نحوه محاسبه درآمد


جدول نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل عملکرد 1400 + مثال

اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل هر ساله تا پایان خرداد ماه برای ارائه اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی فرصت دارند. اما شاید برای برخی افراد، این پرسش مطرح باشد که نحوه محاسبه مالیات مشاغل چگونه است؟ از این رو در این مقاله در زمینه مالیات بر عملکرد قصد داریم شما را با نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل) آشنا نماییم. اما قبل از آن بد نیست کمی در خصوص تکالیف مالیاتی مودیان اشخاص حقیقی و چرایی انجام این تکالیف بدانیم. با ما همراه باشید.

تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی

هر کسب و کار از ابتدای راه‌اندازی موظف به انجام برخی تکالیف مالیاتی است. این تکالیف به ترتیب زیر دسته‌بندی می‌شوند:

 • معرفی فعالیت اقتصادی به سازمان مالیاتی
 • نگهداری دفاتر قانونی و اسناد و مدارک (مرتبط با گروه شغلی)
 • ارائه گزارش عملکرد سالیانه خود در قالب اظهارنامه عملکرد و پرداخت مالیات متعلقه
 • ارائه اظهارنامه ارزش افزوده و پرداخت مالیات متعلق (در صورت مشمولیت ارزش افزوده)
 • ارائه صورت معاملات فصلی (صاحبان مشاغلی كه حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو مشاغل گروه اول مالیاتی هستند)

معرفی کسب و کار به سازمان امور مالیاتی

کلیه صاحبان مشاغل موظفند ظرف مدت 4 ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی حوزه فعالیت خود اعلام نمایند. (تبصره 3 ماده 177 ق.م.م)

نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک معاملات

اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را نگهداری نحوه محاسبه درآمد و تا پنج سال پس از تسلیم اظهارنامه بایگانی نمایند. (ماده 95 ق.م.م)

ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات

مودیان صاحبان مشاغل مکلفند حداکثر 3 ماه پس از پایان سال مالی در خرداد ماه هر سال، اظهارنامه عملکرد سالیانه خود را بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک معتبر تنظیم و به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند. پس از تشخیص مالیات متعلق نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. (ماده 93 و 95 ق.م.م)

ارائه اظهارنامه ارزش افزوده و پرداخت مالیات متعلق

مودیان مشمول ارزش افزوده موظفند حداکثر تا 15 روز پس از پایان هر فصل اظهارنامه ارزش افزوده خود را تسلیم نمایند؛ تسلیم ارزش افزوده از طریق سامانه یکپارچه مالیات بر ارزش افزوده به آدرس evat.ir انجام می‌گیرد. (ماده 21 قانون موقت و ماده 13 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده)

ارائه صورت معاملات فصلی

مودیان مالیاتی مشمول این قانون موظفند یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل، صورت کلیه معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند. (ماده 169 ق.م.م) این مودیان عبارتند از:

📌 نکته

دقت کنید که بر اساس دادنامه شماره 2461 تا 2463 دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه نحوه محاسبه درآمد 210/49357 مورخ 98/10/1، بند ج ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 ق.م.م ابطال شد. به عبارت دیگر، صاحبان مشاغلی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند، تنها در صورتی که جز گروه اول مالیاتی هستند مشمول ارسال معاملات فصلی اشخاص حقیقی خواهند شد. در غیر این صورت الزامی برای گزارش اطلاعات خرید و فروش‌های خود ندارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه صورت معاملات فصلی و موارد شمول و جرایم آن مطلب “معاملات فصلی” را ببینید.

نکته: در کلیه موارد فوق، اشخاق حقوقی نیز مکلف به انجام تکلیف هستند؛ اما تمرکز ما در این مقاله بر اشخاص حقیقی و موارد مرتبط به آنها است.

اهمیت انجام تکالیف مالیاتی صاحبان مشاغل

از نظر قانونی کلیه مودیان به منظور رسمیت بخشیدن به فعالیت اقتصادی خود، مکلف به انجام تکالیف مالیاتی هستند. پس اگر شخصا نسبت به انجام آن اقدام نکنند، بازرسان و کارشناسان سازمان بر اساس مستندات موجود اقدامات لازم را انجام خواهند داد؛ در نتیجه مودی موظف به پرداخت مالیات متعلق به علاوه جرایم عدم انجام تکالیف خواهد بود.

از سویی انجام تکالیف قانونی در مهلت مقرر، به منزله فشردن دست دوستی و اتحاد با سازمان امور مالیاتی است؛ سازمان نیز هر کجا نیاز باشد بر اساس تسهیلات و امتیازات ارائه شده، دوستان و متحدانش را حمایت خواهد کرد.

تکلیف مالیاتی یک وظیفه اجباری است

انجام تکالیف مالیاتی یک وظیفه است که در صورت قصور، مشمول جریمه خواهد بود

عوامل موثر در محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل)

محاسبه مالیات بر درآمد کسب و کارها تابع برخی عوامل است؛ این عوامل عبارتند از:

 • گروه بندی مشاغل مالیاتی
 • معافیتهای قانونی صاحبان مشاغل

گروه بندی مالیاتی مشاغل

اولین عامل در محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، گروه شغلی است که کسب و کار آنها متعلق به آن است. سازمان امور مالیاتی، بر اساس گروه بندی جدید مودیان اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل را به سه دسته تقسیم می‌کند.

📌 نکته

گروه بندی جدید مودیان از ابتدای سال 1401 اعمال شده و برای عملکرد سال 1401 مورد استفاده خواهد بود. برای عملکرد سال 1400، همچنان ارقام قبلی (بخشنامه شماره 200/99/60 مورخ 1399/8/14 سازمان امور مالیاتی کشور) ملاک عمل است.

گروه‌های مالیاتی سه گانه برای تفکیک اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل در سال 1401 عبارتند از:

گروه اول

 • مودیانی که درآمد ابرازی آنها در اظهارنامه دو سال قبل یا آخرین درآمد قطعی شده آنها تا پایان دی ماه سال قبل، نحوه محاسبه درآمد بیش از 150 میلیارد ریال باشد
 • فارغ از میزان درآمد در گروه‌های شغلی خاصی قرار داشته باشد

گروه دوم

مودیانی که درآمد ابرازی آنها در اظهارنامه دو سال قبل یا آخرین درآمد قطعی شده آنها تا پایان دی ماه سال قبل، بین 50 تا 150 میلیارد ریال باشد

گروه سوم

مودیانی که در گروه‌های اول و دوم نباشد.

معافیت های مالیاتی صاحبان مشاغل

سازمان امور مالیاتی به منظور حمایت از کسب و کارها، سالانه تسهیلات و معافیت‌هایی را در نظر گرفته است. در ادامه شما را با این معافیت‌ها آشنا می‌کنیم.

 • معافیت ماده 101 ق.م.م
 • معافیت تبصره ماده 100 ق.م.م

🔸 معافیت ماده 101 قانون مالیات های مستقیم

بر اساس بودجه‌بندی سالیانه کل کشور، سقف معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل موضوع ماده 101 ق.م.م برای عملکرد سال 1400، نحوه محاسبه درآمد برابر با 360,000,000 ریال است.

نکته: در مشاغل مشارکتی (اعم از مشارکت قهری یا اختیاری)، شرکا می‌توانند حداکثر از دو معافیت استفاده کنند؛ حتی اگر تعدادشان بیشتر از 2 نفر باشد. سپس مبلغ معافیت به­ طور مساوی بین کلیه شرکا تقسیم می‌شود و ‌باقی­مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. اما شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. (تبصره 1 ماده 101 ق.م.م)

مبلغ معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل در سال 1400

میزان معافیت مالیات حقوق (موضوع ماده 84) با سقف معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل (موضوع ماده 101) متفاوت است. برای عملکرد سال 1400، میزان معافیت مالیات حقوق برابر با 480,000,000 ريال است؛ در صورتی که سقف معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل برابر با 360,000,000 ريال است.

میزان معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل

معافیت صاحبان مشاغل برای عملکرد 1400، معادل 360،000،000 ریال و معافیت مالیات حقوق سال 1400، مبلغ 480،000،000 ریال است.

به عبارت دیگر، اگر مبلغ درآمد خالص مودی (کل درآمد پس از کسر هزینه‌های قابل قبول) کوچکتر یا برابر با 360,000,000 ريال باشد، مودی از پرداخت مالیات نحوه محاسبه درآمد بر درآمد معاف خواهد بود.

🔸 معافیت تبصره ماده 100

اگر میزان درآمد (فروش و خدمات) سالانه اشخاص حقیقی حداکثر صد برابر موضوع ماده 84 ق.م.م باشد، مالیات مودیان مذکور به صورت مقطوع تعیین و وصول می‌شود. سقف استفاده از تسهیلات تبصره ماده 100 برای عملکرد سال 1400 برابر با 48,000,000,000 ريال است. بنابراین مودیانی که درآمد آنان حداکثر برابر با مبلغ فوق باشد، می‌توانند از مالیات مقطوع استفاده کنند؛ همچنین از انجام بخشی از تکالیف قانونی از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می‌شوند.

جدول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی عملکرد سال 1400

مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل بر اساس نرخ‌های ماده 131 قانون مالیات مستقیم تعیین می‌شود. به این ترتیب و با اعمال سقف معافیت برای عملکرد سال 1400، نرخ پرداخت مالیات برای عملکرد سال 1400 به صورت زیر خواهد بود:

هزینه‌های قابل قبول مالیاتی – کل درآمد حاصل از فروش = درآمد خالص

جدول نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

جدول نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

پاداش افزایش درآمد صاحبان مشاغل

بر اساس تبصره 1 ماده 131 ق.م.م، به ازای هر 10% افزایش درآمد ابرازی نسبت به درآمد سال گذشته، از یک واحد درصد تا 5 واحد درصد از نرخ‌های جدول فوق کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این پاداش عبارت است از:

 • تسویه بدهی مالیاتی سال گذشته
 • تسلیم اظهارنامه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان مالیاتی

نحوه استعلام بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی

استعلام بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی از طریق درگاه ملی خدمات مالیاتی (مای تکس) انجام می‌شود. مراحل کار به این صورت است:

 • ثبت نام در سامانه ملی مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir
 • دریافت نام کاربری و رمز عبور

اینک با دسترسی به پرونده مالیاتی خود می‌توانید نسبت به استعلام بدهی مالیاتی خود اقدام نمایید.

مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)

بر اساس ماده 131 ق.م.م، میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل برابر است با: درصدی از کل درآمد حاصل از فروش کالا و یا خدمات، پس از کسر هزینه‌های قابل قبول سازمان مالیاتی (ماده 148 ق.م.م) است.

📌 نکته

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، بر اساس اینتاکد مربوط به فعالیت اقتصادی آنها انجام می‌شود. شیوه کار به این صورت است که پس از مشخص شدن سود ابرازی مودی، سازمان مالیاتی برای تعیین سود مشمول مالیات او، از ضریب مربوط به اینتاکد فعالیت اقتصادی او استفاده می‌کند. به این ترتیب مالیات مودی بر اساس سود ابرازی، اینتاکد فعالیت اقتصادی و نرخ ماده 131 ق.م.م محاسبه می‌شود.

مثال محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

🔒 فرض کنید سود مشمول مالیات یک شخص حقیقی بر اساس اینتاکد مربوط به فعالیت اقتصادی او، معادل 6,000,000,000 ریال باشد؛ به این ترتیب، مالیات بر درآمد این شخص برای عملکرد سال 1400 بر اساس نرخ ماده 131 ق.م.م عبارت است از:

🔑 روش تعیین مالیات شخص حقیقی

مالیات قابل پرداخت طبقه اول ماده 131 ق.م.م (ريال)

75,000,000 = 15% * 500,000,000

مالیات قابل پرداخت طبقه دوم ماده 131 ق.م.م (ريال)

100,000,000 = 20% * 500,000,000

مالیات قابل پرداخت طبقه سوم ماده 131 ق.م.م (ريال)

5,000,000,000 = 1,000,000,000 – 6,000,000,000

1,250,000,000 = 25% * 5,000,000,000

1,425,000,000 = 1,250,000,000 + 100,000,000 + 75,000,000

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه اشخاص حقیقی در مهلت مقرر

در صورتی که اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی در مهلت مقرر تسلیم نشود، در آن صورت مودیان باید 30% از مالیات قطعی شده را به عنوان جریمه بپردازند؛ این جریمه غیرقابل بخشش است. همچنین اگر مودی اظهارنامه خود را برای سه سال متوالی تسلیم ننماید، مشمول مجازات از حبس تا محکومیت نقدی خواهد بود. (ماده 192 ق.م.م)

کلام آخر

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی مستلزم اطلاع از قوانین و بخشنامه‌های مالیاتی و همچنین ریزه‌کاری‌های دیگری است که آگاهی از آنها برای هر حسابدار ضروری است. از این رو اولین و مهم‌ترین مهارت برای شما حسابدار عزیز آموزش مالیات به صورت حرفه‌ای و پیگیری مرتب اخبار و بخشنامه‌های مالیاتی است. زیرا مالیات نه یک مبحث تئوری بلکه یک موضوع عملی و نیازمند تکرار و به روز رسانی مداوم است.

مقدمه

جواب این سوال را در پایان این نوشتار کاربردی با هم مرور خواهیم کرد.

سود ناخالص:

اگر درآمد حاصل از کل فروش یک شرکت را برای یک دوره خاص (مثلا 1 ساله) داشته باشیم و بهای تمام شده کالا و خدمات به فروش رفته را از آن کسر کنیم، باقیمانده را سود ناخالص می نامند.

سود عملیاتی:

سود ناخالص فعلا اختلاف بین کل فروش و بهای تمام شده را نشان می دهد،حال اگر از سود ناخالص هزینه های مربوط به فروش، هزینه های عملیاتی، واحد تجاری از جمله اجاره و بیمه،حمل و نقل و کرایه، حقوق و دستمزد و استهلاک و . را کسر کنیم حاصل آن سود عملیاتی خواهد بود.

سود خالص:

برخی دیگر از هزینه ها از جمله بهره، مالیات و همچنین کلیه جریانات وجوه ورودی و خروجی را باید در سود عملیاتی نحوه محاسبه درآمد اثر داد. حاصل این تغییرات در سود عملیاتی و عددی که پس از محاسبه کل کسورات به دست می آید را سود خالص می نامیم.

حاشیه سود چیست؟

به طور ساده اگر هر کدام از سودهای محقق شده شامل سود ناخالص، عملیاتی و یا خالص را بر کل درآمد شرکت در آن دوره تقسیم و حاصل را در 100 ضرب کنیم، حاشیه سود شرکت به واحد درصد به دست می آید.

برای مثال در شرکت هجرت با فروش 2250 میلیارد تومانی، 70 میلیارد سود خالص محقق شده است، در نتیجه حاشیه سود خالص 3.1 می باشد.

منظور از EPS چیست ؟

سود خالص را اگر در بازه یک ساله در نظر بگیریم و بر تعداد سهام شرکت تقسیم کنیم به آن EPS ( Earning Per Share ) یا سود هر سهم که اصطلاحی رایج به حساب می آید اطلاق می شود.

منظور از DPS چیست ؟

بخشی یا کل سودی که برای هر سهم در یک سال مالی محقق شده را می توان بین سهامداران بصورت نقدی توزیع کرد که به آن DPS (Dividend Per Share) می گویند.

نسبت پی بر ای ( P/E ) :

یکی از نسبت نحوه محاسبه درآمد های موثر و کاربردی در تحلیل سهام نسبت قیمت سهم به سود یا درآمد آن می باشد. برای مثال اگر قیمت سهم 100 تومان و سود هر سهم 20 تومان باشد، نسبت پی به ای آن 5 مرتبه خواهد بود که با مقایسه این نسبت در گروه های مالی میتوان رشد قیمت نسبت به درآمد سهم را سنجید.

نکات مهم:

در تعریف سود و محاسبه حاشیه سود باید هر گروه را بصورت مستقل در نظر داشت. برای مثال نمی توان حاشیه سود یک شرکت پخش دارویی را با یک شرکت خودروساز مقایسه کرد.

لزوما کل سود محقق شده بصورت سود نقدی یا DPS بین سهامداران توزیع نمی شود و ممکن است برای اموری همچون سود انباشته استفاده گردد.

نسبت پی به ای به تنهایی معیار کاملی برای تحلیل ارزندگی شرکت ها نیست.برای بسیاری از شرکت ها که سود قابل تحقق یا تحقق یافته ندارند و اتفاقا هر دوره در حال شناسایی زیان هستند و همچنین در شرایطی که تورم بر ارزش گذاری شرکت ها حاکم است، باید از روش های دیگری برای سنجش استفاده کرد.

روش های محاسبه سود

در این مقاله سعی شده است تا شما را با دو روش محاسبه سود آشنا کنیم

سود به روش لایفو بهتر محاسبه می شود یا فایفو؟

fifo / فایفو

روشی است كه موجودی ها همواره به طور منظم گردش داشته و همواره كالاهای جديد وتازه در دسترسی باشد.

مثلا در يك كارخانه رنگ سازی ممكن است ابتدا قوطی های رنگ قديمی به فروش برسد واز ماندن زياد وفساد آن جلوگيری گردد به اين روش كه از اولين موجودی های اول استفاده شود روش اولين وارده يا فايفو گويند.

اما در مورد برخی از اقلام ديگر موجودی روش اولين صادره آن معمولا از آخرين محموله كه در سطح بالا قرار گرفته است صورت ميگيرد اما داروها ويا سبزيجات يا كالاهای زود فاسد شدنی بايد ابتدا به مصرف برسد يعنی كالاهای اول وارده اول صادر شود به روش اولين صادره از آخرين وارده لايفو گويند.

كاربرد اين روش كه متداولترين روش ارزيابی موجودی هاست بسيار آسان است گردش اقلام بهای تمام شده در اين روش معمولا با گردش فيزيكی اقلام موجودی ها مطابقت ميكند.

ضمنا اجرای اين روش در دوره هايی كه قيمت ها در حال افزايش است موجب ايجاد سود ناخالص بيشتر ميشود عليرغم مزايای فوق سود بيشتر موجبات ماليات بر درآمد بيشتر را فراهم می آورد ودرآمدهای جاری با اقلام بهای تمام شده نسبتا قديمی مقايسه می شود ودر نتيجه كارايی و سودآوری بيش از واقع نشان داده می شود ضمن اينكه برای جايگزينی اقلام موجودی ها بهای بيشتري نيز بايد پرداخت كرد.

تطابق (مقابله) اقلام بهای تمام شده قديمی با درآمدهای جاری موجب ايجاد سوء ناشی از نگهداری موجودی ها ميشود كه بنوبه خود باعث نشان دادن قدرت سود آوری بيش از واقع واحتمالا گمراهی گروههای ذینفع می شود.

lifo / لایفو

مزيت عمده اين روش اين است كه در دوره افزايش قيمتها سود ناخالص به ميزاني كمتر محاسبه و ماليات بر درآمد كمتری پ رداخت گردد. كه موجب بهبود وضعيت نقدينگی وگردش وجوه نقد می شود ضمنا درآمد جاري با اقلام بهای تمام شده نزديك به قيمت های جاری مقايسه و مقابله و در نتيجه سود ناخالص نيز سود آوری تجاری را بهتر نشان می دهد.

اگر اين روش در چند دوره مالی متوالی به كار برده شود اقلام موجودی های منعكس در ترازنامه با ارزش به مراتب كمتر از قيمتهاي جاری در موقع افزايش قيمت ها نشان داده ميشود زيرا مبنای اقلام بهای تمام شده قديمی ونسبتا ارزان (كه موجب پايين آمدن غير عادی بهای تمام شده كالای فروش رفته است) محاسبه و ارزيابی شده است وافزايش سود غير معقولی را موجب خواهد شد.

در دورهايی كه قيمت ها در حال افزايش باشد اجرای لايفو موجب محاسبه سود ناخالص كمتر در مقايسه با روش فايفو می شود اگرچه سود كمتر موجب پرداخت ماليات كمتری می گردد اما سود هر سهم ارائه تصويری نادرست از قدرت سودآوری شركت يا واحد تجاری را موجب می شود لذا اين است كه مسئولين كشورهاي صنعتی شركتها را مقيد كرده اند تا جهت مقاصد مالياتی در صورت استفاده از لايفو آن را در محاسبه سود ناخالص به منظور گزارشگری مالی نيز بكار برند.

حساب جم با بیش از ۲۳ سال سابقه در ارائه گزارش حسابرسی شرکتها، موسسات و اشخاص در حداقل زمان ، دفاعیه مالیاتی، همچنین کاهش قطعی مالیات مشاغل و اشخاص حقیقی و رسیدگی به جرائم مالیات تراکنشهای بانکی توانسته است رضایت کامل شما عزیزان را جلب نماید. حساب جم با تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی در اسرع وقت و استقرار بهینه حسابداری منطبق با استانداردهای حسابداری در بین برترین های حرفه خود در کشور قرار دارد. تخصصی ترین خدمات حسابرسی و حسابداری را از متخصصین و مشاوران مالیاتی حساب جم بخواهید

مالیات بر درآمد چیست؟ نحوه محاسبه انواع مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد چیست؟ انواع مالیات بر درآمد و نحوه محاسبه مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد چیست؟ تمامی اشخاص حقیقی، شرکت‌ها و اصناف بازار باید به نسبت درآمدی که از شغل خود دارند، به دولت مالیات پرداخت کنند. این مالیات تقریباً در همه‌ی کشورهای جهان تحت عنوان Income tax اخذ می‌شود. بر اساس قانون کسب و کار، همه‌ی افراد باید درآمد سالانه‌ی خود را به نحوه محاسبه درآمد دولت گزارش کنند.

سازمان امور مالیاتی بر اساس میزان درآمد، شرایط شغلی و دیگر پارامترهای تأثیرگذار، مقدار مالیات را تعیین می‌کند که برای هر فرد درصد متفاوتی است. این درصد با افزایش مقدار درآمد به صورت ثابت رشد نمی‌کند و به صورت تصاعدی تغییر می‌کند. در ادامه این مقاله از آقای مالیات به انواع مالیات بر درآمد و نحوه‌ی محاسبه‌ مالیات بر درآمد می‌پردازیم پس همراه ما باشید.

 • 1. انواع مالیات بر درآمد کدام اند؟
 • 2. مالیات بر درآمد مشاغل چیست؟
  • 2.1. محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل چند درصد است؟
  • 3.1. نحوه محاسبه مالیات بر درآمد شرکت‌ها
  • 4.1. نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق چگونه است؟
  • 6.1. مالیات حق الوکاله چیست؟
  • 6.2. نحوه محاسبه مالیات حق الوکاله

  انواع مالیات بر درآمد کدام اند؟

  مالیات بر درآمد انواع مختلفی دارد و هر شخص با توجه به شغل خود و درآمدی که دارد باید در این زمینه اطلاعات کامل داشته باشد. در نظر داشته باشید عدم آگاهی لازم در این زمینه ممکن است شما را با مشکلات مالیاتی زیادی مواجه کند که بر پیشرفت شغلی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت. به طور کلی مالیات‌‌ بر درآمد به دسته بندی‌های زیر تقسیم نحوه محاسبه درآمد می‌شود:

  • مالیات بر سکه
  • مالیات بر درآمد مشاغل
  • مالیات بر درآمد کشاورزی
  • مالیات بر درآمد اجاره املاک
  • مالیات حق الوکاله
  • مالیات بر درآمد حقوق
  • مالیات بر درآمد اتفاقی
  • مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
  • مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی(شرکت‌ها)

  نحوه‌ی محاسبه‌ی مالیات بر درآمد برای مالیات بر درآمد اجاره و املاک، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیات حقوق و هر کدام از دسته بندی‌های فوق متفاوت است که در زیر به توضیح کاملی از انواع مالیات بر درآمد و نحوه محاسبه هرکدام می‌پردازیم.

  برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله: مالیات استارتاپ ها را نیز مطالعه کنید!

  مالیات بر درآمد مشاغل چیست؟

  تمامی افراد حقیقی که دارای شغل هستند (چه مجازی و چه فیزیکی) و از طریق این شغل درآمد کسب می‌کنند، باید بخشی از این درآمد را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند. مالیات مشاغل بر اساس سود به دست آمده در طول یک سال فعالیت واحد شغلی محاسبه می‌شود که بخشی از آن بنا به شرایط شامل معافیت مالیاتی می‌گردد. مبلغ معافیت مالیاتی در هر سال متفاوت است و توسط سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شود.

  اگر صاحب کسب و کارید اما با نحوه محاسبه مالیات کارتخوان آشنایی ندارید؛ پیشنهاد می کنم مقاله مالیات کارتخوان را مطالعه کنید.

  در صد مالیات بر درآمد مشاغل 15، 20 و 25 است.

  محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل چند درصد است؟

  مقدار مالیات بر درآمد با توجه به شغل فرد و درآمد وی متغیر است. به صورت کلی نمی‌توان یک فرمول ثابت برای محاسبه‌ی مالیات بر درآمد برای همه‌ی مشاغل در نظر گرفت. مبلغ مالیات درآمد برای اشخاص حقیقی به نرخ ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل محاسبه می‌گردد.

  مبلغ درآمد سالانهنرخ مالیات بر درآمد
  تا 500.000.000 ريال15%
  مازاد بر 500,000,000 ریال تا 1,000,000,000 ریال20%
  مازاد بر 1.000.000.000ریال25%

  از درآمد سالانه مؤدیان حقیقی مبلغ ۳۶ میلیون تومان (در سال ۱۴۰۰) معاف از مالیات بوده و مابقی مشمول مالیات به شرح جدول فوق می‌باشد.
  برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه کنید.
  یک مغازه‌ی خواروبار فروشی در سال ۱۴۰۰ معادل 100 میلیون درآمد داشته است. از این 100 میلیون، 60 میلیون هزینه‌ی مغازه و همچنین حقوق فروشنده بوده است و 40 میلیون سود نهایی این واحد شغلی است. از مبلغ 40 میلیون، ۳۶ میلیون به عنوان مبلغ معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده و در نهایت این واحد شغلی فقط برای 4 میلیون باقی مانده مطابق با ردیف 1 جدول فوق باید 15% مالیات پرداخت ‌کند.

  600.000 = 4.000.000 * 15%

  بسیاری از دانشجویان حسابداری به یادگیری مباحث مالیاتی علاقه مند هستند و اگر شما هم دوست دارید با مالیات بر دارایی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات املاک بیشتر آشنا شوید به صفحه آموزش مالیات مراجعه کنید.

  مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)

  مجموع تمامی درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی بعد از کسر زیان‌های حاصله و معافیت‌های مقرر در قانون، مشمول مالیات به نرخ ۲۵٪ خواهد بود. در این میان مطابق با ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی ذیل مشمول پرداخت مالیات نیستند:

  1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی

  2- دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها وسیله دولت تأمین می‌شود.

  3- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

  4- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

  • شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به اشخاص ذکر شده در بالا باشد، مشمول حکم ماده ۲ نیستند.
  • اگر اشخاص حقوقی مذکور درآمدی داشته باشند که در غیر از چارچوب تعریف شده آن‌ها باشد، از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ‌های مذکور در ماده ۱۰۵ مشمول مالیات خواهند بود (۲۵٪ درآمد مشمول).

  بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم استفاده از خدمات مشاوره مالیاتی هر ساله مشمول جریمه‌های سنگین مالیاتی می‌شوند. اگر شما هم می‌خواهید از قوانین معافیت‌های مالیاتی استفده کنید به صفحه مشاور مالیاتی مراجعه کنید.

  نحوه محاسبه مالیات بر درآمد شرکت‌ها

  برای نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، باید درآمد شرکت در یک سال گذشته به صورت خالص محاسبه شود. پس از محاسبه‌ی درآمد خالص شرکت به جز مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم دارای نرخ جداگانه هستند، باید 25% از کل درآمد شرکت به عنوان مالیات به اداره‌ دارایی پرداخت شود.

  نحوه محاسبه مالیات بر درآمد شرکت ها به صورت 25% از کل درآمد شرکت به عنوان مالیات به اداره‌ی دارایی پرداخت می شود.

  اگر شرکت شما هم مدتی فعالیت نکرده است، با مراجعه به صفحه نامه عدم فعالیت شرکت نسبت به نوشتن این نامه به سازمان امور مالیاتی اقدام کنید.

  مالیات بر درآمد حقوق چیست؟

  تمامی افرادی که مشغول به کار هستند و بابت کار خود دستمزد دریافت می‌کنند، باید درصدی از حقوق دریافتی خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند. میزان مالیات حقوق با توجه به مبلغ حقوق، شرایط فرد و همچنین سایر شرایط متفاوت است.

  وظیفه‌ی پرداخت مالیات حقوق بر عهده‌ی کارفرما(شخص حقیقی یا حقوقی) است. به عبارتی کارفرما باید میزان مالیات را محاسبه کرده و از حقوق کارمندان خود کسر کند و به سازمان امور مالیاتی اعلام و مالیات مربوطه را پرداخت کند. مالیات بر درآمد حقوق شامل حقوق پایه، اضافه کار، پاداش، حق کشیک و سایر مواردی است که در قانون قید گردیده است.

  اگر نسبت به مقدار مالیات خود اعتراض دارید به صفحه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی مراجعه کنید.

  نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق چگونه است؟

  مقدار مالیات بر درآمد برای هر شخص حقیقی بر اساس ماده‌ی 84 قانون مالیات مستقیم تعیین می‌شود. براساس این قانون مبلغ سالیانه حقوق هر فرد تا 480 میلیون ریال معاف از مالیات است و مازاد بر این مبلغ با نرخ‌های مالیاتی در سال 1400 به شرح زیر قابل محاسبه است.برای درک بهتر جدول بالا، یک مورد محاسبه‌ی مالیات را مطرح می‌کنیم. فرض کنید حقوق یک فرد در طی سال 80 میلیون تومان باشد. با توجه به اینکه مقدار معافیت مالیاتی در سال 1400، چهل و هشت میلیون تومان است، پس از کسر این مقدار 32 میلیون درآمد مشمول مالیات وجود دارد. این عدد در گروه اول قرار می‌گیرد. بنابراین مقدار مالیات برای این درآمد، 10 درصد است:

  3.200.000 = 32.000.000 × 10%

  از آنجا که این مبلغ مالیات سالیانه می‌باشد برای محاسبه مالیات هر ماه باید آن را به 12 تقسیم کرد.

  266.666 = 12 ÷ 3.200.000

  مالیات بر درآمد اتفاقی چیست؟

  درآمد اتفاقی به مجموع درآمدهایی گفته می‌شود که فرد به شکل بلاعوض یا از طریق معاملات محاباتی، جوایز، هدایا و دیگر موارد تحصیل می‌کند. به عنوان مثال اگر شخصی مالی را (چه به صورت نقدی و چه به صورت غیر نقدی) به عنوان هدیه (هبه) و یا جایزه در قرعه کشی به دست آورد، باید مالیات بر درآمد اتفاقی را برای آن پرداخت کند. طبق آخرین قانون تصویب شده در مورد مالیات بر درآمد اتفاقی، نرخ مالیات برای این درآمدها مطابق با ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه می‌شود. مالیات بر درآمد اتفاقی شامل معافیت مالیاتی نمی‌شود.

  درآمد اتفاقی انواع مالیات بر درآمد است که فرد به شکل بلاعوض یا از طریق معاملات محاباتی، جوایز، هدایا و دیگر موارد تحصیل می‌کند.

  مالیات سکه چیست؟

  در چند سال گذشته قانونی تصویب شد که بر اساس آن، خریداران سکه از بانک مرکزی باید مالیات آن را به دولت بپردازند. مالیات سکه با توجه تعداد سکه خریداری شده متفاوت است. مالیات سکه برای خریداران سکه از بانک مرکزی بر اساس جدول زیر محاسبه می‌شود.

  مالیات سکه برای خریداران سکه در سال 97
  تعداد سکه خریداری شدهمالیات به ازای هر سکه
  تا 20 سکهمعاف از مالیات
  20 الی 60 سکه150 هزار تومان
  مازاد بر 60 الی 100 سکه200 هزار تومان
  مازاد بر 100 الی 200 سکه250 هزار تومان
  مالیات سکه برای خریداران سکه در سال 98
  تعداد سکه خریداری شدهمالیات به ازای هر سکه
  تا 10 سکهمعاف از مالیات
  مازاد بر 10 الی 30 سکه200 هزار تومان
  مازاد بر 30 الی 50 سکه520 هزار تومان
  مازاد بر 50 الی 185 سکه650 هزار تومان
  مالیات سکه برای خریداران سکه در سال 99
  تعداد سکه خریداری شدهمالیات به ازای هر سکه
  تا 5 سکهمعاف از مالیات
  مازاد بر 5 الی 15 سکه960 هزار تومان
  مازاد بر 15 الی 25 سکهیک میلیون و 250 هزار تومان
  مازاد بر 25 الی 105 سکهیک میلیون و 600 هزار تومان

  مالیات حق الوکاله چیست؟

  مطابق ماده ۱۰۳ ق.م.م: وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت نامه‌های خود رقم مالیات حق الوکاله‌ ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (۵%) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد.

  الف) در دعاوی و اموری که خواسته آن‌ها مالی است پنج درصد (۵%) مالیات حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله است.
  ب) در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانون ا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین مالیات حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد (۵%) حداقل مالیات حق الوکاله مقرر در آیین‌نامه مالیات حق الوکاله برای هر مرحله است.
  ج) در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده است.
  د) در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای مالیات حق الوکاله آن‌ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آن‌ها میزان مالیات حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر است.

  نحوه محاسبه مالیات حق الوکاله

  شرحنرخ
  تا 10/000/000 ریال مابه الاختلاف5%
  تا 30/000/000 ریال مابه الاختلاف، نسبت به مازاد 10/000/000 ریال4%
  از 30/000/000 ریال مابه الاختلاف، نسبت به مازاد 300/000/000 ریال3%

  مالیات بر درآمد کشاورزی چیست؟

  بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی شامل مالیات نمی‌شود و کشاورزان از درآمد خود به دولت مالیات پرداخت نمی‌کنند. در ماده‌ی 81 قانون مالیات‌های مستقیم به صورت صریح و واضح بیان شده است که کلیه‌های فعالیت‌های کشاورزی از مالیات بر درآمد معاف هستند.

  متن ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر است:

  درآمد حاصله از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دام‌پروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف است.

  جمع بندی

  ما در این مقاله در مورد انواع مالیات بر درآمد مثل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیات حقوق، مالیات بر درآمد املاک، مالیات سکه و مالیات کشاورزی صحبت کردیم. اگر شما هم در مورد نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق و مالیات شرکت‌ها سوال دارید حتما در قسمت کامنت‌ها سوالات خود را از مشاورین آقای مالیات بپرسید.

  مدرس و مشاور مالیاتی

  چقدر خوبه که هر کدوم از ما تلاش کنیم تا دنیا جای قشنگ تری برای زندگی باشه؛ فلسفه وجودی آقای مالیات هم همینه 🙂

  نحوه محاسبه درآمد در فیلو چگونه است؟

  کاربران فیلو سهمی از درآمد حاصل از تبلیغات در صفحه ویدیوی خود را دریافت می کنند. حال ممکن است سؤالاتی از قبیل این سهم چگونه محاسبه می شود؟آیا در‌آمد ثابتی پرداخت می شود؟ نحوه دریافت درآمدمان به چه صورت است؟ در نحوه محاسبه درآمد ذهن شما ایجاد شود، به ادامه این مطلب توجه کنید تا با نحوه کسب در‌آمد در فیلو آشنا شوید.

  نحوه محاسبه درآمد

  برای محاسبه درآمد، ما از ضریبی به نام مؤثر هزاره استفاده می کنیم. مؤثر هزاره به عوامل مختلفی بستگی دارد. در سیستم محاسبه درآمد فیلو، دقیقه پخش ویدیو ملاک در‌آمد شما می باشد. یعنی مخاطب ویدیو شما را هر مقدار (بر حسب دقیقه) تماشا کند، به همان میزان درآمد دریافت خواهید کرد. حداکثر دقیقه تماشای ویدیو برای محاسبه 5 دقیقه برای کاربران بازنشرکننده و 15 دقیقه برای تولیدکنندگان ویدیو بوده و ویدیوهای زیر 10 ثانیه نیز شامل کسب در‌آمد نخواهند شد. برای محاسبه موثر هزاره از عوامل مختلفی چون تعداد دنبال کننده ها، رعایت قوانین فیلو(به صورت مثبت و منفی)، برگزیده شدن ویدیو در بخش های مختلف استفاده می شود. با توجه به تعریفی که از مؤثر هزاره بیان شد، درآمد شما نمی‌تواند یک مبلغ ثابت ماهیانه باشد و به صورت روزانه محاسبه می گردد. دقت داشته باشید تا زمانی که ویدیو منتشر شده شما در فیلو فعال باشد، شما از آن درآمد خواهید داشت.

  ارتقا سطح درآمد: درآمد شما در فیلو در 5 سطح قرار می گیرد. هنگامی که در فیلو ثبت نام کرده و شروع به آپلود ویدیو می کنید، از سطح مقدماتی یعنی سطح 1بهره مند هستید اما با کسب شرایطی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت می توانید درخواست ارتقا سطح ارسال کرده و در صورت تایید، درآمد شما با ضریب بالاتری محاسبه می شود.
  شرایط ارتقا سطح 2 در فیلو داشتن مجموع 50 ساعت پخش در ۳ ماه اخیر، تعداد 50 دنبال کننده، 90% انطباق با قوانین فیلو(نسبت ویدیوهای فعال به ویدیوهای غیر فعال یا از درآمد خارج شده) در هفته اخیر، 40% ضریب استقبال از ویدیو در 3 ماه اخیر می باشد.
  شرایط ارتقا سطح 3 در فیلو داشتن مجموع 1000 ساعت پخش در ۳ ماه اخیر، تعداد 300 دنبال کننده، 95% انطباق با قوانین فیلو(نسبت ویدیوهای نحوه محاسبه درآمد فعال به ویدیوهای غیر فعال یا از درآمد خارج شده) در هفته اخیر، %45 ضریب استقبال از ویدیو در 3 ماه اخیر می باشد.
  شرایط ارتقا سطح 4 در فیلو داشتن مجموع 5000 ساعت پخش در ۳ ماه اخیر، تعداد 700دنبال کننده، 97% انطباق با قوانین فیلو(نسبت ویدیوهای فعال به ویدیوهای غیر فعال یا از درآمد خارج شده) در هفته اخیر، 70% ضریب استقبال از ویدیو در 3 ماه اخیر می باشد.
  شرایط ارتقا سطح 5 در فیلو داشتن مجموع 30000 ساعت پخش در ۳ ماه اخیر، تعداد 1500دنبال کننده، 99% انطباق با قوانین فیلو(نسبت ویدیوهای فعال به ویدیوهای غیر فعال یا از درآمد خارج شده) در هفته اخیر، 95% ضریب استقبال از ویدیو در 3 ماه اخیر می باشد.

  مشاهده درآمد در بازه زمانی دلخواه

  شما در صفحه گزارش درآمد می‌توانید مؤثر هزاره و میزان درآمدتان را در بازه زمانی دلخواه ببینید. دقت داشته باشید اگر بازه زمانی را روی امروز تنظیم کنید، به دلیل محاسبه در‌آمد در پایان روز، نمودار فاقد مبلغ می باشد.

  نحوه پرداخت درآمد

  درآمد شما به صورت روزانه محاسبه شده و در پایان هر روز به موجودیتان اضافه می شود. کاربرانی که موجودی آن ها به حد نصاب پرداختی فیلو رسیده باشد، می توانند از یکم تا پنجم هر ماه از طریق صفحه درخواست تصفیه حساب، درخواست خود را ثبت کنند. پس از ثبت درخواست، درخواست شما به حالت در حال پرداخت تغییر کرده و موجودی شما صفر خواهد شد.از دهم تا پایان ماه نیز زمان واریز درخواست های ارسال شده می باشد.توجه داشته باشید در صورتی که درخواست تصفیه حساب ارسال نکنید درآمد شما مانند روزهای قبل به صورت روزانه محاسبه شده و به موجودی شما اضافه خواهد شد و هیچگونه کسر موجودی نخواهید داشت. برای ارسال درخواست تصفیه حساب، پروفایل مالی شما باید در وضعیت تایید شده باشد.تکمیل پروفایل مالی تنها ۱ بار لازم است صورت گیرد مگر قصد تغییر اطلاعات مالی را داشته باشید که در این صورت توسط پشتیبان فیلو صورت می گیرد.

  درآمد (Revenue)

  درآمد یا Revenue پولی است که یک فرد یا یک شرکت در بازه زمانی مشخص از محل کالاها یا خدماتی که برای دیگران فراهم کرده یا سرمایه گذاری‌هایی که داشته است، به دست می‌آورد. معمولاً درآمـد برای تأمین مخارج روزانه مصرف می‌شود. درآمـد از طریق ضرب قیمت فروش کالاها و خدمات در تعداد واحدها یا مقدار فروخته شده محاسبه می‌گردد.

  در مبحث حسابداری شخصی، بیشتر انسان‌ها تا سن ۶۰ سالگی کار می‌کنند و درآمـد اصلی خود را از حقوق یا مزد کاری که انجام می‌دهند به دست می‌آورند؛ اما در سنین بازنشستگی درآمد افراد از محل سازمان بازنشستگی یا سرمایه گذاری‌هایی که انجام داده‌اند به دست می‌آید.

  در انگلیسی به درآمـد “top line” به معنی خط بالایی گفته می‌شود و اشاره به جایگاه درآمدهای در صورت سود و زیان شرکت ها دارد.

  درک درآمد به زبان ساده

  درآمد، مقدار پولی است که از طریق انجام فعالیت‌های تجاری به شرکت وارد می‌شود. درآمـد همچنین به‌عنوان فروش نیز شناخته می‌شود. مثلاً نسبت قیمت به فروش، یک جایگزین برای نسبت قیمت به درآمد (P/E) است که از درآمـد در مخرج استفاده می‌کند.

  آیا وجــه دریافتی همان درآمــد است؟

  وقتی نحوه محاسبه درآمد پول نقد به شرکت پرداخت می‌شود، به‌عنوان “دریافتی” شناخته می‌شود تا تفاوت آن از درآمـد مشخص گردد. داشتن دریافتی‌ها بدون درآمد نیز امکان‌پذیر است. اگر مشتری از قبل برای خدمتی که هنوز ارائه نشده یا کالایی که تحویل داده نشده پول پرداخت نماید، به آن پیش دریافت درآمد گفته می‌شود.

  درآمد به‌عنوان “خط بالایی” نیز شناخته می‌شود زیرا اولین چیزی است که در صورت سود و زیان شرکت ظاهر می‌شود. سپس هزینه ها از درآمد کسر می‌شوند تا سود عملیاتی و درنهایت سود خالص و سود هر سهم به دست آید.

  محاسبه Revenue یا درآمــد چگونه است؟

  روش‌های مختلفی برای محاسبه درآمد وجود دارد که بسته به روش‌های حسابداری متفاوت هستند. در حسابداری تعهدی به‌ محض اینکه کالا یا خدمتی به فروش می‌رسد، درآمـد حاصل از آن شناسایی و ثبت می‌شود.

  حتی اگر یک ریال هم بابت ارسال کالاها برای مشتری پولی دریافت نشده باشد. به همین دلیل ضروری است که صورت جریان وجوه نقد بررسی شود تا مشخص شود یک شرکت چه قدر در دریافت پول از بدهکاران مؤثر عمل می‌کند. از طرف دیگر، حسابداری نقدی فقط فروش‌هایی را به‌عنوان درآمد شناسایی می‌کند که پول آن‌ها توسط مشتری پرداخت شده باشد.

  درآمـد شرکت ممکن است بر اساس بخش‌هایی که آن را ایجاد می‌کنند تقسیم شود. به‌طور مثال، دپارتمان وسایل نقلیه تفریحی ممکن است یک بخش مالی داشته باشد که می‌تواند یک منبع درآمـد مجزا قلمداد شود.

  درآمد و سود

  سرمایه گذاران اغلب درآمـد شرکت و سود خالص آن را به‌صورت جداگانه برای تعیین سلامت یک شرکت در نظر می‌گیرند. این امکان وجود دارد که درنتیجه کاهش هزینه ها سود خالص شرکت رشد کند درحالی‌که درآمد همچنان ثابت باقی بماند. چنین موقعیتی حاکی از رشد درازمدت خوبی برای شرکت نیست.

  وقتی شرکت‌های سهامی درآمدهای سه‌ماهه خود را گزارش می‌دهند، دو چیزی که بیشترین توجه را به خود جلب می‌کنند معمولاً درآمـد و سود هر سهم است. حرکت بعدی قیمت در سهام معمولاً به اینکه آیا شرکت انتظارات تحلیلگران در مورد سود هر سهم را برآورده کرد یا از دست داده، مربوط می‌شود.

  ازنظر دولت، درآمد پولی است که از مالیات، هزینه ها، جریمه‌ها، کمک‌های بلاعوض دولتی یا نقل و انتقالات، فروش اوراق بهادار، حقوق معدنی و حقوق منابع و همچنین فروش هایی که انجام می‌دهند، دریافت می‌شود.

  برای سازمان‌های غیرانتفاعی، درآمد اغلب به‌عنوان “دریافتی‌های ناخالص” مورداشاره قرار می‌گیرد. اجزای آن شامل کمک‌های مالی اشخاص، بنیادها و شرکت ها، کمک‌های مالی نهادهای دولتی، سرمایه گذاری ها، فعالیت‌های جذب سرمایه و هزینه‌های عضویت است.

  انواع درآمد در صورت سود و زیان

  عملیاتی

  درآمــد هایی که از طریق عملیات اصلی شرکت حاصل می‌شود، درآمد عملیاتی گفته می‌شود. مانند درآمــــد حاصل از فروش محصولات یا خدمات. این نوع از درآمـد در خط اول صورت سود و زیان آورده می‌شوند.

  غیر عملیاتی

  به درآمــد هایی که از طریق عملیات اصلی شرکت به دست نیامده باشند یا به عبارتی قابل پیش‌بینی یا تکرارشونده نباشند، درآمد غیرعملیاتی می‌گویند. برای مثال، درآمـد حاصل از فروش یک دارایی، ثروت باد آورده سرمایه گذاری ها یا دریافت خسارت از طریق دعوی قضایی به‌عنوان درآمــد غیر عملیاتی در نظر گرفته می‌شوند.

  درآمد در حسابداری شخصی

  در حسابداری شخصی بیشتر افراد درآمـد خود را از طریق دریافت حقوق کاری که انجام می‌دهند یا سرمایه گذاری در دارایی های مالی مثل سهام، اوراق مشارکت و املاک به دست می‌آورند. در بیشتر کشورها، درآمد حاصله توسط دولت قبل از دریافت آن مالیات‌بندی می‌شود. مالیاتی که دولت‌ها از محل درآمــد شهروندان دریافت می‌کنند، بودجه مخارج دولت را آن‌طور که ارگان قانون‌گذار (در ایران مجلس شورای اسلامی) مشخص کرده، تأمین می‌کند.

  به پولی که شخص بعد از کم کردن مالیات از درآمـدش در اختیار دارد، درآمـد قابل‌تصرف می‌گویند.

  روش‌های مختلفی برای محاسبه درآمد وجود دارد که بسته به روش‌های حسابداری متفاوت هستند. در حسابداری تعهدی به‌ محض اینکه کالا یا خدمتی به فروش می‌رسد، درآمـد حاصل از آن شناسایی و ثبت می‌شود. اما در حسابداری نقدی متفاوت است.

  در صورت سود و زیان، معمولا ۲ نوع درآمــد گزارش می‌شود، عملیاتی و غیر عملیاتی.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.