که اطلاعات مرود نظر نحوه تعریف یک KPI جهت سنجش شاخص قابل تهیه و اقتصادی باشد و قابلیت اندازه گیری و محاسبه را داشته باشد.

همچنین دقت کنید تعداد شاخص ها برای هر فرایند نباید از حد معینی بیشتر باشد زیرا سنجش و پایش این شاخص ها خود امری بسیار زمانبر خواهد شد.

چه اطلاعاتی را باید در مورد هر شاخص کلیدی عملکرد استخراج کرد؟

بجز استخراج عنوان شاخص، استخراج اطلاعاتی مثل موارد زیر، ضروری هستند:

 • فرمول محاسبه
 • وزن
 • واحد سنجش
 • تناوب سنجش
 • جهت مطلوب
 • پیشرو یا پشرو بودن شاخص
 • تعیین کارایی یا اثربخشی بودن شاخص
 • مسئول پایش

انواع شاخص های کلیدی عملکرد

دسته بندی های مختلفی برای شاخص های نحوه تعریف یک KPI کلیدی عملکرد وجود دارد ولی در حوزه فرایندی یکی از رایج ترین دسته بندی ها، بر اساس کارایی و اثربخشی هستند. در شاخص های مربوط به کارایی نحوه استفاده و بهره برداری از منابع برای نیل به نتایج سنجیده می شود. اگر یک سازمان در مقایسه با سازمان دیگر جهت نیل به یک هدف معین از منابع کمتری استفاده نماید، این سازمان از لحاظ کارایی وضعیت بهتری دارد. اثربخشی به معنی انجام کار درست در راستای اهداف موردانتظار است. شاخص های اثربخشی درجه یامیزانی است که فرایند به اهداف موردنظر خود نائل می آید.

یک دسته بندی دیگر برای این منظور عبارتند از: زمان، هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری

-زمان: یک شاخص عملکردی بسیار رایج برای فرایندها “زمان چرخه” است که به آن زمان عملیات نیز گفته میشود. زمان چرخه زمانی است که موضوع در گردش ابتدا تا انتهای فرایند را طی میکند.

-هزینه: اگر چه در این ارزیابی بر هزینه تمرکز داریم، اما این بعد میتواند شامل گردش مالی، سود ویژه یا درآمد نیز باشد.

-کیفیت: از ۲ بعد قابل بررسی است: از دید مشتری (کیفیت خارجی) و از دید افراد درگیر در فرایند (کیفیت داخلی). کیفیت را میتوان بعنوان رضایت مشتری از محصول یا فرایند تعبیر کرد.

-انعطاف پذیری: انعطاف پذیری را میتوان قابلیت واکنش در برابر تغییرات تعریف کرد.

به زودی کتابخانه شاخص های کلیدی عملکرد برای شما در وب سایت بارگذاری میشود که طی آن به ارائه ۱۷٫۰۰۰ شاخص کلیدی عملکرد به تفکیک حوزه های مختلف کاری پرداخته است.

با بهترین رفرنس حوزه مدیریت فرایند در سطح دنیا آشنا شوید.

‎⁨مهم ترین KPI ها در سئو و اهمیت پرداختن به آنها⁩

‎⁨مهم ترین KPI ها در سئو و اهمیت پرداختن به آنها⁩

مهم ترین KPI ها در سئو – اهمیت ارزیابی برنامه ها و امکان سنجی رسیدن به اهداف در سازمان ها و یا تیم های اجرایی، یکی از بخش های حیاتی است که در مراحل مختلف بدان پرداخته می شود. در این میان برای سنجش میزان عملکرد افراد و سازمان نیازمند پرداختن به شاخص های کلیدی هستید که به کمک شان قادر خواهید بود پیشرفت کمپین های سئو و دیجیتال مارکتینگ را بطور موثری پیگیری کنید. بدین ترتیب مطمئن خواهید شد که آیا تلاش های شما نتیجه بخش بوده و یا در مسیر صحیح رسیدن به موفقیت قرار گرفته اید یا خیر.

شاخص کلیدی عملکرد- KPI چیست و چه نقشی در بهبود فرآیندها دارد؟

شاخص کلیدی عملکرد – Key Performance Indicator به اختصار KPI، روشی برای سنجش میزان خوب بودن عملکرد افراد و سازمان ها است. KPI در دوره‌ های زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار گرفته و با سایر بازه های کلیدی نیز مقایسه می شود.

انواع شاخص های کلیدی عملکرد – KPI:

 • ورودی ها : ارایه اطلاعات در خصوص مقدار، نوع و کیفیت منابع مصرفی
 • فرآیند : تمرکز بر روی کارایی و تصدیق کیفیت فرآیند ها
 • خروجی ها : نمایش میزان کار انجام شده
 • عواقب یا نتایج : تاثیر فرآیندها و بررسی دستاوردها
 • پروژه : نمایش وضعیت پروژه و تحلیل نقاط قوت یا ضعف

دستاوردهای شاخص های کلیدی عملکرد – KPI

 • فراهم کردن شواهد عینی از مسیر پیشرفت جهت دستیابی به نتایج مورد انتظار
 • شناسایی و اجرای اقدامات مورد نیاز برای تصمیم گیری بهتر در پروژه
 • نمایش مقادیر تغییرات عملکرد افراد و سازمان را در بازه های زمانی
 • نمایش میزان کارایی و اثربخشی، کیفیت، مدت زمان و بهره برداری از منابع
 • ایجاد تعادل میان شاخص های مطلوب و شاخص های دارای انحراف

بدون اجرای KPI، نمی‌توانید پیشرفت کمپین خود را پیگیری کنید و در نتیجه از خروجی تلاش‌های تان نیز مطمئن نخواهید شد. همه می دانیم که فرآیندهای سئو برای دستیابی به بازدهی مورد انتظار، بسیار زمان بر است، منتهی با اجرای درست شاخص های KPI، قادر خواهید بود تاثیر استراتژی های بهبود یافته را در کسب و کارتان شاهد باشید.

دانستن اینکه ردیابی کدام شاخص ها باعث می شود تا یک شمای کلی از نحوه پیشرفت کمپین سئو داشته باشید ممکن است کمی سخت باشد اما روش هایی وجود دارد که در آن قادر خواهید بود به بهترین شکل ممکن، موارد کلیدی را بهتر درک کنید. معیارهایی که به چگونگی نتیجه دادن تلاش‌های تان پرداخته و مشکلات بزرگ را قبل از بوجود آمدن شناسایی می کند.

1. نرخ بازگشت سرمایه – ROI

هدف نهایی برای هر کسب و کاری، بازگشت سرمایه است. ROI مطمئن می شود که بیشتر از هزینه ای انجام شده، سود می کنید. این موضوع در استراتژی سئوی سایت نیز نقش بسیار پررنگی دارد، زیرا در سایت های بزرگ که کارشناس تجاری و یا تیم بازاریابی نیز حضور دارند، تضمین کننده خروجی موثر است. اطمینان از بازگشت سرمایه جزو فعالیت‌های سئویی شما بوده و بهترین معیار برای موفقیت بشمار می رود.

باید بدانید که بازگشت سرمایه شما بر روی چه نقاطی هدف گذاری شده تا بتوانید عملکرد خود را به طور منظم اندازه گیری و راه هایی را برای بهبود آن بیابید. می توانید ROI را بر اساس سرمایه گذاری انجام شده در کمپین سئو و ورودی های بدست آمده اندازه گیری کنید.

نرخ بازگشت سرمایه – ROI چه مزایایی دارد؟

 • شاخص ROI فرصت بسیار خوبی است تا میزان پیشرفت یا پسرفت فعالیت های شان را طی زمان های مختلف ادازه گیری و با تحلیل های حرفه ای، نتایج تضمین شده ای داشته باشند.
 • شاخص ROI این امکان را به شما می دهد تا کسب و کار خود را با رقبای تان مقایسه و برای توانمندی سازی سیستم به بررسی اختلاف ها بپردازید.
 • شاخص ROI به شما بینی برای توسعه کسب و کارتان می دهد تا بتوانید بسیاری از چیزها را پیش بینی کنید. این یعنی کنترل مییزان سودآوری حقیقی و جلوگیری از ناهمخوانی در سرمایه.
 • شاخص ROI به سادگی قابل تفسیر و هر شخصی آن را می فهمد. همین امر باعث شده تا به یک شاخص پرکاربرد و انعطاف پذیر تبدیل شود.

تبدیل های ارگانیک

در حالی که خروجی شاخص نحوه تعریف یک KPI KPI بصورت کلی ارایه می شود، بسیاری از کسب و کارها برای بدست آوردن بازده مورد انتظار، زمان زیادی را صبر می کنند که به همین جهت نباید تنها به ROI متکی بود. اندازه‌گیری و اصطلاحا رهگیری تبدیل‌های ارگانیک در فروش یا لیدها، راهی اساسی برای موفقیت است.

تنها کاری که باید بکنید این است که فقط مطمئن شوید قبل از شروع کار بر روی هر کمپینی مانند سئو، معیارهای تبدیل را بدانید، زیرا در غیر اینصورت، نمایش نرخ افزایش نسبت به ابتدای کمپین بسیار دشوار خواهد بود. توصیه می کنیم میانگین تبدیل های ایجاد شده در سه ماه قبل از شروع کمپین را در نظر گرفته و از آن به عنوان معیاری برای اندازه گیری میزان رشد پروژه استفاده کنید. می‌توانید تبدیل‌ها را در Google Analytics دنبال و اهداف تبدیل لیدها را برای فروش اندازه گیری کنید.

نمایش در نتایج ارگانیک

وقتی به نقطه ای می رسید که کارهای سئوی سایت بازده مالی را در کوتاه مدت ندارد، یک KPI خوب می تواند ضمن اندازه گیری پارامترها، رشد ثابتی را به نسبت دستاوردهای موجود در نتایج نشان دهد. این کار به کمک کنسول جستجو قابل بررسی است:

نمایش رشد تعداد بازدیدها در کنسول جستجوی گوگل

رشد ایمپرشن بهترین راه برای اثبات صعود در نتایج جستجو است. ایمپرشن ها یعنی جستجوهایی که سایت شما در آنها قابل نمایش بوده است، حتی اگر منجر به کلیک نشده باشد. نیمه پر لیوان در اینجا به شما می گوید که برای کلمات کلیدی تان رتبه های خوبی گرفته اید و باقی کار در بهبود محتوایی و نحوه جذب مخاطب است.

کلیک های ارگانیک

همزمان با افزایش ایمپرشن های ارگانیک، کلیک های کاربران در این نتایج بر روی سایت شما باید افزایش یابد و درست در همین نقطه است که استراتژی سئوی شما مسیر موفقیت آمیزی را طی کرده است. در واقع وقتی تلاش های شما در بهبود کیفیت سایت ( همه جوانب ) به نتیجه برسد، ترافیک های ارگانیک را نیز شاهد خواهید بود که شانس بیشتری برای نرخ تبدیل به همراه خواهند داشت.

ایمپرشن ها منجر به ترافیک می‌شوند و ترافیک ها نیز تبدیل خواهند شد. اندازه‌گیری کلیک های ارگانیک در Google Analytics بسیار ساده است. با اینحال برای بدست آوردن شاخص های کلیدی سئو، توصیه می کنیم بر روی داده های کنسول جستجوی گوگل تمرکز کنید زیرا به شما امکان می دهد جستجوهای مختلف را فیلتر و کلیک ها را با جزئیات متنوع مشاهده کنید.

برای فیلتر کردن نتایجی که با برند سرچ نشده اند، در کنسول جستجو یک فیلتر جدید باز کرده و برند کوئری ها را فیلتر کنید. سپس بازه های زمانی را در بازه های زمانی مختلف مقایسه کنید.

ترافیک برند کوئری در مقابل ترافیک ارگانیک

ترافیک برند معمولا یا بر اساس اطلاعات قبلی از یک کسب و کار یا با توصیه شخص دیگری جذب می شود. شاید یک جستجوگر تبلیغات شما را در شبکه های اجتماعی دیده باشد اما موضوع مهم در اینجا این است که جستجوگر قبلا درباره شما اطلاع داشته.
هرچند سرچ اینتنت های برندینگ برای سیگنال های بازاریابی بسیار خوب هستند اما این ترافیکی نیست که بخواهید بصورت مستقیم به فعالیت های سئویی تان نسبت دهید. ترافیک بدون برند توسط افرادی صورت میگیرد که با کوئری ها و کلمات کلیدی مربوط به محصولات و خدمات شما به نتایج می آیند. این همان رتبه بندی است که شما را برای افرادی که هنوز شناختی از تجارت تان ندارند، صورت میگیرد.

رتبه بندی کلمات کلیدی

رتبه بندی کلمات کلیدی هدف خود را در نتایج جستجو بررسی کنید زیرا این کار یکی از مهم ترین شاخص های موجود در استراتژی سئوی سایت بشمار می رود. حتی با نیم نگاهی به سالها پیش، رتبه بندی ها نشان می دهد که موفقیت هر کمپین سئو چگونه با رتبه بندی کلمات کلیدی اندازه گیری می شود.

سابقا بیشتر کسب‌ و کارها تعداد محدودی از کلمات کلیدی را بررسی و موفقیت استراتژی خود را به همان مقدار وابسته می دانستند. واقعیت این است که امروزه یک صفحه محتوا می تواند برای صدها و گاهی هزاران کلمه کلیدی مختلف قابل رتبه بندی باشد، به این معنی که جستجوگران مختلف می‌توانند نتایج متفاوتی را برای برخی از کوئری ها ببینند.

توجه : برای موفقیت در پروژه های سئو قویترین اهرم تولید محتواست در صورتی که سایت شما راندمان خوبی در تولید محتوا داشته باشد می توانید در بازه زمانی کوتاهی روی بسیاری از کوئری ها جایگاه بگیرید (در ابتدای مسیر long tail keyword ها را باید تارگت کنید). اگر تیم محتوا ندارید و فرد مناسبی را برای تولید محتوا پیدا نکردید تیم ریراکو این خدمت را ارائه میدهد شما با مراجعه به لندینگ خدمات تولید محتوا می توانید خیالتان را از بابت تولید محتوا اسوده کنید.

بک لینک ها

بک لینک ها یکی از فاکتورهای مهم رتبه بندی در گوگل هستند و باید از نظر سلامت پیوندهای فعلی، از نظر لینک های جدیدی که به دست می آورید، و هم مشکلات مرتبط با پیوندهای سمی که ظاهر می شوند مطلع باشید.

معیارهایی که برای بک لینک ها باید در نظر داشته باشید:

 • تعداد کل بک لینک ها
 • تعداد کل دامنه های ارجاع دهنده
 • تعداد پیوندها از دست رفته است
 • تعداد لینک های به دست آمده
 • لینک های سمی

نرخ کلیک – CTR ارگانیک

نرخ کلیک را به عنوان فاکتور رتبه بندی نمی توان دانست اما واقعیت این است که هرچه CTR طبیعی شما بهتر باشد، افراد بیشتری روی سایت شما در نتایج جستجو کلیک کرده و ترافیک بیشتری را به صفحات خود هدایت می کنید. CTR یک معیار ساده برای نشان دادن افرادی است که پس از جستجو، باعث ایجاد ایمپرشن در صفحه شما شده و روی محتوای شما کلیک می کنند.

نرخ پرش

نرخ پرش معیار مهمی است که نشان می دهد آیا محتوای شما افرادی که در صفحه حضور دارند را درگیر می کند یا خیر و همچنین می تواند راهی بسیار خوب برای درک میزان مرتبط بودن مطلب شما با جستجوهایی باشد که برای شان رتبه بندی شده اید.

نرخ پرش بالا عمداتا به این معنی است که محتوای صفحه توجه کاربران را به خود جلب نمی کند، و این یعنی فرصت هایی که از طریق ترافیک ارگانیک بدست می آورید را بدون نرخ تبدیل از دست می دهید. می توانید نرخ پرش سایت و صفحات خود را در Google Analytics در قسمت Behavior → Site Content → All Pages مشاهده کنید.

خطاهای کنسول

کنسول جستجوی گوگل به شما این اجازه را می دهد می دهد تا هر گونه مشکل coverage را که سایت شما از آنها رنج می برد، تجزیه و تحلیل کنید. این خطاها بطور معمول شامل موارد زیر است:

 • خطاهای سرور 5xx
 • خطاهای 4xx
 • مشکلات خزیدن
 • صفحات Noindex
 • خزیده شده—در حال حاضر ایندکس نشده است
 • شناسایی شده – در حال حاضر ایندکس نشده است
 • تکراری، پیوند فوق به عنوان کنونیکال انتخاب نشده است
 • توسط robots.txt مسدود شده است
 • و بیشتر …

بررسی منظم این مسایل به عنوان KPI به شما کمک می کند تا از چیزهایی که می‌توانند به مشکلات خزیدن یا ایندکس اشاره می کنند، آگاه باشید. هرچند خطاهای coverage ممکن است معیار واقعی برای موفقیت نباشند، اما حداقل مدیریت خطاها باید یکی از اهداف کلیدی شما باشد تا مطمئن شوید که همه صفحات ایندکس می شوند. تمام این خطاها را در ​​Coverage از Google Search Console ببینید.

سرعت بارگذاری صفحه

سرعت سایت شما چیزی است که می‌تواند بر رتبه‌ بندی، ترافیک پایدار و تبدیل‌های شما تاثیر منفی یا مثبت بگذارد که توجه به آنها ضروری است.ممکن است قبلا برای بهینه سازی سرعت صفحه سایت کارهایی کرده و همه چیز هم خوب به نظر می رسد، اما سوال اینجاست که چه زمانی این کار را کرده اید زیرا این معیارها می توانند در طول زمان به دلایل مختلفی تغییر کنند.

شاید یکی از اعضای تیم تحریریه تصاویر پست بلاگ را با عکس های جدید جایگزین کند، اما آنها را بهینه نکرده است. حال شما تصاویری دارید که حجم شان زیاد بوده و سرعت صفحات را کاهش می دهند. از طرفی حتی ممکن است سرور شما زمانی که سرعت سایت خود را تجزیه و تحلیل کردید، بخوبی عمل نکرده باشد.

واقعیت این است که این موارد می توانند در طول زمان تغییر کنند، بنابراین باید به سرعت سایت خود را زیر نظر داشته باشید. اندازه‌گیری KPI های سئو به شما کمک می کند تا فعالیت ها و تلاش های تان را متمرکز نگه داشته و عملکرد کمپین خود را به طور مداوم بررسی کنید. شاخص‌ های کلیدی عملکرد می‌توانند به رشد شما کمک کنند برای اهداف بزرگ تر، در حال توسعه باشید.

شما می توانید جهت بهبود سرعت بارگذاری سایتتان از متخصصان ریراکو کمک بگیرید برای بهبود کافیست به صفحه بهینه سازی سرعت سایت مراجعه کنید.

نتیحه گیری

همانظور که می دانید ارائه kpi درست در سئو از اهمیت ویژه ای برخوردار است در حالی که KPIهای SEO ذکر شده در اینجا برای نظارت بر پیشرفت تلاش های بازاریابی دیجیتال شما ضروری هستند، برنامه ریزی و تعیین KPI باید قبل از اجرا باشد. ایجاد یک KPI اصلاً کار خسته کننده ای نیست، اما اطمینان از اینکه تا حد امکان دقیق محاسبه شده است – مانند میزان جستجوی کوئری ها و کیورد های ارگانیک – می تواند به زمان نیاز داشته باشد تا به درستی تعریف شود.

مطمئناً هر کسب و کاری منحصر به فرد است، و همچنین KPIهایی که باید تنظیم و برروی انها نظارت شود نیز منحصر به فرد هستند. با این حال، این احتمال وجود دارد که در نقطه‌ای از مسیر شرکت شما، تیم بازاریابی دیجیتال شما بخواهد درک اساسی از شاخصهای کلیدی عملکرد SEO داشته باشد.

در پایان توصیه می کنیم حتما مقاله معیار های موفقیت در پروژه سئو چیست؟ را مطالعه کنید.

شاخص کلیدی عملکرد یا kpi چیست؟

شاخص کلیدی عملکرد یا kpi چیست؟ https://resanehlab.com/wp-content/uploads/2017/06/what-is-kpi.jpg 1350 500 m.mohammadi m.mohammadi https://secure.gravatar.com/avatar/2107e95bc42bd68c8d4c2a1c45b83843?s=96&d=mm&r=g 2017-06-19 2019-04-16

kpi چیست؟ شاخص های کلیدی عملکرد چه کاربردی دارند؟ شاخص های کلیدی عملکرد ( KPI: Key Performance Indicator ) به شرکت ها کمک می کنند تا فرآیند رسیدن به اهداف سازمانی را اندازه گیری کنند. زمانی که یک شرکت مأموریت خود را تجزیه و تحلیل کرده باشد، همه اشخاص مشخص شده و اهداف نیز تعریف شده باشند، به ابزارهایی برای سنجش میزان دسترسی به این اهداف نیاز است؛ شاخص های کلیدی عملکرد این ابزار را فراهم می کنند.

KPI چیست؟

شاخص کلیدی عملکرد پارامتری قابل سنجش است که می تواند فاکتورهای حیاتی موفقیت یک سازمان را منعکس کند. این پارامترها از ارگانی به ارگان دیگر قابل تغییر هستند. در اینجا نمونه هایی از شاخص های کلیدی عملکرد آورده شده است:

 • KPI یک کسب و کار امکان دارد صد درصد سود حاصل وفاداری مشتریان باشد.
 • KPI در یک شرکت خدمات اجتماعی، تعداد افرادی است که در طول سال از خدمات آن بهره برده اند.
 • یک مؤسسه یا مدرسه امکان دارد از میزان موفقیت دانش‌آموزان در کنکور ورودی دانشگاه به عنوان KPI استفاده کند.
 • در بخش خدمات پس از فروش یک شرکت، تعداد مخاطبینی که در اولین دقیقه تماس، پاسخ خود را دریافت می کنند، یک kpi است.

فارغ از اینکه KPI ها چگونه انتخاب می شوند، در وهله ی اول باید منعکس کننده اهداف شرکت باشند و بعد در موفقیت سازمان نقش مهمی را ایفا کنند و قابل سنجش باشند. اغلب KPI‌ ها به صورت بلند مدت در نظر گرفته می شوند و منطق نحوه اندازه گیری یا تغییر آن‌ها عوض نمی شود.

kpiچیست

شاخص‌های کلیدی عملکرد باید قابل سنجش باشند

اگر یک KPI بتواند هر مقدار ممکنی را بگیرد، باید راهی برای سنجش دقیق آن وجود داشته باشد. مثلاً اگر روشی برای مشخص کردن مشتریان جدید و مشتریان تکراری وجود نداشته باشد، « تعداد مخاطبینی که به دفعات خرید کرده‌اند » یک KPI بدون استفاده خواهد بود. « تبدیل شدن به بهترین شرکت » هم یک KPI مناسب نیست چرا که روشی برای سنجش شهرت شرکت و مقایسه آن با سایر شرکت ها وجود ندارد.

می‌خوای بدونی نسبت به رقبات تو دنیای دیجیتال چه جایگاهی داری؟

تحلیل کامل دیجیتال صنعتت رو از متخصصین ما بگیر

شاخص‌های کلیدی عملکرد منعکس کننده اهداف شرکت هستند

شرکتی که یکی از اهداف آن « تبدیل شدن به سود آورترین شرکت در صنعت » است، دارای KPI‌ هایی خواهد بود که اندازه سود و سایر پارامترهای مرتبط با آن را اندازه‌گیری کند. اما در یک مؤسسه آموزشی که هدف آن کسب سود نیست، KPI های دیگری مانند نرخ فارغ‌التحصیلی و میزان قبولی در دانشگاه، بیان‌کننده اهداف و مأموریت های آن خواهند بود.

شاخص های کلیدی عملکرد باید کلید موفقیت شرکت باشند

kpi چیست

بسیاری از مسائل قابل سنجش هستند اما بیش تر آن نحوه تعریف یک KPI ها، برای موفقیت شرکت، کلیدی نیستند. در انتخاب KPI ، انتخاب شاخص هایی که بیانگر رسیدن سازمان به اهداف خود باشند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این به این معنی نیست که برای هر شرکتی سه یا چهار KPI کافی است. ممکن است برای کل شرکت سه یا چهار KPI وجود داشته باشد و سپس برای هر یک از بخش های داخلی نیز سه یا چهار KPI دیگر تعریف شود که همگی با هم اهداف سازمانی را نشان می دهند .

انتخاب هوشمندانه KPI

این روزها اغلب شرکت ها با این مفهوم که « KPI جیست؟ » آشنا هستند اما چالشی که خیلی از شرکت ها با آن روبه‌ رو هستند، انتخاب صحیح KPI از میان لیست هزاران شاخص است. انتخاب اشتباه KPI این خطر را برای شرکت متحمل می شود که آن را در راه اشتباهی قرار دهد و آن ها را مجبور به حصول چیزی کند که هیچ پیشرفتی برای آن ها حاصل نخواهد کرد. دلیل اهمیت KPI همسویی آن با اهداف راهبردی شرکتی و سنجش آن ها می‌باشد که اگر درست انتخاب نشوند موجب عدم تحقق اهداف شرکتی خواهند شد.

KPI اثربخش همسویی بسیاری با اهداف راهبردی خواهد داشت. زمانی که ما قصد کمک به یک شرکت را در انتخاب درست KPI داریم باید در گام اول یک چارچوب مشخص مدیریت عملکرد را در سازمان گسترش دهیم و بر اساس آن اولویت‌های راهبردی سازمان را شناسایی کنیم. پس از گسترش چارچوب مدیریت عملکرد و شناسایی دقیق اهداف، مدیران اجرایی سازمان می‌توانند همسو با چارچوب، پرسش‌های اصلی پیرامون موارد بحرانی کسب‌وکار خود مطرح نمایند و با گرفتن پاسخ ‌های مناسبی برای هر یک از آن ها، KPI مناسب را تعیین و راه سنجش آن ها را نیز مشخص کنند. با استفاده از این روش، برای انتخاب شاخص های کلیدی، KPI دقیقاً اهداف راهبردی سازمان را پوشش می‌دهد.

برای آشنایی بیشتر و دیدن نمونه های KPI در ابزارهای دیجیتال مارکتینگ، مقالات زیر را نحوه تعریف یک KPI توصیه می کنیم:

کی.پی.آی (KPI) چیست؟

واژه کی.پی.آی مخفف عبارت (key performance indicators)، به معنای شاخص کلیدی عملکرد است. در ادبیات مدیریت، این موضوع باختصار به عنوان کی.پی.آی(KPI)، تعریف شنخته شده است. در تعریف اجمالی شاخص کلیدی عملکرد یک ارزش قابل اندازه‌گیری است که نشان می‌دهد سازمان تا چه اندازه به شکل موثر به اهداف کلیدی کسب و کار خود دست پیدا نموده است.

سازمانها برای سنجش موفقیت خود در دستیابی به اهداف، از شاخص‌های کلیدی عملکرد بهره می‌گیرند. این شاخصها که در این مقاله از آنها به عنوان کی.پی.آی(KPI)، یاد نحوه تعریف یک KPI خواهیم کرد، در سطوح بالا بر عملکرد کلی سازمان، و درسطوح پایینتر، برروی فرایندها در واحدهایی مانند فروش، بازاریابی و یا مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM)، تمرکز می‌کنند.

یکی از اشتباهات رایج درسازمانها، چه در مبحث بازاریابی و چه در مبحث فروش، عدم وجود تعاریف درت و شفاف در سازمانهاست. اگر در یک سازمان درخصوص کی.پی.آی(KPI)، پرسیده شود، ممکن است همه مدیران به اینکه این موضوع، موضوعی حیاتی در سازمان است توافق داشته باشند اما اگر از آنها بخواهیم این موضوع را تعریف کنند، با تعاریف مختلف مواجه خواهیم شد. البته درصورت اینکه این شانس را داشته باشیم نحوه تعریف یک KPI که تمام مدیران بتوانند این موضوع را تعریف کنند!

باوجود اینکه امروزه کی.پی.آی(KPI)، نقش مهمی در کسب‌وکارهای مدرن امروزی دارند، کاربرد واقعی آنها در سازمانها به میزان کاربرد نام آنها نیست. عملا تعداد کسب و کارهایی که در واقع از کی.پی.آی(KPI)، بهره می‌برند، بسیار رایج نیستند. این موضوع یکی از مشکلات بزرگ در سازمان‌هاست زیرا استفاده درست از کی.پی.آی(KPI)، می‌تواند تفاوت بزرگی را در موفقیت یک سازمان ایجاد کند.

بطور معمول کی.پی.آی(KPI)، متر و میزانی برای اندازه گیری میزان نزدیک‌شدن یا فاصله‌گیری سازمان‌ها، به اهداف استراتژیک تعیین شده آنهاست. در واقع این شاخص، سازمانها را یاری می‌کند تا بصورتا بخش بندی شده و مرحله به مرحله، مسیر رسیدن به اهداف را زیر نظر داشته باشید و چنانچه از مسیر خارج شدند و یا سرعت رسیدن به اهداف، تغییر کرد، اقدام به اصلاح آن نمایند. به عبارت دیگر، کی.پی.آی(KPI)، واسط ومتر ارزیابی عملکرد در یک سازمان است.

کی.پی.آی(KPI)، معمولاً اطلاعات عملکردی را در سازمان فراهم می‌کند که به وسیله آنها سهامداران و صاحبان صنایع می‌تواند وضعیت عملکرد سازمان متبوع را بررسیکرده و آن را به دست بیاورند و بررسی کنند. کی.پی.آی(KPI)، معمولاً ابزار تصمیم‌گیری بسیار مفیدی است که ماهیت پیچیده عملکرد سازمان را به اجزای کوچکتر تقسیم می‌کند تا به وسیله آن‌ها، بتوان سازمان را مدیریت نمود. مدیران با استفاده از این ابزار به خوبی درخواهند یافت که تا چه حد سازمانشان به اهداف مورد نظر، دست پیدا کرده و یا چقدر در رسیدن به این اهداف، ناموفق عمل کرده است.

در دنیای امروز کسبو کار که تحولات به سرعت رخ می‌دهند، آگاهی از این که سازمان در چه وضعیتی قرار دارد و یا تا چه میزان با اهداف خود فاصله دارد، امری حیاتی و ضروری است. سازمانها امروزه فرصت زیادی برای اشتباه کردن ندارند و ممکن است با کوچکترین انحرافی، ضربات سهمگینی به آنها وارد شود. بنابراین همواره لازم است که خود را ارزیابی کنند و از کی.پی.آی(KPI)، به عنوان قطب نمایی برای عدم انحراف از مسیر بهره‌مند شوند.

معیارهای انتخاب کی.پی.آی مناسب

برای اندازه گیری هر فعالیتی، لازم است تا شاخص‌های اصلی ارزیابی آن مشخص شود. به عنوان مثال برای سنجش میزان عملکرد یک وبسایت، معیارهای مشخصی وجود دارند که بازدهی این وبسایت با این معیارها سنجیده می‌شود. البته نکته بسیار مهمی که درخصوص همه معیارها وجود دارداین است که هیچ معیاری الهی و ابدی نیست و معیارها همواره به روز شده و تغییر می‌کنند.

سازمانها نیز برای اندازه گیری بازدهی و موفقیت خود، لازم است تا معیارهای مشخصی را تعریف کنند تا از طریق اندازه گیری این معیارها قادر باشند میزان پیشرفت و نحوه عملکرد خود را بسنجند. همانگونه که اشاره شد برای تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد، باید به اهداف کسب و کار توجه شود و همچنین شاخص‌هایی انتخاب شوند که جنبه های مختلف نمود تحقق اهداف کسب‌وکار مربوطه باشند.

یکی از ابزارهای بسیار مناسب برای تعیین کی.پی.آی مناسب استفاده از معیارهای اسمارت(SMART)، است. معیارهای اسمارت(SMART)، مخفف تعدادی واژه مختلف است که برای هدف گذاری استفاده می‌شوند. کی.پی.آی نیز مانند یک هدف باید خاص(Specific)، قابل اندازه‌گیری(Measurable)، قابل دستیابی(Attainable)، و مرتبط(Relevant)، و همچنین محدود به زمان(Time-bound)، باشد.

بطور خلاصه برای تعیین یک کی.پی.آی(KPI)، ابتدا باید اهداف سازمان و اسناد بالادستی مربوط به آن تعیین شده، فرآیند تحقق اهداف قابل اندازه‌گیری باشند، واقعی و قابل دسترس باشند، با سازمان و شرایط آن سازگار باشند، محدود به زمان باشند، قابل ارزیابی مجدد باشند و همچنین قابل توسعه باشند. به هررو، ارزش کی.پی.آی به میزان بازدهی عملی آن است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.